II Konferencja „Praktyczne aspekty pracy terapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.”
20 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na II konferencję z cyklu: 

Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej. Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji.” 

 

Konferencja odbędzie się 29 września 2018 roku w godzinach 10:00-19:00 (rejestracja od godz. 9:00) w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Organizatorami są Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS, Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do PsychozInstytut Analizy Grupowej Rasztów oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku prelegentami będą: Brian Martindale, psychiatra, psychoanalityk, superwizor, zawodowo związany z ISPS i EFPP oraz Katarzyna Wrzesień, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej oraz analityk grupowy i superwizor IAG Rasztów.

W planach uwzględniono superwizję materiału klinicznego oraz dyskusje panelowe z udziałem zarówno specjalistów w obszarze zdrowie psychicznego, jak i ekspertów przez doświadczenie.

Program II Konferencji obejmuje:

 • Wykład Briana Martindale’a – brytyjskiego psychoanalityka, psychiatry, superwizora, zawodowo związanego z ISPS i EFPP – który będzie dotyczył perspektywy pracy superwizorskiej z osobami i instytucjami.
 • Wykład Katarzyny Wrzesień – lekarza psychiatry, psychoterapeuty i superwizora SNP PTP, specjalisty terapii środowiskowej, analityka grupowego i superwizora IAG Rasztów – który będzie dotyczył doświadczenia terapeutycznego w kontekście kierowania instytucją.
 • Superwizję przeprowadzoną przez Briana Martindale’a, która będzie dotyczyła dwóch przedstawionych procesów pracy klinicznej.
 • Demonstrację dwóch przypadków klinicznych, których superwizję na forum plenarnym poprowadzi Brian Martindale.
 • Dwie dyskusje panelowe, w których swoje myśli na temat „Doświadczenie psychoterapii – kontekst indywidualny i instytucjonalny” przedstawią zarówno eksperci przez doświadczenie jak i specjaliści pracujący w obszarze zdrowia psychicznego.
 • Konferencję zakończy występ teatru Playback.

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz płatności znajdują się pod linkiem >>


Ogólnopolska konferencja poświęcona postaci i myśli Edwarda Abramowskiego
18 czerwca 2018

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, międzydyscyplinarnej konferencji, poświęconej postaci i myśli Edwarda Abramowskiego – filozofa, naukowca, radykalnego działacza społecznego.

W 2018 roku mija sto lat od śmierci (i sto pięćdziesiąt lat od urodzin) Edwarda Abramowskiego – jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku. Od jego najważniejszych dzieł dzieli nas cała epoka w historii myśli filozoficznej i społecznej, a podejmowane przez niego tematy niosą niewątpliwie historyczne piętno czasów, w których powstały. Jednak czy się zestarzały? Czy postać Abramowskiego można zostawić „antykwariuszom”? Chcielibyśmy zastanowić się nad tym w gronie osób, które Abramowskiego nadal chcą czytać i o nim dyskutować. Nasze zaproszenie kierujemy do filozofów, socjologów, psychologów, kulturoznawców, ale także działaczy społecznych, związkowców i wszystkich osób, dla których istotna pozostaje sprawa emancypacji społecznej. Konferencja podzielona będzie na dwie części: pierwsza poświęcona będzie twórczym i problemowym rekonstrukcjom myśli filozoficznej i psychologicznej Abramowskiego. Druga część dotyczyć będzie jego teorii społecznej i politycznej w kontekście historii i współczesności emancypacyjnej polityki. Tematyka konferencji jest zakrojona szeroko, by pozostawić uczestnikom szansę na zaproponowanie nowych konceptualizacji dorobku Abramowskiego.

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień, które należy traktować jedynie jako inspirację:

Filozofia Abramowskiego: Co to znaczy, że Abramowski był filozofem przełomu antypozytywistycznego? Jak sytuuje się na tle epoki metoda fenomenalizmu w teorii poznania, stosowana przez Abramowskiego? Czy można mówić o istotnych wpływach ówczesnej filozofii francuskiej na myśl Abramowskiego? Jakie jest miejsce Abramowskiego wśród innych myślicieli przełomu XIX i XX wieku, którzy porzucali pozytywistyczny naturalizm, szukając obrazu człowieka jako istoty kulturotwórczej, zorientowanej na wartości i świadomie obierane cele? Czy Abramowski był kantystą w obszarze filozofii społecznej? Jak rozumiał indywidualizm, jak postrzegał wolność jednostki w społeczeństwie? Jak oceniamy zaproponowaną przez  Abramowskiego koncepcję sztuki na tle epoki, a jak w kontekście współczesnym? Jakie są etyczne podstawy przyjaźni i braterstwa w twórczości Abramowskiego? Czy w książce „Źródła podświadomości i jej przejawy” Abramowski wypracował własną filozofię religii? Czy projekt „metafizyki doświadczalnej” można uznać za spójny?

