Szkolenie Narodowego Centrum Nauki dla wnioskodawców – przedłużony termin rejestracji
14 marca 2019
Przypominamy o szkoleniu Narodowego Centrum Nauki dla wnioskodawców, które odbędzie się w czwartek, 21 marca, o godzinie 13:30 na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej, przy ul. Szczęśliwickiej 40.
 
Nadal można zgłosić swój udział za pomocą ankiety >>
 
Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr Kingę Sekerdej, koordynatorkę panelu HS. Treści przedstawiane na szkoleniu związane będą z m.in. konkursami Preludium, Etiuda, Opus i Sonata oraz skierowane zarówno do doktorantów, jak i pracowników naukowych. 
 
 

X Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: COACHING – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA
13 marca 2019

Jako Partnerzy wydarzenia pragniemy zaprosić Państwa do udziału w X Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu pod hasłem COACHING – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Celem tej edycji konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi coaching w Polsce i na świecie. Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, organizator X Jubileuszowej
Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu, dokłada wszelkich starań, aby Konferencja miała najwyższy poziom merytoryczny, łączyła polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków, pokazywała aktualny dorobek coachingu zarówno w Polsce, jak i w środowisku międzynarodowym. Celem wydarzenia jest również wymiana wiedzy, ukazanie ciekawych
i wartościowych praktyk oraz integracja środowiska coachów w Polsce. Konferencję  współtworzyć będą wybitni eksperci – w roli keynote speaker’ów wystąpią między innymi:

  • dr Lise Lewis
  • dr John Scherer
  • prof. dr. hab. Bogusława Dorota Gołębniak
  • dr Lidia Czarkowska

Jednym z członków komitetu naukowego Konferencji jest dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik.

 

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego wydarzenia i rejestracji poprzez stronę Konferencji.

Termin zgłaszania abstraktów prelekcji i/lub warsztatów oraz abstraktów artykułów do publikacji konferencyjnej upływa 18 marca 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe dla Prelegentów i Uczestników oraz wytyczne dla autorów publikacji stanowiącej materiał konferencyjny znajdują się na stronie konferencji (należy kliknąć w „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRELEGENTA / UCZESTNIKA” lub „INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI KONFERENCYJNEJ”).

Dla osób, które przy zapisie powołają się na Wydział Psychologii UW organizatorzy oferują promocyjną cenę 800 zł (jest to aż 600 zł zniżki od ceny podstawowej). Informacje o przysługujących zniżkach znajdują się na stronie konferencji w Formularzu Zgłoszeniowym dla Uczestnika.

 


(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji – seminarium
01 marca 2019

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „(Na)uczyć robić emocje, czyli co daje psychoterapeucie konstruktywistyczne ujęcie emocji”. Referat wygłosi prof. dr. hab. Ewa Trzebińska z Uniwersytetu SWPS.  

Spotkanie odbędzie się w piątek 15 marca w godz. 10:00-12:00, w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) w Sali Senatu (II piętro, budynek C).

 

Streszczenie referatu

Celem wystąpienia jest poddanie pod dyskusję przydatności w psychoterapii konstruktywistycznego ujęcia emocji. Ujęcie to kładzie nacisk na wieloetapowe powstawanie emocji, ich wieloskładnikowy i doraźny charakter, a także na ich określone podmiotowe uwarunkowania. W porównaniu z tradycyjnym pojmowaniem emocji może to otwierać szersze i bardziej osiągalne możliwości precyzyjnego wyznaczania celów i sposobów interwencji w zakresie poprawy emocjonalnych kompetencji. Przedstawiony będzie model powstawania emocji w ujęciu konstruktywistycznym, który wiąże pojęcia dotyczące procesów afektywnych dotychczas rozpatrywane raczej oddzielnie – zarówno te bardzo dobrze już znane, jak regulacja emocji czy poznawcze reprezentacje emocji, jak też te dopiero od niedawana stosowane do pełniejszego zrozumienia emocji, jak współpobudzenie afektywne czy meta-emocje. Przedstawione będą implikacje tego modelu dla psychoterapii zilustrowane przykładami badań, których wyniki rzucają światło na możliwość prowadzenia „w duchu” konstruktywistycznym konkretnych oddziaływań poprawiających kompetencje emocjonalne. 

