[Seminarium RNDP] O umyśle robotów: Sprawcy i odbiorcy w interakcjach moralnych
16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, które odbędzie się 17 maja o godzinie 14:00. Wystąpienie pt. „O umyśle robotów: Sprawcy i odbiorcy w interakcjach moralnych” wygłosi dr Aleksandra Świderska z CBU WPs UW.

Spotykamy się online na platformie ZOOM. Link do spotkania podamy wkrótce.

 

Streszczenie wystąpienia:

Roboty charakteryzujące się złożonymi umiejętnościami i wyglądem zbliżonym do ludzkiego  stopniowo stają się elementem życia codziennego. Pełnią coraz więcej ról społecznych, a to sprawia, że możemy zastanawiać się, czy roboty w jakiś sposób myślą? Czy rozumieją to, co  dzieje się wokół nich? Czy cokolwiek czują? Co najważniejsze, roboty biorą udział w  interakcjach moralnych, w których jedna strona (sprawca) wyrządza krzywdę drugiej stronie  (odbiorcy). Wyniki wcześniejszych badań pokazały, że ludzie mają mniej oporów przed  zastosowaniem przemocy fizycznej wobec robota niż człowieka. Z drugiej strony odczuwają  empatię wobec robotów, zarówno na poziomie deklaratywnym, jak i wzorców pobudzenia  psychofizjologicznego. Ludzie wykazują też naturalną tendencję do antropomorfizacji, czyli  przypisywania robotom ludzkich zdolności umysłowych. W prezentacji opowiem o tym, jak ta  skłonność kształtuje się w kontekście postrzegania robotów w rolach sprawcy i odbiorcy w interakcjach z człowiekiem. Opierając się na rozbieżnych przewidywaniach co do atrybucji  umysłu wynikających z diadycznej teorii moralności i teorii dehumanizacji zastanowimy się  wspólnie, czy roboty mają potencjał, aby przekształcić nasze rozróżnienia między kategoriami.  


Zakład Logopedii i Emisji Głosu UW zaprasza na Dzień Mowy Niepłynnej 28.05.2022
27 kwietnia 2022

Zakład Logopedii i Emisji Głosu UW serdecznie zaprasza na Dzień Mowy Niepłynnej  organizowany 28 maja 2022 r. w Centrum Logopedycznym przy ul. Karowej 20. 

Wydarzenie kierowane jest do dorosłych osób jąkających się, osób z giełkotem, jak również do  osób, które uważają swoją mowę za niepłynną, ale nie mają określonej diagnozy. 

Podczas Dnia Mowy Niepłynnej odbędą się mini wykłady poświęcone różnym rodzajom  niepłynności, szerzące wiedzę opartą na dowodach. 

Uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, uzyskać poradę, a także wziąć  udział w badaniach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Wydarzenie jest bezpłatne.  

Zgłoszenia udziału do 7 maja na stronie: www.dzienmowynieplynnej.pl 

Po zamknięciu naboru zgłoszeń osoby zarejestrowane otrzymają szczegółowy program wydarzenia. 

Pytania w sprawie Dnia Mowy Niepłynnej można kierować do dr Alicji Karszni-Sobczak na adres:  a.karszniaso@uw.edu.pl


Seminarium pt. How we can best support and empower autistic students at university?
21 kwietnia 2022
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt.  How we can best support and empower autistic students at university?, które odbędzie się online już w najbliższą środę, 27 kwietnia, o godz. 19:30. W spotkaniu wezmą udział badacze i badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Paul Sabatier we Francji. Prelegenci przedstawią modele wsparcia studentów ze spektrum autyzmu na uczelniach wyższych. Perspektywę studentów przedstawi też samorzeczniczka – studentka UW.
 
Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski, francuski i niemiecki.
 
Wydarzenie współorganizują Autism-Europe i Fundacja JiM we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Zapraszamy również na dwa inne wydarzenia dotyczące spektrum autyzmu, zgodnie z załączoną informacją. Rejestracja na wydarzenia: https://event.jim.org/
 
 

Spotkanie dla kandydatów na kierunek Stosowana Psychologia Zwierząt 25.04.2022
18 kwietnia 2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt (3-letnie studia licencjackie; płatne) na otwarte spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia (poniedziałek) o godz. 19:00 online.