Psychologia Abramowskiego: Czy Abramowskiemu udało się dokonać krytyki paradygmatu psychologii pozytywistycznej, asocjacjonistycznej? Czy wypracowana przez Abramowskiego koncepcja podświadomości ma jedynie wartość historyczną? Jak sytuowały się badania eksperymentalne Abramowskiego na tle ówczesnych doświadczeń laboratoryjnych w psychologii?
Jakie rolę w rozwoju polskiej psychologii odegrały psychologiczne teorie oraz badania Abramowskiego? Czy współcześni psychologowie mogą inspirować się Abramowskim? Jak oceniamy wartość i oryginalność psychologii religii Abramowskiego na tle epoki i w kontekście współczesnym?

Myśl społeczna i polityczna Abramowskiego: Jakie są możliwości, ograniczenia i sprzeczności kooperatyzmu? Na ile jesteśmy skłonni myśleć dzisiaj o kooperacji jako szansie na zmianę społeczną, a na ile – jako o jednym z wielu „stylów życia”? Jaka antropologia leży u podstaw polityki Abramowskiego? Jak spojrzenie Abramowskiego na rolę przyjaźni w polityce ma się do rozumienia tej kwestii przez innych myślicieli? Na czym opierać zgeneralizowaną solidarność: na wychowaniu do empatii, zaangażowaniu politycznym, czy jeszcze innych fundamentach? Co zostaje dziś z idei „obumierania państwa”? Czy w dobie zagęszczania mechanizmów władzy państwowej (dzięki nowym technologiom kontroli, integrującym „śledzenie” obywatela w różnych sferach życia) możliwe jest życie poza prawem? Czy głównym rodzajem wolności od państwa nie jest dziś wolność negatywna rozmaitych ludzi wykluczonych z obywatelstwa, ochrony i podstawowych praw?

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Termin: 23. 11. 2018. Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56, Warszawa.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 20 października 2018 roku na adres konferencja.abramowski.2018@gmail.com.

Ogłoszenie ostatecznej listy prelegentów planowane jest na początek listopada 2018 roku.
Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanym, polskim czasopiśmie naukowym.
Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji noclegu.

Komitet organizacyjny konferencji:
dr Anna Dziedzic, Instytut Filozofii UW
dr Krzysztof Świrek, Instytut Socjologii UW
mgr Tomasz Rawski, Instytut Socjologii UW

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Barbara Bokus, Wydział Psychologii UW
dr. hab. Michał Chruszczewski, Wydział Psychologii UW
dr hab. Maciej Gdula, Instytut Socjologii UW
dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii UW
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, Instytut Filozofii UW
dr hab. Stanisław Pieróg, Instytut Filozofii UW
dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii UW


Otwarty wykład dr Evelyne Mercure z University College London
05 czerwca 2018

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Psychologii UW zaprasza na otwarty wykład dr Evelyne Mercure, (University College London, Wielka Brytania) pod tytułem „Plasticity in language learning and its neural substrate: Insights from hearing infants with deaf mothers”. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim. 
Po wykładzie zapraszamy do otwartej dyskusji (13:00-13:30).

KIEDY: 14 czerwca, g. 12:00-13:30

GDZIE: sala 74, Wydział Psychologii UW
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

WSTĘP WOLNY!

 

Więcej informacji na temat prelegentki:

Doktor Evelyne Mercure jest pracownikiem naukowym w UCL Instytutcie Neuronauki Poznawczej. Interesuje się wczesnym rozwojem reprezentacji mózgu dla języka i percepcji społecznej. Obecnie jest stypendystką ESRC Future Research Leader i zajmuje się badaniem mózgu i rozwoju poznawczego słyszących niemowląt urodzonych przez głuche Matki. Ukończyła doktorat w Birkbeck z Markiem H. Johnsonem i Fredem Dickiem, oraz posiada tytuł magistra neuronauki i licencjat z patologii mowy i języka na Uniwersytecie Montrealskim (Kanada).
http://www.ucl.ac.uk/dcal/people/research-fellows/evelyne-mercure

 


Trójkonferencja 2018 – 19-21 października, Warszawa
28 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Trzech Sekcji tzw. Trójkonferencji, która w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 19 – 21 października. Przewodnim tematem konferencji jest kwestia władzy w psychoterapii. Zapraszamy do wspólnej wymiany myśli o władzy, jej odmianach, funkcji i znaczeniach w kontekście psychoterapii.

 

Pierwszy dzień zostanie poświęcony referatom dotyczącym pojęcia i istoty władzy ujętej w różnych perspektywach: historycznej, filozoficznej, prawnej i socjologicznej. W drugim dniu proponujemy przyjrzeć się rodzinie w kontekście władzy – ewolucji jej sprawowania, a także wpływowi władzy państwa na rodzinę i pracę terapeuty rodzinnego. Trzeci dzień przeznaczony będzie na rozważania nad władzą w psychoterapii i psychiatrii. Chcemy też podjąć temat władzy w superwizji. Planowany jest panel dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele różnych kierunków psychoterapii przyjrzą się kwestii władzy w praktyce terapeutycznej.

Czynny udział zapowiedzieli miedzy innymi:
 
prof. B. Józefik, prof. I. Namysłowska, prof. B. de Barbaro,
prof. A. Vetere, I. Piwowarczyk, prof. T. Ciegielski,
prof. A. Kapusta, dr A. Bodnar, dr C. Żechowski,
dr Sz. Chrząstowski, dr hab. M. Pilecki.
 
Zachęcamy do obejrzenia pierwszego odcinka konferencyjnej zapowiedzi:
 
 
 
Organizatorzy:
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii
  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii
  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Wydział Psychologii
  Uniwersytetu Warszawskiego

 


VII Konferencja Psychologii Narracyjnej
20 maja 2018

Konferencja odbędzie się w dniach 27.09 – 29.09. 2018 r. Kazimierzu nad Wisłą w Domu Architekta. Zgłoszenia wystąpień, plakatów i propozycje warsztatów prosimy kierować na adres narracyjna@psych.uw.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018 r.

O konferencji:

Badania narracyjne podejmowane są w Polsce już ponad 20 lat. Wiodącymi tematami teoretycznej psychologii narracyjnej były i są nadal zagadnienia związane z tożsamością, komunikowaniem się oraz z konstruowaniem rzeczywistości. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje?
Proponujemy, aby powyższe zagadnienia stały się przedmiotem wspólnej refleksji badaczy, podczas VII Konferencji Narracyjnej „Narracja i Rozwój”. Po kilku latach przerwy zachęcamy do zaprezentowania wyników badań i wymiany myśli. Tym razem do podjęcia wspólnej dyskusji zaproszeni zostali również zagraniczni goście.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Wydział Psychologii UW

Dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii UW

Dr Urszula Tokarska, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Dr Magdalena Budziszewska, Wydział Psychologii UW

Dr Karolina Małek

 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji, a także do śledzenia aktualności wydarzenia na Facebooku.

 


Giełda Współpracy – w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”
16 maja 2018

Zapraszamy – zarówno Państwa jako promotorów jak i potencjalnych promotorów prac aplikacyjnych, jak i firmy, które chcieliby Państwo zaprosić do udziału w projekcie – na Giełdę Współpracy organizowaną w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”, która odbędzie się 23 maja 2018 r. w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) w godz. 10:00-15:00. 

Dla przypomnienia, w projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.

Wydarzenie ma charakter networkingowy. Połączone jest z prezentacjami „case study” i „success story” prezentowanymi przez studentów, promotorów oraz Partnerów aplikacyjnych prac dyplomowych. Podczas II. edycji Giełdy będzie można również zapoznać się zprezentacjami ofert współpracy badawczej firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dedykowanych Uniwersytetowi.

Prosimy, by zapisywali się Państwo i Partnerzy na wydarzenie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym programie oraz na stronie wydarzenia

 Poniżej znajdują się informacje, które można przekazywać potencjalnym Partnerom.