Spotkanie wokół książki „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty” 6.07.2020
01 lipca 2020

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W imieniu organizatorów zapraszamy na dyskusję online wokół książki „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty” pod redakcją naukową Wojciecha Łukasza Dragana (Wydział Psychologii UW) i Grzegorza Iniewicza (Instytut Psychologii UJ).

W spotkaniu udział wezmą autorzy publikacji oraz redaktorzy naukowi i ich goście, dyskusję prowadził będzie Samuel Nowak oraz dr Joanna Grzymała-Moszczyńska.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca (poniedziałek) o godz. 18.30. o w HEVRE (ul. Meiselsa 18 w Krakowie) z udziałem publiczności ONLINE.

Wydarzenie na Facebooku


Seminarium CBU 24.06.2020: Levi Adelman o psychologii tolerancji
16 czerwca 2020

Zapraszamy na nasze czerwcowe zdalne Seminarium Katedry Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Będziemy tym razem gościć dr. Leviego Adelmana z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, który opowie nam o badaniach eksperymentalnych dotyczących konsekwencji bycia tolerowanym. 

Seminarium odbędzie się 24 czerwca (w środę) w godzinach 12:00-13:30.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z koordynatorką, dr Aleksandrą Świderską (email: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl), która udostępni Państwu link do udziału w Seminarium.

 

Title:
To be tolerated: Intergroup toleration from the target’s perspective

Presenter:
Levi Adelman, Utrecht University

Abstract: 
Toleration is a requirement for living with diversity and actively promoted by local, national, and international bodies. However, while psychological research has extensively considered the implications of being discriminated, little is known about the psychological consequences of being tolerated. Furthermore, recent research into the consequences of being tolerated have relied mostly on correlational designs. Here I present a novel methodology adapted from the cyberball experiments to study the consequences of being tolerated experimentally. Across two studies we show that even in its purest form, intergroup tolerance can have negative effects on well-being, engagement, and depoliticization compared to intergroup acceptance, while being superior to intergroup rejection. I conclude by briefly discussing future directions and ongoing research and some questions for improving this research.

Bio: 
Levi Adelman, Social Psychology PhD, is a Postdoctoral Researcher at the European Research Centre on Migration and Ethnic relations (ERCOMER) at Utrecht University, where he is working on an ERC grant on intergroup toleration. He received his PhD in 2017 at the University of Massachusetts Amherst where he worked with Dr. Nilanjana Dasgupta and Dr. Bernhard Leidner. His other research interests are in diversity, intergroup relations, and group criticism.


Seminarium Human Interactivity and Language Lab – gość prof. Shane Steinert-Threlkeld
15 czerwca 2020

We are glad to invite you for the next HILL seminar on Friday, 19 June at 17:00 (mind the non-standard hour!). This week we are honored to host an international guest – Shane Steinert-Threlkeld, an Assistant Professor in Linguistics at the University of Washington. Shane will present his paper Towards the Emergence of Non-trivial Compositionality, in which he introduces the distinction between trivial and non-trivial compositionality, illustrates it with several signaling games and identifies conditions necessary for non-trivial compositionality to emerge.

We will then discuss how Shane’s account can inform computational models of symbolic communication, why should non-trivial compositionality be the explanatory target and what are the ways leading to it. We might also touch on Shane’s newest work in the area, On the Spontaneous Emergence of Discrete and Compositional Signals.

The seminar will take place on Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86464811753

Join Facebook event: https://www.facebook.com/events/917811132053005/


[COVID-19] Masz prawo nie ogarniać! Spotkanie online z dr Agnieszką Wojnarowską
29 kwietnia 2020

Polecamy spotkanie online z dr Agnieszką Wojnarowską, która opowie o tym, jak stawić czoła wewnętrznemu krytykowi w czasach home office’u i pracy zdalnej. Pani Doktor jest wykładowczynią Wydziału Psychologii UW oraz specjalistką w zakresie psychologii emocji i badań nad samoświadomością. 

Wydarzenie na Facebooku >>

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst


20 marca 2020 – seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”
05 marca 2020

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium z cyklu „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. W zamierzeniu inicjatorów tego seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest również integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy osób z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii Uniwersytet SWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Najbliższe spotkanie odbędzie się pod tytułem „Wykorzystanie oprogramowania komputerowego (awatarów) w terapii poznawczo-behawioralnej omamów słuchowych”. Referat wygłosi dr n. med. Izabela Stefaniak z Pracowni Badań Klinicznych i Społecznych I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Spotkanie odbędzie się 20 marca w godz. 10:00-12:00 w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk (ul. Jaracza 1) w Sali Seminaryjnej (parter).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres wmsn@psych.edu.pl podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy/ nazwę uczelni oraz adres e-mail.

Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na stronie seminarium: https://psych.pan.pl/pl/seminaria-naukowe/#tab-1-2

 

Komitet organizacyjny seminarium:

 • dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN)
 • dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP Uniwersytet SWPS)
 • dr hab. Paweł Holas (WPs UW)
 • dr Izabela Kaźmierczak (IP APS)
 • dr Rafał Styła (WPs UW)
 • dr Cezary Żechowski (IP UKSW)
 • dr Justyna Sarzyńska-Wawer (IP PAN)
 • mgr Katarzyna Awruk (WP AEH)
 • mgr Małgorzata Wyszogrodzka (IP APS) 
 • Katarzyna Bączkowska (IP UKSW)
 • Zuzanna Jopkiewicz (WPs UW)
 • Dominik Roszykiewicz (WPs UW)

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – program seminaryjno-warsztatowy edycja XVI
26 lutego 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Fundacja Praesterno

zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XVI

Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

 

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE

(1) Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy.

 Omówione zostaną następujące formy uzależnień:

 • hazard
 • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
 • skłonność do kompulsywnych zakupów
 • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
 • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.

(2) Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.

(3) Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

(4) Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?

grupa sobotnia:  7 i 21 marca, 4 i 25 kwietnia, 23 maja, 6 czerwca 2020 r.

grupa niedzielna: 8 i 22 marca, 5 i 26 kwietnia, 24 maja, 7 czerwca 2020 r.

GDZIE?

Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do studentów lat II – V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie:
www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl

Program będzie realizowany w dwóch 12-15 osobowych grupach.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.