Konferencja „WeValueFood: Edukacja żywieniowa i zaangażowanie nowej generacji konsumentów”
16 października 2019

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu We Value Food.

 

O konferencji

Potrzeba dokonywania lepszych wyborów żywieniowych przez konsumentów nigdy nie była większa – społeczeństwo w Polsce i całej Europie boryka się z poważnymi problemami związanymi z chorobami związanymi z nieprawidłowym żywieniem (takimi jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca), marnotrawieniem żywności i degradacją środowiska naturalnego,. Zróżnicowany poziom zaangażowania i wiedzy na tematy związane z żywieniem, wielość trendów i teorii dotyczących żywienia (koncepcji zdrowych diet i produktów), dostępność taniego, wysoko przetworzonego jedzenia oraz fakt, że na rynku jest coraz więcej produktów i składników, których nie było w polskiej kuchni jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sprawiają, że coraz trudniej jest młodym ludziom podejmować świadome i zaangażowane decyzje żywieniowe. Konsekwencją szybko zmieniającego się świata jest też to, że tradycyjny kierunek transferu wiedzy od rodziców do dzieci jest często nieaktualny – rodzicom brakuje zarówno czasu, jak i wiedzy, która pozwoliłaby na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych ich dzieci. To powoduje, że młode pokolenie polskich konsumentów potrzebuje wsparcia, jakie może im dać szkoła współpracująca z biznesem – poprzez wspólne nowatorskie programy edukacyjne oraz budowanie nawyków świadomego konsumenta przyszłości.

Celem konferencji jest pokazanie, jak biznes i edukacja mogą wspólnie tworzyć kierunki działań dla nowego pokolenia konsumentów żywności. Przedstawiciele nauki, biznesu oraz edukacji podzielą się podczas niej swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak edukacja może korzystać z doświadczenia biznesu? Co biznes może wnieść do edukacji? Razem z prelegentami i panelistami zastanowimy się, jak tworzyć i rozwijać wspólne programy edukacji i biznesu – tak, aby efektywnie budować zaangażowanie kolejnych pokoleń konsumentów.

Kiedy: 2 grudnia 2019
Gdzie: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 254

Wstęp bezpłatny, konieczna rejestracja – aby się zarejestrować, należy zgłosić swój udział pod adresem wevaluefood@uw.edu.pl

 

O projekcie We Value Food:

Celem projektu “WeValueFood” jest poprawa zdrowia konsumentów i wsparcie europejskiej gospodarki rolno-spożywczej poprzez zwiększanie wiedzy przyszłych pokoleń konsumentów i zaangażowanie w tematykę związaną z żywnością. W ramach projektu badamy potrzeby, bariery i aspiracje związane z zaangażowaniem w produkcję żywności, wykorzystaniem żywności i wiedzą na temat żywności wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu.

Projekt “WeValueFood” jest projektem europejskim finansowanym przez EIT FOOD (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Koordynatorem projektu jest Królewski Uniwersytet w Belfaście (Biological Sciences, Queen’s University Belfast), w Polsce projekt prowadzony jest przez naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Program seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV
09 października 2019

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Praesterno
zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym
„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV
Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

 

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE
1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień:
➤ hazard
➤ uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
➤ skłonność do kompulsywnych zakupów
➤ powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
➤ samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY i GDZIE?
grupa sobotnia: 26 października, 9 i 23 listopada, 7 grudnia 2019 r.; 11 i 25 stycznia 2020 r.
grupa niedzielna: 27 października, 10 i 24 listopada, 8 grudnia 2019 r.; 12 i 26 stycznia 2020 r.
Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie:
www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl
Program będzie realizowany w dwóch 12–15 osobowych
grupach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Depresja i lęk klimatyczny. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty – spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską
02 października 2019

Zapraszamy na spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską, która opowie o coraz częściej pojawiających się w gabinecie psychoterapeuty wątkach związanych z kryzysem klimatycznym. Wstęp wolny!

Kiedy?

15 października 2019 r., godz. 18:00

Gdzie?

