BALLAB & TRAINCREASE Conference, March 15th-16th-17th – NEW/FRESH PERSPECTIVES ON ABSTRACT CONCEPTS
03 marca 2021

Using and acquiring abstract concepts and words is at the core of many domains in psychology and cognitive science. We will devote a three-day free, online Symposium to the review of the state of the art and identify key challenges for theory-building with some of the leading scientists in the field. We cordially invite you to this virtual event organized by BALLAB (Body Action & Language Lab), Sapienza University of Rome within the TRAINCREASE EU Twinning consortium (University of Warsaw, Rome La Sapienza, University of Manchester & Aarhus University). 

 

NEW/FRESH PERSPECTIVES ON ABSTRACT CONCEPTS
March 15th-16th-17th

Conference website >>

Introduction

Using abstract concepts (e.g., „freedom”) is one of the most sophisticated abilities humans possess. In this conference, some of the leading scientists in the field propose novel perspectives on abstract concepts, their acquisition, representation, and use. The first session is dedicated to the influence of inner speech and language on abstract concepts use and representation. The second session focuses on novel interactive methods to investigate abstract concepts and on abstract concepts variability across cultures and languages. Finally, the third session addresses the role of sensorimotor and interoceptive, emotional, and metacognitive aspects on abstract concepts acquisition, representation, and use.

Invited Speakers and sessions

 1. Language

1.1.Inner speech

  • Helene Lovenbruck (University of Grenoble)

  • Charles Fernyhough (Durham University)

1.2. Abstract concepts and language

  • Guy Dove (University of Louisville)

  • Peter Langland-Hassan (University of Cincinnati)

  • Penny Pexman (University of Calgary)

  • Gary Lupyan (University of Wisconsin-Madison)

  • Dedre Gentner (Northwestern University)

 1. Social interaction and cultures

2.1. Abstract concepts in social interaction

  • Martin Pickering (University of Edinburgh)

  • Mikko Sams (Aalto University)

  • Katharina Rohlfing (Padeborn University)

  • Agnieszka Wykowska (Italian Institute of Technology, Genoa)

2.2. Abstract concepts across cultures and languages

  • Joanna Rączaszek-Leonardi (University of Warsaw)

  • Bodo Winter (University of Birmingham)

  • Jack Sidnell (University of Toronto)

 1. Grounding

3.1. Sensorimotor and inner grounding of abstract concepts

  • Larry Barsalou (Glasgow University)

  • Louise Connell (Lancaster University)

  • Nicholas Shea (University of London)

3.2. Abstract concepts, interoception, emotions and metacognition

  • Laura Barca (ISTC-CNR, Rome)

  • Marta Ponari (University of Kent)

  • Luca Tummolini (ISTC-CNR, Rome)

  • Anna Borghi (Sapienza University of Rome) (introduction)

  • and the TRAINCREASE members (conclusion)

Registration

Registration is not mandatory; the conference will be streamed to the TRAINCREASE YouTube channel (subscribe!). However, your contact information may help us resolve any technical problems that may occur (e.g. changes to the schedule or technical issues). Therefore, we encourage you to sign in the form: https://forms.gle/9HrAwJsQwjD5NWau8

Save the date! March: 15th, 16th and 17th, from 2.30 pm CET.

Feel free to pass this information to your colleagues and students, as well as spread the news in social media. For your convenience below we attach the links for the conference social media activities:

This is the first appointment of various events on abstract concepts organized by TRAINCREASE, so stay tuned!


Seminarium Rozwojowe: Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? Dr Joanna Kołak
02 marca 2021

Rozwój człowieka, jego mechanizmy, przebieg oraz kontekst rozwoju są ważnym aspektem każdego z obszarów psychologii, którym się zajmujemy. Dlatego też, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału oraz zaprezentowania swoich badań na spotkaniach naukowych organizowanych w ramach Seminarium Rozwojowego, które reaktywujemy w ramach Katedry Rozwojowej Wydziału Psychologii UW rozpoczynając od tego semestru.

Spotkania  w semestrze letnim 2021 będą się odbywały co drugi piątek miesiąca o godzinie 14:00 i będą trwały godzinę (30 min. prezentacji i 30 min. dyskusji). W semestrze letnim 2021 są to terminy 12.03, 9.04, 14.05 oraz 11.06. Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać na adres koordynatora Seminarium Rozwojowego: dr hab. Katarzyna Lubiewska katarzyna.lubiewska@gmail.com  

Spotkania będą odbywać się pod poniższym linkiem:
https://us02web.zoom.us/j/83182568383?pwd=NHlDd2ZlWG56eVovSlhjbzA5aWlHUT09
Meeting ID: 831 8256 8383
Passcode: TYHu4m

Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 12 marca dr Joanna Kołak z University of Salford (UK) przedstawi prezentację pt. Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? 

Opis wystąpienia:

Media cyfrowe, w tym aplikacje na tablety dla dzieci, są coraz częściej używane zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Dziesiątki tysięcy aplikacji dla dzieci są mianowane przez ich autorów „edukacyjnymi” (Healthy Children, 2018), ale rynek aplikacji jest nieuregulowany. Badania pokazują, że większość aplikacji pretendujących do bycia edukacyjnymi, w rzeczywistości nie ma potencjału edukacyjnego (Papadakis i in., 2018). Oznacza to, że znalezienie wysokiej jakości aplikacji dla dziecka jest wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. W Laboratorium Rozwoju Poznawczego na Uniwersytecie Salfordzkim zaprojektowaliśmy niedawno proste narzędzie (Kołak i in., 2020) dla rodziców i nauczycieli, przy pomocy którego można ocenić, czy aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym (2-5 lat) mają potencjał edukacyjny.

Podczas swojego wystąpienia przedstawię pokrótce nasze narzędzie do oceny potencjału edukacyjnego aplikacji dla dzieci, uwzględniając kryteria oceny i tłumacząc, co zmotywowało nas do wyboru tych kryteriów. Przedstawię również wyniki naszych badań, w których analizowaliśmy, czy najbardziej popularne płatne aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym mają wiekszy potencjał edukacyjny, niż aplikacje bezpłatne. Zwrócę uwagę na to, jakie są mocne strony aplikacji dla dzieci oraz jakich cech w aplikacjach brakuje, z perspektywy psychologii rozwojowej.

 • Healthy Children (2018). Kids & Tech: Tips for Parents in the Digital Age. https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Tips-for-Parents-Digital-Age.aspx
 • Kolak, J., Norgate, S. H., Monaghan, P., & Taylor, G. (2020) Developing evaluation tools for assessing the educational potential of apps for preschool children in the UK. Journal of Children and Media, DOI: 10.1080/17482798.2020.1844776
 • Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2018). Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review. Computers & Education, 116, 139–160. DOI:10.1016/j.compedu.2017.09.007

Dr Joanna Kołak, University of Salford (UK) – obroniła doktorat na Wydziale Psychologii UW. W swoim doktoracie badała rozwój językowy polsko-angielskich dzieci dwujęzycznych w UK i Irlandii. Obecnie pracuje jako badaczka na University of Salford (UK), gdzie w ramach współpracy przy grancie ESRC bada potencjał edukacyjny mediów cyfrowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczenie się języka z mediów cyfrowych u dzieci w wieku 2-4 lata. Prowadzi profil na Instagramie, gdzie popularyzuje wiedzę o dwujęzyczności i rozwoju dzieci w świecie mediów cyfrowych (@joanna_kolak). 

 


Seminaria Psychologiczne – nowy cykl otwartych spotkań naukowych. Pierwszym gościem dr hab. Katarzyna Lubiewska
18 lutego 2021

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie nowego cyklu Seminaria Psychologiczne, na którym gościć będziemy dr hab. Katarzynę Lubiewską (Wydziału Psychologii UW) z wystąpieniem pt. Matka Polka w badaniach między- i wewnątrzkulturowych. Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 14:00 w formie online, wstęp wolny. 

