12 listopada dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych
08 listopada 2018

W związku z przekazaną w mediach informacją, że ustawa o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości została podpisana przez Prezydenta RP, informujemy, że 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.


Bezpłatne szkolenia „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy!”
05 listopada 2018

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na trzecią edycję bezpłatnych szkoleń pt. „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy!”. Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów przygotowujących prace dyplomowe oraz do samodzielnych pracowników naukowych.

Szkolenia odbywają się w ustalonych terminach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a wziąć w nich udział może każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 min. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia. W przypadku wyboru tego trybu szkoleń prosimy o kontakt: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Więcej informacji, terminy szkoleń oraz formularz zapisów znajduje się na stronie BUW w zakładce Informacje praktyczne / szkolenia (https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia).

Szczegóły oferty:

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

 • Część 1 – Jak i gdzie szukać literatury do tekstu naukowego (bibliografie, katalogi, wyszukiwarki)?
 • Część 2 – Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW
 • Część 3 – źródła informacji z wybranych dziedzin:
  1. Historia – Źródła informacji dla historyków i archeologów
  2. Historia – Źródła informacji dla historyków sztuki
  3. Filologia – Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania
  4. Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)
  5. Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i warsztaty
  6. Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów
  7. Prawo – O źródłach informacji z zakresu prawa
  8. Prawo – LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu
  9. Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Moduł 2. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Moduł 4. Menedżery bibliografii (Mendeley – warsztaty)

Moduł 5. Pr­­awo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego naukowca

Moduł 6. Publikacja i promocja tekstu naukowego

 • Część 1: Pisanie i publikacja tekstów naukowych (abstrakt, IMRaD, ASEO, wybór czasopisma, strategia publikacji)
 • Część 2: Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinienem wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie
 • Część 3: Wskaźniki bibliometryczne
 • Część 4: Wskaźniki altmetryczne

Konkurs na kursy akademickie w sem. letnim 2018/19
02 listopada 2018

Wydział Psychologii UW ogłasza konkurs na kursy akademickie realizowane w semestrze letnim 2018/19 z następujących obszarów:
– podstawy medycyny dla psychologów (neurologia, medycyna rozwojowa, medycyna starzenia się) – wykład;
– psychologia wychowawcza lub rozwojowa – wykład;
– psychologia sądowa/penitencjarna – seminarium.

Opisy kursów w języku polskim i angielskim zawierające:

należy przysłać na adres dean_stud@psych.uw.edu.pl do 14 listopada 2018.


Oferta pracy na stanowisku asystent naukowy
25 października 2018

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENT NAUKOWY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym (kandydat powinien spełniać przynajmniej 3 kryteria z poniższych):

 • jest studentem (4-5 roku) lub absolwentem następujących kierunków studiów: kognitywistyki, neuroinformatyki, fizyki, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych
 • posiada dobrą znajomość programowania w językach Matlab , C++, Python (lub innych)
 • posiada znajomość narzędzi do tworzenia procedur badawczych (np. Presentation)
 • ma doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i analizie wyników badań w zakresie psychofizjologii z wykorzystaniem pomiaru fNIRS, i/lub EyeTracker,  i/lub EEG oraz ERP, i/lub obrazowania czynności mózgu za pomocą fMRI
 • posiada umiejętność przetwarzania i analizy danych zebranych z wykorzystaniem ww. technik
 • ma podstawowe umiejętności w zakresie programowania procedur badawczych
 • posiada doświadczenie w realizacji i/lub współpracy w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę
 • zna język angielski w mowie i w piśmie
 • posiada inne kwalifikacje i osiągnięcia naukowe, szczególnie ściśle związane z analizą danych FNIRS, EEG, FMRI, ET.

Opis zadań:

Do zadań asystenta naukowego będzie:

 • opieka techniczna nad laboratorium Neuroscience
 • metodologiczne i techniczne przygotowanie badań.
 • programowanie zadań eksperymentalnych
 • tworzenie skryptów do analizy danych
 • wsparcie pracowników naukowych i doktorantów prowadzących badania w laboratorium Neuroscience w statystycznej analizie wyników behawioralnych oraz z wykorzystaniem ww. metod
 • współpraca z naukowcami realizującymi projekty z wykorzystaniem ww. technik badawczych

Dodatkowo asystent badawczy może uczestniczyć w:

 • wykonywaniu badań pilotażowych i właściwych
 • opracowaniu teoretycznym wyników i ich interpretacji
 • pracy w przygotowaniu publikacji

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach badawczych z zakresu neuronauki
 • możliwości rozwoju naukowego i używania szerokiego spektrum metod i technik;
 • współudział w tworzeniu artykułów publikowanych w czasopismach z listy JCR
 • możliwość realizacji pracy doktorskiej na WPs UW 

Warunki zatrudnienia:

Asystent naukowy będzie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na pełen etat w ramach umowy o pracę.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • życiorys wraz ze spisem publikacji/konferencji, realizowanych projektów naukowych, grantów i innych osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny;
 • rekomendacje pracownika naukowego;
 • podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu)

 

Do dn. 31 listopada  2018 r. na adres: apluta@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: Asystent naukowy).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.

 


Konsultacje w sprawie ustawy 2.0
24 października 2018
W dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja. 
 
Terminy i miejsca spotkań:
– 6 listopada, godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03
– 7 listopada, godz. 16:00, Kampus Główny, Collegium Politicum, aula im. J. Baszkiewicza
 
Wydarzenie na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/1627043810729742/?event_time_id=1627043820729741&active_tab=about  
Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/rejestracja-na-spotkania-dot-nowej-ustawy/

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – program seminaryjno-warsztatowy
15 października 2018

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Fundacja Praesterno

zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XIII

Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień:
  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?

grupa sobotnia:    3 i 17 listopada,  1 i 15 grudnia 2018 r.;  12 i 26 stycznia 2019 r.
grupa niedzielna:  4 i 18 listopada,  2 i 16 grudnia 2018 r.;  13 i 27 stycznia 2019 r.

na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do studentów lat II – V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie:

www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl

Program będzie realizowany w dwóch 15 osobowych grupach.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.