[COVID-19] Komunikat dot. harmonogramu zaliczania prac empirycznych
08 kwietnia 2020

W związku z utrudnieniami spowodowanymi zagrożeniem epidemiologicznym przestaje obowiązywać dotychczasowy harmonogram zaliczania prac empirycznych. Nowy harmonogram realizacji prac należy ustalić indywidualnie z opiekunem, ale tak, żeby gotowa praca została złożona u opiekuna najpóźniej 1 września, a ocena z pracy mogła zostać wystawiona najpóźniej 13 września.


[COVID-19] Nowe zarządzenia rektora UW
07 kwietnia 2020
7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku.

W stosunku do postanowień zawartych w poprzednich aktach zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzenie nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wprowadzają następujące zmiany:

  • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy z 14 kwietnia do 15 maja 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
  • przedłużenie terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni z 10 kwietnia do 15 maja 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 57 rektora UW z 17 marca 2020 roku późn. zm.);
  • przedłużenie terminu zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu z 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
  • przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
  • przedłużenie terminu wstrzymania kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach z 30 kwietnia na 30 czerwca 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
  • zastosowanie jednorazowej, 50-procentowej, obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 roku (taka obniżka dotycząca kwietnia 2020 roku została wprowadzona zarządzeniem nr 59 rektora UW z 23 marca 2020 roku).

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnym okresie. Znajdują się tu m.in. informacje o:

 

Źródło >>


[COVID-19] Wywiad z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
02 kwietnia 2020

2 kwietnia na profilu UW na Facebooku prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. odpowiedziała na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów, opłat, akademików, pomocy materialnej, prowadzenia zajęć online i innych kwestii studenckich. Nagranie z transmisji dostępne jest pod linkiem >>

Rada Samorządu Studentów Wydziału Psychologii przygotowała streszczenie wywiadu, które można pobrać tu >>


[COVID-19] Praca zdalna a bezpieczeństwo danych osobowych
25 marca 2020

Obecnie zdecydowana większość pracowników administracji pracuje w trybie zdalnym z własnego domu. Ten wyjątkowy rodzaj pracy wymaga od każdego z nas szczególnej troski o bezpieczeństwo danych osobowych oraz innych poufnych informacji, które przetwarzamy w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Poniższe poradniki mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na kilka kluczowych działań, których wdrożenie pomoże zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji.

 

Źródło >> 


[COVID-19] Dostęp online do podręczników Pracowni Testów Psychologicznych PTP
23 marca 2020
Informujemy, że Pracownia Testów Psychologicznych PTP umożliwia dostęp online do podręczników. Podręczniki są udostępniane pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy następnie mogą je udostępnić studentom jedynie na potrzeby zajęć online. Nie udostępnia się natomiast arkuszy testowych. 
 
Aby otrzymać dostęp należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie pod linkiem: https://www.practest.com.pl/udostepniamy-elektroniczne-wersje-podrecznikow-do-celow-naukowo-dydaktycznych. Znajdują się tu również wszystkie szczegóły i warunki uzyskiwania dostępu. Prosimy Państwa o samodzielne wypełnianie formularza (bez udziału LTD). Po samodzielnym wypełnieniu, materiały szybciej trafią bezpośrednio do Państwa. 
 

[COVID-19] Kursy zawieszone w okresie od 23 marca do 14 kwietnia
22 marca 2020

Kursy zawieszone w okresie od 23 marca do 14 kwietnia:

Psychologia:
Terapia pedagogiczna 2500-PL-PS-SP305-16
Tutoring i staż 2500-PL-PS-SP309-12
Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej na oddziale rehabilitacyjnym 2500-PL-PS-SP301-02
Trening psychoterapeutyczny 2500-PL-PS-SP308-05
Sztuka wystąpień publicznych 2500-PL-PS-SP311-18
Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego 2500-PL-PS-FS8-07
Wprowadzenie do psychologii politycznej 2500-PL-PS-FO-13
Psychiatria 2500-PL-PS-SP308-10 (ćwiczenia w szpitalu)

Kognitywistyka
Modern topics in cognitive neuroscience 2500-EN-COG-OB1L-5

WISP
Assertiveness Training – not only saying „no”
Clinical Diagnosis in an In-Patient Setting
Development of the Empathic Brain

Powyższe zajęcia będziemy starali się zrealizować po ustąpieniu zagrożenia zakażeniami wirusowymi.
Pozostałe kursy powinny odbywać się z wykorzystaniem szerokiej oferty narzędzi on-line na zasadach ustalonych przez prowadzących.