Godziny pracy Sekcji Studenckiej w roku akademickim 2018/2019
12 października 2018

PSYCHOLOGIA 

 • Poniedziałek: godz. 11.00-14.00, godz. 15.00-19.00 w pok. 75 (dyżur)
 • Wtorek: godz. 09.00-14.00
 • Środa: godz. 11.00-14.00, godz. 15.00-19.00 w pok. 75 (dyżur)
 • Czwartek: godz. 11.00-14.00

 

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT (dotyczy tylko studentów SPZ)

Ewa Gajewska – kierownik dziekanatu, Iwona Masłowska, Zofia Pozorek 
Pokój: 76a, II piętro, tel.: (22) 55-49-714
Mail: spz.dziekanat@psych.uw.edu.pl
 

Godziny pracy:

 • Sobota (w terminach zjazdów): godz. 09.00-17.00
 • Czwartek: godz. 16.00-18.00
kontakt telefoniczny i mailowy także w dni powszednie

 

Dyżury Prodziekana ds. studenckich dra hab. Andrzeja Rynkiewicza

 • Środa w godz. 14.00-17.00

Na dyżur należy zapisać się telefonicznie

(22)554-97-12,13,14 lub w Sekcji studenckiej

 

 

 


Oświadczenie w sprawie nieuprawnionego wykorzystania adresów mailowych przez Pogotowie Statystyczne
10 października 2018

Jeden z pracowników Pogotowia Statystycznego – były praktykant Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie odbywania praktyk pozyskał adresy mailowe z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów i w dniu 6 października 2018 r. w sposób nieuprawniony wykorzystał je do wysłania wiadomości z niezamówioną informacją marketingową o pomocy w analizie statystycznej i metodologii badań. Wiadomość została wysłana z adresu: pogotowieteam@gmail.com.

Adresy mailowe mogą zostać wykorzystane i udostępnione innym nieuprawnionym osobom. Pozyskanie przez Pogotowie Statystyczne adresów mailowych może także skutkować wysyłką niezamówionych informacji handlowych i marketingowych.

W trosce o dane uprzejmie informujemy, iż zażądaliśmy od nadawcy maila niewykorzystywania uzyskanych adresów mailowych w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz natychmiastowe usunięcie pozyskanej w sposób bezprawny listy adresów mailowych, a także wszystkich istniejących ich kopii.

Fakt ten został również zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na Uniwersytecie Warszawskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

Za zaistniałą sytuację pragniemy Państwa serdecznie przeprosić i poinformować, iż podjęliśmy już stosowne działania, by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości, m.in. regularnie przypominamy pracownikom zadania i obowiązki wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także zwracamy ich uwagę, by kontrolować zawartość pozyskiwanych danych osobowych w szczególności przez praktykantów UW.


Szkoła letnia „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych”
25 września 2018

Zapraszamy wszystkich doktorantów UW do udziału w bezpłatnej szkole letniej „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” organizowanej w październiku przez nasz wydział dzięki dofinansowaniu programu ZIP.

Uczestnicy szkoły letniej poznają metody zaawansowanej analizy danych, nauczą się również implementacji poszczególnych technik analizy danych w trzech programach statystycznych – SPSS, Amos, R).

10-dniowe warsztaty zostały zaplanowane na cztery weekendy października: 5-7, 13-14, 19-21 oraz 27-28. Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7). Poprowadzą je Paulina Górska, Katarzyna Lipowska, dr Katarzyna Lubiewska i dr Mikołaj Winiewski.

Rekrutacja

Zapisy odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego i potrwają do 1 października.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają stypendyści programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”. Osoby aplikujące do tego programu są zobowiązane, niezwłocznie po ogłoszeniu jego wyników, poinformować organizatorów szkoły letniej o zakwalifikowaniu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa wiedza statystyczna oraz doświadczenie stosowania podstawowych programów statystycznych.

Więcej informacji: szkola.statystyka@psych.uw.edu.pl


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Informujemy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Psychologii UW odbędzie się 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7 w Warszawie.

Program uroczystości:

• Powitanie gości przez dziekan Wydziału Psychologii prof. dr hab. Dominikę Maison
• Przemówienie dziekana ds. studenckich dra hab. Andrzeja Rynkiewicza
• Przemówienie kierownika Warsaw International Studies in Psychology dra Woutera de Raad
• Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studenckiego Wydziału Psychologii
• Uroczyste ślubowanie
• Wręczenie upominków osobom z najlepszymi wynikami rekrutacji
• Wykład prof. dra hab. Wojciecha Pisuli pt. Animal psychology is a part of general psychology – as it has always been!


Psychotherapy in English free of charge
24 września 2018

This offer is primarily addressed to people from outside of the Faculty of Psychology UW.

There are two free places for persons seeking psychotherapy conducted in English. The therapy will take place in the Academic Center of Psychotherapy (ul. Pasteura 7) from October 2017 to May 2018 (Tuesdays, 2 p.m. or 3 p.m.). The therapy is free of charge.

The therapy is conducted by a psychotherapist (Szymon Szumiał) with presence/assistance of students who are enrolled in the last (5th) year of studies in the ‘Psychotherapy’ specialization at the Faculty of Psychology, University of Warsaw.

Those who are interested in participating in the psychotherapy are welcome to make an appointment by calling the therapist directly. Phone number: 608777841. If you need more information, please contact the therapist by e-mail: sz.szumial@gmail.com.

Because of the confidentiality rule, all WISP students and those who know WISP students from the fifth year of the Psychotherapy specialization cannot be accepted to this therapy.


5 % zniżki na studia podyplomowe dla absolwentów UW!

Z radością informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2018/19 obowiązuje 5% zniżki na czesne dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zniżka dedykowana jest absolwentom studiów I i II stopnia rozpoczynającym studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Psychologii, Wydziale Prawa i Administracji lub Wydziale Zarządzania.

Zniżka przysługuje przez cały okres realizacji studiów podyplomowych. Jest to zawsze 5% od wybranego planu ratalnego. Aby otrzymać zniżkę należy jedynie składając dokumenty okazać dyplom UW. Nie ma żadnych dodatkowych formalności. Uwaga –5% zniżkę czesnego w roku akademickim 2018/19 oferują tylko wskazane Wydziały.

 

Sprawdź naszą ofertę na
www.podyplomowe.psychologia.pl
tel. +48 22 55 49 708


O studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych na Wydziale Psychologii UW:

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim zostały powołane, aby umożliwić osobom z wyższym wykształceniem realizację idei Lifelong Learning (kształcenia przez całe życie). Nieodłącznym elementem Lifelong Learning jest motywacja. Motywacja kandydata, by podjąć odpowiedzialność za swoje dalsze życie, posiąść nowe umiejętności, które pomogą mu sprostać wymaganiom otoczenia.

Nasza oferta to:

 • studia podyplomowe – trwające 1 lub 1,5 roku
 • kursy weekendowe

Kierujemy ją nie tylko dla psychologów, ale również do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii – absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. 
Realizujemy studia i kursy na zamówienie – aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Obszary kształcenia:

 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Psychologia w biznesie
 • Rozwój osobisty 
 • Pomoc psychologiczna
 • Rozwój specjalistyczny psychologa