CPP UW, ul Pasteura 7, Warszawa
sala 106 (I piętro)

O czym będziemy rozmawiać?

Już od długiego czasu istnieje konsensus naukowy dotyczący ocieplania się klimatu na Ziemi z przyczyn antropogenicznych. Jednak w roku 2019 nie trzeba już zaglądać do prac naukowych, żeby doświadczyć realności zmiany klimatu. Susze, fale upałów, pożary lasów, powodzie, znikanie owadów i ptaków  – jesteśmy otoczeni złymi wiadomościami i jeszcze gorszymi prognozami na przyszłość. Zagrożenia te już dawno przestały stanowić problem „ekologii”, rozumianej jako troska o osobne od człowieka środowisko przyrodnicze, a stały się kwestią przetrwania dla ludzi. Dlatego w gabinetach psychoterapeutów temat zmian klimatu pojawia się coraz częściej i nie jest to bynajmniej temat łatwy.

W swoim wystąpieniu opowiem o dostępnej wiedzy i konceptualizacji takich pojęć jak lęk klimatyczny, żałoba klimatyczna, depresja klimatyczna i pokrewnych. Przedstawię wstępne wyniki badań jakościowych nad dwoma grupami osób: klientami psychoterapii, z Polski i Szwecji, którzy rozmawiali ze swoimi terapeutami o kryzysie klimatycznym; oraz polskimi aktywistami, działającymi na rzecz poprawy stanu środowiska. Wykorzystując perspektywę psychoterapii pokażę żywe doświadczenie i historię tych osób. W psychoterapii i w aktywizmie potrzeba jest takich sposobów radzenia sobie, które mogą pomóc w realnym, aktywnym konfrontowaniu się z zagrożeniem, a nie w ucieczce od niego poprzez wyparcie i zaprzeczanie. Wymaga to także radzenia sobie z lękiem, który ma charakter realistyczny i egzystencjalny, oraz wiąże się z zagrożeniem na nieznaną wcześniej skalę. Zaproszę do rozmowy o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić z perspektywy własnej osoby, a także z perspektywy „gabinetu.”  

Dr Magdalena Budziszewska – psycholog, psychoterapeutka, pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Przewodnicząca zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego powołanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto naukowo zajmuje się rodzinami, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, rozumieniem nierówności społecznych, uprzedzeniami i dyskryminacją.


Open lecture „Language at the forefront of cognitive science: three lessons from Jan Baudouin de Courtenay” with dr Tomasz Bąk
01 października 2019

We would like to invite everyone interested in the mind and the brain to our open inauguration lecture „Language at the forefront of cognitive science: three lessons from Jan Baudouin de Courtenay” with our distinguished guest speaker dr Tomasz Bąk, University of Edinburgh.

Since the very beginning of humankind up to the present day, study of language and its disorders has been at the forefront of the exploration of mind and brain.

Following life and work of JBdeC, one of the most distinguished Polish scientist of the early 20th Century with a strong connection to Warsaw, we will discover developments which have shaped and are still shaping cognitive science of our time. The event marks the inauguration of the new Master’s degree programme in Cognitive Science at the University of Warsaw: http://cogsci.uw.edu.pl/.

Given the interdisciplinary character of the talk and the Cognitive Science programme, we welcome everybody with interest in language, mind, brain and cognition, whatever your disciplinary background might be. The talk and discussion will be followed by food & drinks reception and exhibition on the life and works of Jan Baudouin de Courtenay.

 

October 17, 2019 | 17:45
Faculty of Psychology UW
Stawki 5/7, Warsaw
Room 408 (IV floor)

Free entrance!

 


IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
26 września 2019

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zaprasza na IV zjazd naukowy.

