Wydział Psychologii UW na Festiwalu Nauki 2021
14 września 2021

 

Cieszymy się, że także i w tym roku nasi Naukowcy wezmą udział w organizowanym – już po raz dwudziesty piąty w Warszawie – Festiwalu Nauki.

Festiwal Nauki to wydarzenie wyjątkowe pod wieloma względami: w ciągu kilkunastu dni września uniwersytety, instytuty badawcze, muzea, stowarzyszenia wychodzą ze swoimi osiągnięciami do każdego zainteresowanego nauką/najnowszymi osiągnięciami polskiej nauki.

To nie tylko możliwość zobaczenia „od wewnątrz” laboratoriów chemicznych czy pracowni biologicznych, ale także szansa na posłuchanie i podyskutowanie z filozofami, lingwistami, historykami, fizykami, ornitologami, psychologami…o tym, co tu i teraz w nauce ważne i znaczące.

Festiwal Nauki w Warszawie otwarty jest i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla seniorów. Tych wszystkich, których pasjonuje odkrywanie świata i zdobywanie wiedzy w nie do końca konwencjonalny sposób.

Wydział Psychologii UW w tym roku przygotował pięć spotkań online o zróżnicowanej tematyce. Ponadto 4 października w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim UW odbędzie się wyjątkowy wykład z okazji 25-lecia Festiwalu, który wygłosi Profesor Ewa Czerniawska. Szczegóły poniżej.

 

SPOTKANIA ONLINE:

 • 22 września, godz. 16:00 | dr hab. Joanna Radoszewska
  Problemy z jedzeniem u młodzieży z perspektywy psychologa klinicznego.

Zaburzenia odżywiania dotyczą coraz większej grupy nastolatków. Co więcej, problemy z jedzeniem możemy zaobserwować już u dzieci, nawet tych poniżej dziesiątego roku życia. Co jest przyczyną tych trudności? Jak sobie z nimi poradzić? W jaki sposób wspierać dziecko z tego rodzaju problemami? W trakcie wykładu poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące problemów z jedzeniem.

 • 22 września, godz. 17:00 | mgr Dominik Lalak
  Kto może być psychologiem w Polsce w myśl obowiązujących przepisów?

Zasady wykonywania zawodu psychologa zawarte są w ustawie  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. Jednak w wyniku zaistniałych komplikacji po jej uchwaleniu, nie wszystkie przepisy mogą być właściwie zrealizowane. Nie został powołany samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące zawód psychologa ani nie zostały ustanowione szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych kwestii związanych z tą profesją. Nie ma między innymi określonych zasad prowadzenia gabinetów psychologicznych oraz szkolenia zawodowego psychologów. Kto w związku z tym może być praktykującym psychologiem w Polsce i z czego to wynika? Ile jest samych specjalności, które mogą być zaliczane do prowadzenia działalności psychologicznej? I jakie działania mogą być i są podejmowane w celu rozwiązania zaistniałych problemów? Na te poszczególne kwestie spróbuje odpowiedzieć Dominik Lalak, doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w wykładzie poświęconym regulacjom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu psychologa.

 • 23 września, godz. 16:00 | dr Rafał Styła
  Jak zrozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii?

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się omamami słuchowymi, urojeniami, dezorganizacją myślenia i zachowania, wycofaniem społecznym i trudnościami w ekspresji emocji. Dużo mniej dostępna jest wiedza o tym, że osoby z diagnozą schizofrenii doświadczają trudności poznawczych, m.in. w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu nowych informacji, wykonywaniu obliczeń w pamięci. W literaturze wyjaśnienia przyczyn zaburzeń poznawczych najczęściej nawiązują do koncepcji biologicznych. Jednakże w ostatnim czasie pojawiają się doniesienia wskazujące, że procesy psychologiczne mogą częściowo wyjaśnić to zjawisko. Dane wskazują, że przyczyn deficytów poznawczych można upatrywać m.in. w doświadczaniu niepokoju w trakcie wykonywania zadań poznawczych, osłabionej motywacji do angażowania się w ich wykonywanie oraz mało stymulującym środowisku.

 • 24 września, godz. 17:00 | dr hab. Paweł Holas
  Uważność i współczucie w czasach pandemii. Jak ich praktykowanie pomaga przezwyciężać trudności?

Doświadczenie pandemii niezwykle mocno odcisnęło się na zdrowiu i samopoczuciu wielu z nas. Wielu z nas szuka metod, które pozwolą wrócić do równowagi po długotrwałym okresie izolacji. Współczesna psychologia oferuje znakomite narzędzia, które pomagają przezwyciężać trudności emocjonalne i poprawiać dobrostan. Podczas spotkania, dr hab. Paweł Holas  – psychoterapeuta, psychiatra i psycholog – jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu uważności, opowie o tym, w jaki sposób podejścia oparte na uważności i współczuciu mogą pomóc każdemu z nas w zmniejszeniu stresu i poprawie dobrostanu.  

 • 25 września, godz. 11:00 | dr Oliwia Maciantowicz
  (Prawie) wszystko o narcyzmie.

Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę narcystyczną. Na spotkaniu dowiesz się, jaka jest historia narcyzmu, a także co współczesna psychologia mówi o narcyzmie.

 

WYKŁAD NA 25-LECIE (Kampus Centralny UW, Pałac Kazimierzowski, sala im. Brudzińskiego):

 • 4 października, godz. 18:00 | prof. dr hab. Ewa Czerniawska
  Ludzki węch w dobie pandemii.

Węch człowieka był określany jako zmysł o mniejszym znaczeniu. Jednak w związku z pandemią koronawirusa zainteresowanie ludzkim węchem uległo wyraźnemu wzrostowi. W wystąpieniu przedstawiono podstawowe informacje na temat węchu oraz różnic/podobieństw w stosunku do innych zmysłów. Szczególną uwagę poświęcono jego zaburzeniom na skutek urazów i różnych zespołów chorobowych.

 

Linki do spotkań opublikujemy kilka dni przed rozpoczęciem Festiwalu. 
Uczestnictwo jest bezpłatne!

 

Taka okazja zdarza się raz w roku, właśnie podczas Festiwalu Nauki w Warszawie!

Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowy program całego Festiwalu jest dostępny na stronie: www.festiwalnauki.edu.pl


Seminarium CBU: Collective delusion? The Psychology of Conspiracy Beliefs
09 czerwca 2021

Zapraszamy na nasze ostatnie w tym roku akademickim zdalne seminarium Katedry Centrum Badań nad UprzedzeniamiPia Lamberty (Center für Monitoring, Analyse & Strategie, CeMAS) wygłosi wystąpienie na temat wiary w teorie spiskowe.

Wystąpienie odbędzie się w języku angielskim.

Seminarium odbędzie się w środę 16 czerwca w godzinach 12:00-13:30.

Tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w seminarium, prosimy o informację na maila: sabina.torunczyk-ruiz@psych.uw.edu.pl – wówczas udostępnimy Państwu link do wideo-spotkania.

***

Collective delusion? The Psychology of Conspiracy Beliefs

Conspiracy narratives have increasingly gained societal attention in recent years, especially since the COVID-19 pandemic. In societal debates, conspiracy beliefs are often understood as an expression of mental illness or educational deficits. What is there to these assumptions? Is the belief in conspiracy narratives really the same like paranoid tendencies? Are people who see conspiracies everywhere „crazy”? 

In her talk, Pia Lamberty shows why people believe in conspiracy narratives and what can happen if one goes further and further down the rabbit hole of alternative truths.

 


Seminaria Rozwojowe: Konsekwencje trudności w rozwoju tożsamości rodzicielskiej
07 czerwca 2021

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Seminarium Katedry Psychologii Rozwojowej WPs UW, które odbędzie się 11 czerwca (piątek) o godz. 14:00. Dr Konrad Piotrowski z Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości SWPS w Poznaniu przedstawi wyniki swoich badań nad konsekwencjami trudności w rozwoju tożsamości rodzicielskiej, do których należą wypalenie rodzicielskie i żałowanie decyzji o posiadaniu dzieci.

Ostatnie badania wykazały, że Polska jest jednym z krajów o najwyższym na świecie odsetku wypalonych rodziców i rodziców żałujących posiadania dzieci. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki serii badań przekrojowych i podłużnych dotyczących tego zagadnienia, w tym także badań nad zmianą nasilenia wypalenia rodzicielskiego w okresie pandemii Covid-19. Przedstawione badania mają na celu lepsze zrozumienie procesów psychologicznych stojących za pojawieniem się tych trudności w doświadczeniu rodziców.

Spotkamy się pod adresem:
https://us02web.zoom.us/j/84398298425?pwd=TVFWQXZia1pSaTZQMHFOUW1Ib3hsUT09

Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

grafika promująca - rodzic i dziecko


Konferencja IFMSA Poland „Co psycholog radzi lekarzowi: Psychoonkologia” | 5.06.2021
02 czerwca 2021
 
Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Psychoonkologia”, pierwszą z cyklu „Co psycholog radzi lekarzowi”, organizowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Wydarzenie odbędzie się w formie online 5 czerwca w godzinach 16:00-20:15. Wydział Psychologii UW objął konferencję patronatem.
 
Głównymi tematami konferencji będą:
-> jak przekazywać diagnozę
-> na co zwrócić uwagę w gabinecie
-> jak wspierać pacjentów w obliczu zmian
-> jakie zaburzenia psychiczne występują u pacjentów onkologicznych
-> jak wygląda ich zdrowie seksualne i prokreacyjne
-> jak wpływa na nich leczenie bólu nowotworowego opioidami
-> jak postępować z dzieckiem chorym na nowotwór
 
Wśród zaproszonych gości znajdują się̨ m.in. lekarze onkolodzy, psychoonkolożki, psycholożki. Uczestnicy będą mieli okazje nie tylko ich wysłuchać, ale również zadawać pytania.

Wstęp wolny, wymagana jest rejestracja. 
 
Harmonogram konferencji >> 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

13. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
01 czerwca 2021

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na

13. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 10 czerwca w formule online.

Wydział Psychologii UW objął wydarzenie patronatem. Na konferencji wystąpią m.in. dr hab. Małgorzata Gambin oraz dr hab. Grażyna Kmita.

O konferencji:

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i środowisk pracujących z rodzinami i dziećmi w wieku do 6. r.ż.

Od ponad roku nasze życie rodzinne i zawodowe mocno doświadczane jest przez konsekwencje pandemii. Podczas konferencji będziemy mówić o tym, jak ta sytuacja wpływa na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie naszych podopiecznych i klientów, ale także jakim wyzwaniem jest dla profesjonalistów i jak, wykonując zawody pomocowe, zadbać o swój dobrostan i zapobiegać wypaleniu.

Podobnie jak w minionych latach, poruszymy kwestie związane z profilaktyką krzywdzenia dzieci, wspieraniem rodziców i opiekunów w tworzeniu bezpiecznej relacji z dzieckiem, wczesną interwencją w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym czy wychowawczych.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ przypada w roku 30-lecia działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Cieszymy się, że przy tej okazji możemy się podzielić swoim doświadczeniem oraz czerpać z wiedzy naszych znakomitych gości.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą:

Tessa Baradon – psychoterapeutka, psychoanalityczka dzieci i młodzieży. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest przywiązanie i trauma relacyjna w niemowlęctwie. W Anna Freud Centre w Londynie rozwija model psychoterapii rodzic-niemowlę. Zajmuje się również mikroanalizą interakcji między rodzicem a niemowlęciem. Od 2011 r. jest profesor wizytującą na Uniwersytecie Witwatersrand (RPA) i współpracuje przy projektach badawczych dotyczących kulturowych aspektów zdrowia psychicznego niemowląt.

Gerry Byrne – kierownik Zakładu ds. Przywiązania i Opieki Perinatalnej w Oxford Health NHS Foundation Trust w Oksfordzie, ekspert zajmujący się specjalistyczną oceną relacji rodzic-dziecko, przywiązania, oceny i leczenia rodziców krzywdzących dzieci, autor i trener Lighthouse Mentalization Based Treatment-Parenting Programme, superwizor MBT w Anna Freud Center.

Więcej informacji >>

baner


Seminaria Psychologiczne: Atrakcyjność fizyczna jako potencjalny sygnał kondycji biologicznej
31 maja 2021

Zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne organizowane przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia.

Gościem nadchodzącego spotkania będzie Profesor Bogusław Pawłowski, kierownik Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawi wystąpienie pt. „Atrakcyjność fizyczna jako potencjalny sygnał kondycji biologicznej”.

1 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 na platformie Zoom.
Wstęp wolny.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86549777625

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

——————
Opis wystąpienia:

Zgodnie z jedną z koncepcji biologii ewolucyjnej, cechy które postrzegane są jako atrakcyjne przez płeć przeciwną powinny sygnalizować kondycję/jakość biologiczną osobnika. Przez kondycję biologiczną rozumieć można zdrowie czy płodność, które ocenia się np. na podstawie takich parametrów fizjologicznych jak odporność organizmu czy poziomy hormonów płciowych. W naszych badaniach skupiliśmy się na ocenie różnych parametrów układu immunologicznego oraz poziomach hormonów płciowych. Zgodnie z hipotezą „dobrych genów” sprawdzaliśmy czy cechy morfologiczne wpływające na fizyczną atrakcyjność (np. wysokość ciała, budowa ciała (a w tym typ otłuszczenia, symetria) czy atrakcyjność twarzy), związane są z odpornością organizmu, poziomami hormonów czy innymi fizjologicznymi parametrami zdrowia. Zgodnie z hipotezą handicapu, cechy związane z doborem płciowym, muszą być „uczciwymi” sygnałami, a takimi mogą być tylko wtedy gdy są kosztowne dla organizmu. Ponieważ stopień maskulinizacji mężczyzny zależy od androgenów, badaliśmy też czy poziom różnych androgenów (T, fT, DHT, DHEA) związany jest z parametrami immunologicznymi, a zatem czy w badanej populacji androgeny są immunosupresantami. Nakreślę też krótko naszą hipotezą o priorytetowym znaczeniu „immunoefektywności” (Immunity Priority Hypothesis).