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83338544538

 

Opis wystąpienia:

Szerokim celem prezentacji jest próba zmierzenia się z trzema kluczowymi problemami badań (między)kulturowych, jakimi są: (1) operacjonalizacja kultury; (2) kulturowo dopasowany pomiar konstruktów psychologicznych; (3) podstawy formułowanie hipotez (między)kulturowych.

W tym celu zostaną przedstawione wyniki czterech badań własnych nad rodzicielskimi predyktorami ufności przywiązaniowej dzieci. Badania zostały zrealizowane w ramach dwóch międzynarodowych projektów poprzez porównanie danych zebranych od matek oraz ich kilku i kilkunastoletnich dzieci ze Wschodniej vs Zachodniej Polski oraz z Polski, Turcji i Holandii.

Wyniki badań zostaną podsumowane pokazując wewnątrz- i międzykulturowe różnice w relacjach pomiędzy wymiarami rodzicielstwa matek a ufnością przywiązaniową ich dzieci. Wyniki zostaną przedyskutowane w kontekście wskazanych problemów badań (między)kulturowych oraz dwóch dodatkowych aspektów: opisu specyfiki socjalizacji dzieci i nastolatków w kulturze polskiej w porównaniu wewnątrz- i międzykulturowym; oraz znaczenia wyników badań dla projektowania dopasowanych kulturowo działań interwencyjnych opartych na przywiązaniu.

 


Growing up with Polish in Norway: what do we know and what is yet to be discovered – online conference
14 stycznia 2021

We are pleased to invite you for the online conference “Growing up with Polish in Norway: what do we know and what is yet to be discovered” which will take place on 4th of February 2021 from 10.15 to 16.30 (CET). 

The event will be the public inauguration of the PolskaNorski project (funded by Norway Funds (via National Science Center in Poland, GRIEG programme), which goal is to investigate the development of language skills and world knowledge in Polish-Norwegian multilingual children and their monolingual peers in Poland and Norway. 

The project will investigate the relationship between children’s language skills, world knowledge and the linguistic, cultural and educational environment in which they grow up. We will follow multilingual Polish-Norwegian children and majority speaking Norwegian and Polish children aged 2-6 years through four subprojects. You may find more information about the project here:

The aim of the conference is to bring together researchers already involved in research related to PolkaNorski project, like Polish-Norwegian families/children or migrant children in Norway; Polish-Norwegian bilingualism and it’s linguistic, cultural, and social aspects. We hope to provide a virtual space for discussing theoretical issues on the topic and also to look for a way of transferring the research into the field to the immigrant community and professionals working in and with the community.

The conference is free of charge and open to everybody, but we kindly ask all participants to fill in the registration form below. The link to the conference venue will be sent only to registered participants.

REGISTRATION FORM 

More information and the conference programme can be found HERE 

 

Contact: 

projekt.polkanorski@psych.uw.edu.pl

Ewa Komorowska (project manager): ewa.komorowska@psych.uw.edu.pl

 


Spotkanie otwierające grant Twinning na Wydziale Psychologii UW

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na spotkanie otwierające grant Twinning na Wydziale Psychologii UW, we wtorek, 19 stycznia 2021 w godzinach 12:00-15:00. Głównym celem grantu jest stworzenie zaplecza teoretycznego i metodologicznego dla rozwoju badań nad abstrakcyjnym myśleniem i językiem oraz nad ich zależnością od interakcji społecznej. Temat został sformułowany bardzo szeroko, z myślą o tym, by badacze z naszego Wydziału (zarówno z kierunku Psychologia, jak i Kognitywistyka), oraz z innych Wydziałów UW mogli korzystać z możliwości oferowanych w grancie. Szczegóły i link do rejestracji poniżej


The Faculty of Psychology, University of Warsaw, has just started a 3-year Horizon 2020 Twinning grant “From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development” (TRAINCREASE) coordinated by Prof. Joanna Rączaszek Leonardi and the Human Interactivity & Language Lab.

The project aims at developing the field of research on interactive bases for abstract thinking and language within the European Research Area (ERA) and strengthening the Faculty of Psychology as ERA research centre by benefiting from knowledge and expertise of our partners: University of Manchester, Sapienza University of Rome and Aarhus University. We plan common conferences, workshops, summer schools, bilateral visits, Early Stage Researchers collaborative projects, research proposals and publications. More details here.

Hereby we warmly invite you to the Kick-off Meeting which will be held online on January 19th, 12:00 – 15:00 (Warsaw time). During the meeting, we will present the current relevant research projects in the partnering institutions as well as the possibilities and forms of collaboration. More information can be found on the Kick-off Meeting website: https://sites.google.com/view/twinning-kick-off

Meeting schedule

12:00 Opening & Twinning TRAINCREASE Introduction

12:15 Charles De Chefdebien (European Commission Officer)

12:30 – 13:00 – Sapienza University of Rome presentation “Some ideas on abstract concepts” (20 min + 10 min). Anna Borghi, Carlo Lai, Francesca Bellagamba.

13:00 – 13:30 – Aarhus University presentation “Abstraction through interaction: experimental approaches” (20 min + 10 min). Andreas Roepstorff, Kristian Tylén, Karsten Olsen.

13:30 – 14:00 Brown bag lunch together or a break

14:00 – 14:30 – University of Manchester presentation “Environmental role of abstracts concepts: cognitive robotics modelling and the nature of infants interactions” (20 min + 10 min). Angelo CangelosiThea Cameron-Faulkner.

14:30 – 15:00 – University of Warsaw presentation “Ecological ways to abstract symbols: paths in the HILLs” (20 min + 10 min)  (20 min + 10 min). Joanna Rączaszek-Leonardi, Julian Zubek, Albertyna Osińska, Grzegorz Krajewski.

We kindly ask you to register before January 18th 17:00, through the form: https://forms.gle/ZXw DtkbRF JGqaYo6

 

Should you have any questions regarding the kick-off meeting and/or the project do not hesitate to reach to us by email:

Project Manager, Konrad Zieliński: konrad.zielinski@psych.uw.edu.pl

Project Leader, Joanna Rączaszek-Leonardi: raczasze@psych.uw.edu.pl

 


Zdalne seminarium CBU UW: Psychology of political discourse on social media and online news: Three insights from behavioural data science
08 grudnia 2020

Zapraszamy na najbliższe zdalne seminarium Katedry Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Będziemy tym razem gościć prof. Łukasza Walaska z Uniwersytetu w Warwick, który opowie nam o psychologii dyskursu politycznego w mediach społecznościowych i wiadomościach online.

Seminarium odbędzie się 16 grudnia października (w środę) w godzinach 12:00-13:30.

Tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w seminarium, prosimy o przesłanie informacji na maila:  sabina.torunczyk-ruiz@psych.uw.edu.pl

Poniżej tytuł i streszczenie wystąpienia.

***

Psychology of political discourse on social media and online news: Three insights from behavioural data science

prof. Łukasz Walasek, University of Warwick

It is now easier than ever to access large volumes of text data published online. In combination with the latest computational methods, these data offer an unprecedented opportunity for behavioural scientists to study individuals and group dynamics of people’s attitudes, beliefs, and behaviours. In this presentation, I will summarize results from three papers, which all combine natural language processing methods with data obtained from online news media and Twitter. First, I will show how geo-political events relate to the psychological distance expressed in the concreteness/abstractness of written language. Second, I will illustrate how corpora of news stories can be used to study media representation (and biases) pertaining to presidential candidates in the US election of 2016. Finally, I will present recent results of a study investigating the dynamics of polarization on Twitter in the period leading up to the Polish presidential election of 2020. All three papers will showcase the value of behavioural data science methods for providing a novel way of testing and extending existing psychological theories in the context of significant real-world phenomena.