Od ponad stu lat psychologowie, zarówno naukowcy jak i praktycy interesowali się obszarem pracy i przekładali wiedzę naukową na różnego rodzaju interwencje, podnoszące dobrostan pracowników i organizacji. Współcześnie psychologowie organizacji dysponują szeroką wiedzą o funkcjonowaniu osób w pracy, ludzi jako członków grup i organizacji jako całych zbiorowisk ludzkich. Mamy nadzieję, że podzielimy się tą wiedzą w trakcie IV zjazdu naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Hasło zjazdu – „Człowiek – Ludzie – Organizacja” – pokazuje wielość perspektyw, jaką mają koncepcje i badania psychologii organizacji. „Człowiek” to zainteresowanie osobowymi źródłami funkcjonowania i osobowymi zyskami i kosztami różnego rodzaju zachowań. „Ludzie” to perspektywa grupowa, zainteresowanie motywami do funkcjonowania w grupie, sposobami takiego funkcjonowania i różnymi zjawiskami, które ono generuje. „Organizacja” to zainteresowanie działaniem całych firm, postawami, jakie kształtują się w odpowiedzi na politykę personalną firmy i konsekwencjami funkcjonowania organizacji jako całości dla dobrostanu pracowników. W psychologii organizacji zazwyczaj te trzy perspektywy występują jednocześnie. Organizacja tworzy kontekst sytuacyjny, w którym pojawiają się zachowania lub postawy konkretnego człowieka, ale przecież organizację tworzą ludzie, których zachowania i postawy są tego kontekstu źródłem.

Przyjmując taką szeroką perspektywę chcemy zachęcić do udziału w Zjeździe badaczy i praktyków o zróżnicowanych zainteresowaniach. 

21-23 maja 2020 r.
Uniwersytet Warszawski
Kampus Ochota

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami: 20.12.2019 r.
Termin wnoszenia obniżonej opłaty konferencyjnej: 29.02.2020 r. 

OFICJALNA STRONA ZJAZDU >> 

 


Konferencja „Nienawiść w relacjach społecznych: przejawy, funkcje, psychologiczne uwarunkowania i zmiana”
25 września 2019

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego,
Instytut Psychologii PAN i Wydział Psychologii UW
zapraszają na konferencję
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Nienawiść w relacjach społecznych: przejawy, funkcje,
psychologiczne uwarunkowania i zmiana

 

Konferencja odbędzie się 24 października 2019 r., w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72. Wstęp wolny.
Rejestracja do dn. 14.10.2019 poprzez link >>

 

PROGRAM

Część I: Język nienawiści: przejawy i funkcje, sala im. Stanisława Staszica, godz. 10.30- 12.30.
Prowadzi: prof. Ida Kurcz

  • Prof. Ida Kurcz, Fundacja na Rzecz Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego: Wprowadzenie.
  • Prof. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski: Nienawiść w języku.
  • Prof. Iwona Jakubowska-Branicka, Uniwersytet Warszawski: Teoretyczne i prawne definicje mowy nienawiści. Ograniczenie wolności słowa w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
  • Prof. Janusz Reykowski, Instytut Psychologii PAN: Mowa nienawiści jako przemoc symboliczna.

Przerwa obiadowa: 12.30-14.00

Część II: Psychologiczne uwarunkowania nienawistnych postaw i metody zmiany, sala im. Stanisława Staszica, godz. 14.00-16.00. Prowadzi: prof. M. Kościelska

  • Dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN i Fundacja na Rzecz Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego: Psychologiczne uwarunkowania reakcji na przestępstwa motywowane nienawiścią do „obcych”.
  • Prof. Michał Bilewicz, Uniwersytet Warszawski: Czy mowa nienawiści wynika z nienawiści? O emocjonalnym tle obraźliwego języka w relacjach międzygrupowych.
  • Prof. Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet SWPS: Przekonania akceptujące agresję.
  • Prof. Robert Balas, Instytut Psychologii PAN: Podstawowe mechanizmy nabywania i zmiany postaw – implikacje praktyczne.
  • Prof. M. Kościelska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego i Fundacja na Rzecz Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego: Zakończenie

Komitet Programowo-Organizacyjny:

Prof. Robert Balas, Instytut Psychologii PAN
Prof. Urszula Jakubowska (Przewodnicząca), Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego
Prof. Małgorzata Kościelska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego
Prof. Dominika Maison, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Piotr Oleś, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego
Dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego