Refleksje nad samotnością. Rozmawiają prof. Katarzyna Schier i dr Szymon Chrząstowski
28 listopada 2018

Centrum Pomocy Psychologicznej UW zaprasza na otwarte spotkanie pt. Refleksje nad samotnością. O intrapsychicznych, interpersonalnych i kulturowych źródłach samotności rozmawiać będą psychoterapeuci prof. dr hab. Katarzyna Schier oraz dr Szymon Chrząstowski

Wątki, które chcielibyśmy poruszyć w rozmowie to m.in.:

 • związek fobii społecznej z zaniedbaniem w dzieciństwie,
 • poczucie samotności jako reakcja na stratę – nie tylko bliskiej osoby, ale także bliskiego otoczenia (np. w sytuacji wyjazdu do innego miasta na studia),
 • samotność a kultura podporządkowana technologii,
 • samotność a zdolność do bycia samemu. 

Nie zabraknie także wskazówek dotyczących tego, jak rozpoznać stan, w którym powinno zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 18:30 w siedzibie Centrum Pomocy Psychologicznej UW w Warszawie, ul. Pasteura 7, sala 106 (I piętro). Wstęp wolny. 

 

 


Diagnoza – refleksja – spotkanie, czyli nowy cykl dyskusji klinicznych
22 listopada 2018

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny wraz z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP zaprasza na dyskusje kliniczne. Spotykać się będziemy raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:00), aby wspólnie rozmawiać na temat zaprezentowanego przypadku klinicznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji i prezentacji własnych doświadczeń klinicznych.

Koordynatorem spotkań jest dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW.

Kontakt:  agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 listopada o 17:00 w sali 54 (I piętro). Wystąpi dr hab. Małgorzata Święcicka

Temat spotkania: Czy warto się zastanawiać? O przekazie rodzinnym ADHD.


Kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ” – 28.11.2018 r.
20 listopada 2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ”. Tym razem prelegentem będzie prof. Bogdan Zawadzki z wystąpieniem pt. „Profilaktyka zaburzeń potraumatycznych. Efekty programu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. 
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. Wstęp wolny.

KIEDY:

28 listopada, godz. 15:15 

GDZIE:

sala nr 1, parter, Wydział Psychologii UW

OPIS WYSTĄPIENIA:

Głównym celem projektu PTSD: DTP (DIAGNOZA, TERAPIA, PROFILAKTYKA) była analiza roli czynników poznawczych, osobowościowych i intelektualnych w etiologii, terapii i profilaktyce pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD). Efektem projektu są:

 • PTSD: DIAGNOZA – bateria testów służących badaniu osób narażonych na traumatyczne zdarzenia: uczestników wypadków drogowych, ofiar powodzi, strażaków i żołnierzy,
 • PTSD: TERAPIA – protokół terapii poznawczej i realizacja programu terapii (weryfikacja skuteczności),
 • PTSD: PROFILAKTYKA – program profilaktyki PTSD (wraz z podręcznikiem szkolenia) i realizacja programu w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja skuteczności w grupie 185 kandydatów do PSP).

Na przykładzie programu profilaktyki PTSD realizowanego w Państwowej Straży Pożarnej pokażę jaką skuteczność (mierzoną samooceną wiedzy i umiejętności dotyczących PTSD, radzenia sobie z traumą, ale także poziomem objawów PTSD, zaangażowania w pracę, poziomu traumatyzacji zawodowej i okołotraumatycznych emocji po roku od zakończenia szkolenia) ma opracowane szkolenie.

Więcej na temat idei spotkań >>


Pierwsze spotkanie z serii „Psychologia ma wpływ”
07 listopada 2018

Psychologia to wyjątkowa dyscyplina nauki. Może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Psychologia nie tylko ujmuje w ramy teoretyczne otaczającą nas rzeczywistość – jest w stanie także ją zmieniać i udoskonalać. „Psychologia ma wpływ” to cykl spotkań, które będą stanowiły forum dla wszystkich tych, którym bliska jest idea praktycznego zastosowania psychologii w różnych sferach życia. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 15:15 w sali nr 1.

Gościem będzie prof. Adam Tarnowski, który opowie o Test2Drive – innowacyjnym systemie do psychologicznych badań kierowców i pracowników. Więcej informacji na temat wystąpienia znajduje się na dole wpisu.  

 

Cele spotkań „Psychologia ma wpływ”

Będzie to okazja do zaczerpnięcia inspiracji i wymiany myśli na temat tego, w jaki sposób teorie, modele, wyniki badań czy umiejętności mogą zostać użyte w celu wspierania jednostek, grup, organizacji w realizacji własnych celów i podnoszenia efektywności ich funkcjonowania.

Zapraszamy do wymiany doświadczeń dotyczących inicjatyw realizowanych w ramach UW, ale także działań prowadzonych poza Uniwersytetem – zarówno o charakterze wyłącznie prospołecznym, jak i komercyjnym.

Będziemy rozmawiać między innymi o tym:

 • od czego zacząć przekuwanie teorii na praktykę?
 • gdzie szukać inspiracji?
 • jakie korzyści płyną z tego korzyści?
 • z jakimi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć, a czasem także na jakie kompromisy należy być przygotowanym?
 • na jaki rodzaj wsparcia ze strony UW np. UOTT możemy liczyć?

Spotkania są przeznaczone zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów UW, którzy dopiero planują swoją przyszłość zawodową. 

Cykl „Psychologia ma wpływ” organizowany jest przez dra Rafała Stefańskiegorafal.stefanski@psych.uw.edu.pl ) we współpracy z Grzegorzem Ejchartem z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

 

KIEDY:

W każdą drugą i czwartą środę miesiąca (z pominięciem dni świątecznych i ferii) w  godz. 15:15 – 16:00

GDZIE:

Wydział Psychologii UW, sala nr 1 (parter)

Wstęp wolny

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

data: 14.11.2018, godz. 15:15 – 16:00 

gość: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

tytuł wystąpienia: Test2Drive- cykl rozwoju produktu opartego na wiedzy

Metody badań kierowców wywodzą się z zapotrzebowania na selekcję psychologiczną operatorów w czasie I wojny światowej. Ponieważ dzisiejsze problemy z przystosowaniem na drodze dotyczą bardziej złożonych cech, konieczne było wypracowanie zestawu nowych testów- sprawności poznawczej, motorycznej oraz osobowości. W tym momencie pojawił się autorski projekt Test2Drive. System testów, poza oceną wyników, oferował również zarządzanie bazą danych i generator dokumentacji- zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Badania walidacyjne pozwoliły na ustalenie parametrów psychometrycznych i wstępnych norm, po czym produkt został skomercjalizowany. Wbrew pozorom, oznaczało to dopiero początek przygody: wykorzystując anonimowo rejestrowane dane kierowców udoskonalono wskaźniki testowe, przygotowano założenia dla nowych testów, a także uzyskano dane do publikacji naukowych w zakresie badań podstawowych- na przykład zmian sprawności poznawczej i motorycznej w ciągu życia. Obecnie zgromadzono wyniki ponad 35 tysięcy osób w wieku 17-84 lata, uzyskane w standardowych warunkach od różnych grup osób.

Całość projektu pokazuje nie tylko możliwość odniesienia sukcesu biznesowego na podstawie wiedzy naukowej- ale również wykorzystania danych zebranych w badaniach komercyjnych do analiz naukowych na skalę trudną do osiągnięcia w typowych projektach badawczych.

Wydarzenie na Facebook’u >>


VI Konferencja Nienieodpowiedzialni 2018
29 października 2018

Gorąco polecamy VI Konferencja Nienieodpowiedzialni 2018, której prelegentami będą m.in. dziekan naszego Wydziału prof. Dominika Maison oraz prorektor UW ds. rozwoju prof. Anna Giza-Poleszczuk.

Tytuł konferencji to „Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą”. Tematem dyskusji będą konsumpcjonizm i jego relacja z finansami, przywództwo i fałszywe autorytety, a także społeczna odpowiedzialność firm. Uczestnicy będą zastanawiać się również nad tym, czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży, a także jak kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych i kim jest współczesny konsument.

Wstęp wolny!

Data: 7 listopada 2018 r. 

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa 

http://2018.nienieodpowiedzialni.pl/


Spotkanie informacyjne „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy „
24 października 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”, które odbędzie się 25 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali 210 w budynku przy ul. Nowy Świat 69 .

Podczas spotkania studenci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

W ramach projektu organizowane są warsztaty dla studentów „Akademia dyplomanta” poświęcone skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, zaś dla pracowników naukowych – warsztaty doskonalące dla tutorów. Studenci mogą otrzymać stypendium (nawet 3000 zł), a promotorzy – dodatkowe wynagrodzenie.

Szczegóły: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/

 

Informacja o projekcie znajduje się również na stronie Wydziału Psychologii

Animatorem współpracy na wydziale jest dr Małgorzata Styśko-Kunkowska (mstysko@psych.uw.edu.pl)