[COVID-19] Zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli – dodatkowy zasiłek opiekuńczy
14 marca 2020

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli przekazujemy procedurę postępowania dla rodziców dzieci do lat 8. Uprzejmie proszę o zapoznanie z nią zainteresowanych pracowników.

Należy wypełnić i dostarczyć na Wydział lub do Kwestury UW:

  1. Druk Z-15A (w zał.)
  2. Oświadczenie ZUS  (w zał.)

Za czas nieobecności pracownikowi składającemu powyższe dokumenty przysługuje Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80%.

Poniżej linki do artykułów dotyczących Koronowirusa COVID-19: 

 

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje od 12 do 25 marca.

Zasiłek przysługuje zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli ubezpieczony wpisze w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli ubezpieczony takie okresy wskaże we wniosku.

W  Oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, które jest udostępnione na stronie internetowej Zakładu (www.zus.pl), ubezpieczeni mogą zatem wskazywać albo okres łącznie (np. cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca) albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

W odniesieniu do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, m. in. zasiłek ten nie przysługuje jeśli jest inny domownik – drugi rodzic dziecka – który może dziecku zapewnić opiekę, np.  matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojciec korzysta z urlopu ojcowskiego.

W treści oświadczenia, które ma być składane, ubezpieczony informuje czy nie ma drugiego rodzica, który mógłby zapewnić dziecku opiekę.

 


[COVID-19] Administracja Wydziału Psychologii pracuje zdalnie
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją i napływającymi zaleceniami ze strony JM Rektora, uprzejmie informuję, że od piątku 12.03.2020 do odwołania wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (administracja, obsługa, biblioteka) pracują zdalnie, w formie dyżurów lub ze skróconymi godzinami pracy. 
 
Co do zasady w większości sekcji codziennie ktoś będzie na Wydziale, a na pewno w godzinach 11-14. (więcej szczegółów poniżej)  
 
Praca została tak zorganizowana, aby tam gdzie to możliwe nie zaburzyć działania Wydziału. Wszystkie procedury będą się jednak tworzyć na bieżąco, dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie pytań praktycznych w miarę ich powstawania, ale także prosimy o wyrozumiałość w razie gdyby stworzenie na nowo Wydziału – ale w sposób zdalny – zajmowało nam wszystkim trochę czasu :) 
 
Na ten moment cały zespół administracyjny jest bardzo zmotywowany, aby w sensowny sposób przełożyć procedury papierowe i osobiste na zdalne i elektroniczne, coby nasza praca była jednocześnie efektywna i bezpieczna. To już trzeci dzień, w którym wiele osób pracuje po godzinach, żeby jak najszybciej ustalić wszystkie szczegóły i przygotować odpowiednie narzędzia, bardzo dziękuję za ten ogrom pracy wszystkim zaangażowanym!  
 
1. Uprzejmie prosimy o uznanie drogi mailowej za podstawową formę kontaktu z pracownikami administracji (adresy: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/ ). W razie potrzeby kontaktu głosowego mogą się Państwo umówić na rozmowę przy wykorzystaniu meet.google.com (niebawem wyślemy instrukcje dotyczące tego narzędzia). W razie potrzeby spotkania, prosimy umawiać się bezpośrednio z daną osobą na konkretną godzinę w przedziale 11-14.  
2. Przypominamy, że wiadomości mailowe należy pisać z konta służbowego (w domenie @psych.uw.edu.pl). 
3. Pracujemy nad procedurą zdalnego „podpisywania” pism i na ten moment przyjmujemy, że dokumenty można przesyłać w formie skanów. Na potrzeby tej wyjątkowej sytuacji chcemy też uznać (na razie w ramach Wydziału), że mail wysłany z konta służbowego jest oświadczeniem woli nadawcy, i pełni rolę podpisu. 
4. Wnioski urlopowe proszę składać mailem na adres hanna.bilinska@psych.uw.edu.pl umieszczając w jawnej kopii kierownika katedry i dziekan Maison (w przypadku pracowników naukowych) lub umieszczając kierownika bezpośredniego i dyrektor administracyjną w przypadku pozostałych pracowników. 
5. Ze względu na chorobę obu pracowniczek, Sekretariat Wydziału będzie w najbliższym czasie nieczynny. Prosimy nie kierować przesyłek kurierskich na Wydział. Korespondencja będzie odbierana od kurierów i listonosza na portierni, a następnie rozprowadzana przez kierownika dyżurnego. 
6. Każdego dnia co najmniej jeden z kierowników sekcji będzie obecny fizycznie na Wydziale przynajmniej w godzinach 11:00-14:00 i będzie pełnił rolę kierownika dyżurnego. (Michał Broniarz, Maria Cywińska, Ewa Gajewska, Paweł Kośnik, Sylwia Stanicka)   
 
Przypominamy, że odpowiedzi na szczegółowe pytania mogą Państwo znaleźć pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1yYGkJZhjoR1cpSifutYwt7Dx07Bm7RoEunI7GSrBkhU/edit?usp=sharing – ten dokument jest na bieżąco aktualizowany. 
 