Wydarzenie poprowadzi kierowniczka studiów dr Anna Reinholz. 

Zapraszamy do aktywnego udziału – będzie można zadawać pytania!

Link do spotkania: https://zoom.us/j/91439045919?pwd=Rm1hMlZtMjhscmswYVEwVDVMT1pwQT09

Identyfikator spotkania: 914 3904 5919
Kod dostępu: RCgR2U

 

Zasady rekrutacji na kierunek Stosowana Psychologia Zwierząt >>

 


VIII Ogólnopolska Konferencja Zaburzeń Osobowości 23.04.2022
13 kwietnia 2022
W imieniu SKN Dialog zapraszamy na VIII Ogólnopolską Konferencję Zaburzeń Osobowości. Tegoroczna edycja poświęcona będzie osobowości paranoicznej. Wydarzenie odbędzie się zdalnie dnia 23 kwietnia 2022 roku. Wydział Psychologii UW objął konferencję patronatem.
 
Z uwagi na chęć podzielenia się problematyką zaburzeń osobowości z większą liczbą osób, w tym roku organizatorzy zrezygnowali z pobierania opłaty rejestracyjnej – liczba miejsc jest jednak ograniczona. Niebawem na wydarzeniu na Facebooku dostępne będą formularze rejestracyjne.
 
Podczas konferencji wystąpią m. in.:
 
Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz – psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz całościowego kursu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, obecnie w trakcie certyfikacji. Pracuje w Centrum Terapii Dialog prowadząc terapię indywidualną i grupową osób z zaburzeniami nerwicowymi, afektywnymi i zaburzeniami osobowości. Wykłada w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor).
 
dr Magdalena Grabowska: psycholożka i seksuolożka; pracownica Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka licznych artykułów naukowych i trzech monografii w obszarze rozwoju seksualnego; współautorka podręczników adresowanych do studentów psychologii i medycyny. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, członkini Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną w nurcie poznawczo-behawioralnym.
 
Mgr Jędrzej Kosewski: Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalności terapia rodzin i małżeństw. Ukończył szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 201) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikat terapeuty i superwizora terapii schematu wydany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST). Uczestniczył też w stażu szkoleniowym w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, poświęconym różnym formom pracy terapeutycznej z młodzieżą. Doświadczenie kliniczne w terapii problemów z lękiem, złością i depresją zdobył na oddziale nerwic oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się też szkoleniami z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu, głównie dla profesjonalistów.
 
Regulamin wydarzenia:
bit.ly/36w3MgW 

[Seminarium RNDP] Czy osoby z tendencją do odwlekania spraw na później uczą się na swoich błędach?
31 marca 2022
Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się w przyszły wtorek, start o godzinie 14:00. Naszym gościem będzie dr Marek Wypych z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, który wygłosi wystąpienie pt. Czy osoby z tendencją do odwlekania spraw na później uczą się na swoich błędach? 
 
Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/87874217048
 
Streszczenie wystąpienia:

Prokrastynacja to odwlekanie ważnych spraw na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Badacze szacują, że z problemem tym boryka się około 15-20% populacji ogólnej, co czyni prokrastynację jednym z najczęściej występujących zaburzeń samoregulacji. Na początku seminarium opowiem pokrótce, co wiadomo o prokrastynacji z wcześniejszych badań. Następnie przedstawię wyniki naszych badań wskazujące na deficyty w przetwarzaniu błędów oraz w uczeniu się na karach u osób z tendencją do odwlekania spraw na później. Przedstawię też argumenty, że deficyty w uczeniu się na karach mogą stanowić jeden z transdiagnostycznych mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń samoregulacji. Na koniec zastanowimy się, czy dotychczasowa wiedza pomoże opracowywać lepsze metody terapii lub radzenia sobie z prokrastynacją.

Dr Marek Wypych – pracuję jako adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie samoregulacji i jej zaburzeń. W swoich badaniach skupiam m.in. na prokrastynacji, którą uważam za reprezentatywne, niekliniczne zaburzenie samoregulacji. W Pracowni Obrazowania Mózgu prowadzimy też badania dotyczące wielu innych aspektów funkcjonowania ludzkiego mózgu wykorzystując metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).