Zapisy:

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl, podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Więcej szczegółów na stronie seminarium:http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/warszawskie-międzyuczelniane-seminarium-naukowe/

Serdecznie zapraszamy psychologów z Wydziału Psychologii UW!

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny seminarium

dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)

dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS)

dr hab. Paweł Holas (WPs UW)

dr Konrad Janowski (WP WSFiZ)

dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)

dr Rafał Styła (WPs UW)

dr Cezary Żechowski (IP UKSW)

dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)

mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)

mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 

Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)

Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)

Dominik Roszykiewicz (WPs UW)


EGATIN Study Days – Warsaw 2019
22 lutego 2019

Zapraszamy do udziału w konferencji EGATIN Study Days pt. „Between Mission and Profession – do we know what values we convey in Group Analytic Trainings?”, która odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) oraz Wydział Psychologii UW.

Zniżka na opłaty obowiązuje do 15 marca 2019 r.

 

Opis konferencji:

Between Mission and Profession
Do we know what values we convey in Group Analytic Trainings?

Group Analytic Trainings have regulations, procedures and ethical codes all aimed at helping trainees to acquire skills and build an identity as group analysts. When discussing training rules and standards we often focus on making the setting of the training as clear and understandable as possible. When discussing ethical issues we focus on boundaries in the relation between analyst and patient and try to clarify what is expected, proper, acceptable and what is doubtful, undesirable or unacceptable.
We see a need for discussing the values we convey to our trainees, and invite you to reflect together on the following questions:
– What values do we convey in group analytic training?
– To what extent are we aware of the role training plays in shaping the professional values of trainees?
– How much are these values linked to a profession or to the mission?
– How do we define profession and mission?
– How are these values conveyed and how are they understood by the trainees?
– Have the values changed over time?
We hope that joint reflection about the values we convey to current and future generations will contribute to strengthening our identity as group analysts.

SPEAKERS:
Jerzy Pawlik (IGA Warsaw)
Kathrin Albert (IGA Berlin)
John Schlapobersky (IGA London)
Presentations by Trainees

 

Program konferencji >> 

Więcej informacji >>

 

 


Poszukując odpowiedzi. Granice diagnozy w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – dyskusja kliniczna
19 lutego 2019

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny wraz z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP zaprasza na kolejną dyskusję kliniczną z cyklu Diagnoza-refleksja-spotkanie, która odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w sali 54. Temat nadchodzącej dyskusji brzmi „Poszukując odpowiedzi. Granice diagnozy w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”. Gościem będzie Joanna Grochowska z Fundacji Synapsis.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Koordynatorem spotkań jest dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW.

Kontakt:  agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl

 


Projekt edukacyjny „Niebanalnie o giełdzie”
08 lutego 2019

W styczniu na naszym wydziale odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach, otrzymali materiały edukacyjne i stworzyli własne narzędzia do nauczania. Szkolenia prowadzą dr Katarzyna Sekścińska, dr Agata Trzcińska i mgr Piotr Pawłowski.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane są lokalne szkolenia. Wydział Psychologii UW objął projekt patronatem honorowym. 

W ramach projektu powstała również planszowa gra edukacyjna „Kawiarenki”, którą otrzymują wszyscy uczestnicy szkoleń. Autorkami gry są dr Kaska Sekścinska oraz dr Agata Trzcińska, a projekt graficzny stworzył Iwo Kolasiński z WTF Design. 

Celem gry jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej poprzez m.in. uwrażliwienie na konsekwencje podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz wagę oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy. Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym. Sukces w grze zależy zarówno od planowania i mądrego inwestowania, ale także od tego, z jakimi sytuacjami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom na rynku.

Więcej informacji o „Kawiarenkach”, projekcie oraz rejestracja na szkolenia znajduje się pod linkiem.