Prosimy też o sprawdzanie informacji, które umieszczamy na stronie http://psych.uw.edu.pl/ogloszenia/ 
UW umieszcza ogłoszenia na stronie https://www.uw.edu.pl/
 
Poniżej przekazuję Państwu konkretne informacje na temat poszczególnych sekcji: 
 
– Kluczową sekcją w kontekście pracy Wydziału jest obecnie sekcja IT. Panowie będą pracować w co najmniej 50% składzie w godzinach 9-17 na Wydziale (pozostali pracownicy zdalnie). Ich zadaniem będzie przede wszystkim ułatwić Państwu prowadzenie zdalnych zajęć, ale także zapewnienie ciągłości dostępu do poczty i innych serwisów. 
Numer telefonu 22 55 49 737 zostanie przekierowany na telefon Michała Broniarza, numer 22 55 49 735 – na numer Michała Markowicza.  
 
Sekcje Badań, Finansów, Studencka, WISP – pracują przede wszystkim zdalnie, ale codziennie będzie obecny co najmniej jeden pracownik w przynajmniej godzinach 11-14. Prosimy kontaktować się mailowo i ewentualnie umawiać się na rozmowy na meet.google.com lub osobistą na konkretną godzinę. Na ten moment telefony nie będą przekierowane.   
 
Michał Kaluga (promocja) pracuje zdalnie. Telefon nie będzie przekierowany.  
Hanna Bilińska (kadry) pracuje zdalnie. Telefon 22 55 49 706 zostanie przekierowany.  
Agnieszka Szczęsna (s. naukowy) pracuje zdalnie. Telefon nie będzie przekierowany. 
Sekretariat st podyplomowych pracuje zdalnie. Telefon 22 55 49 709 zostanie przekierowany. 
 
Większość pracowników biblioteki będzie obecna codziennie, ale w skróconych godzinach pracy. Tam gdzie to możliwe – praca zdalna. 
 
Sekcja obsługi będzie obecna w ograniczonym stopniu (panie porządkowe w składzie pomniejszonym i w krótszych godzinach pracy, aby mogły dojeżdżać bezpiecznie poza godzinami szczytu), panowie konserwatorzy – codziennie, ale w składzie pomniejszonym, gotowi do działania w razie potrzeby. Panie portierki i panowie strażnicy będą pracować zgodnie z grafikiem, za co bardzo im dziękujemy. 
 
Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że w tym trudnym czasie uda nam się stworzyć taki sposób działania, który nam się przyda również w przyszłości. I z góry przepraszam za ewentualne niedoróbki, ale, jak to mówi Rektor Tarlecki: „doba ma niestety tylko 25 godzin”.  
 
Z wyrazami szacunku 
Maria Cywińska
 

[COVID-19] Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich
13 marca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone


[COVID-19] Najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji na UW w związku z COVID-19
12 marca 2020

Sytuacja jest dynamiczna, decyzje podejmowane są na bieżąco, odpowiednio do zmieniającej się sytuacji. Zaleca się śledzenie stron internetowych UW i jednostek. Odpowiedzi na pytania przygotowuje zespół Biura Prasowego UW.

Najczęściej zadawane pytania >>


[COVID-19] Ważne informacje z BUW

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Odwołane są spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.

Kontakt z Biblioteką:

telefoniczny pod numerem: 55 25 178 lub 179 (w godz. 8-16)
e-mailowy: informacja.buw@uw.edu.pl (w godz. 8-16)
poprzez opcję Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18),
profil FB.

Konto biblioteczne:

terminy zwrotów wypożyczonych książek oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej i kluczyków do skrytek samoobsługowych są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia,
nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 14 kwietnia,
nie ma możliwości składania zamówień,
ważność zamówień złożonych przed 11 marca oraz rezerwacji gotowych do odbioru jest wydłużona do 18 kwietnia.

Zasoby online:

Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce
„Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji
znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i profilu FB.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 


[COVID-19] Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW
11 marca 2020

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

1. Należy spodziewać się, że większość wydarzeń, które miały odbyć się w najbliższym czasie, będzie przekładana na później. W takiej sytuacji powinno się w pierwszej kolejności uzgodnić z organizatorami oraz biurem podróży obsługującym Uniwersytet Warszawski, czy możliwe jest przełożenie biletu lotniczego/kolejowego oraz opłaty konferencyjnej i zaliczki na hotel.

2. Osoby, które wykupiły bilety na podróż samolotem lub pociągiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z jednostką, która pośredniczyła w zakupie biletów: z administracją wydziałową/pozostałych jednostek lub z Biurem Współpracy z Zagranicą (anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl), które pomogą w uzyskaniu informacji, czy istnieje możliwość zwrotu kosztów zakupu biletu lub też zamiany na inny termin.

3. W przypadku niemożności uzyskania zwrotu całości kosztów lub zmiany biletu na inny termin koszt powinien zostać uwzględniony jako kwalifikowany przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych (np. NCN) lub międzynarodowych (np. H2020). Uniwersytet podjął już rozmowy m.in. z NCN w sprawie uznawania ww. kosztów za kwalifikowalne z powodu wystąpienia stanu „wyższej konieczności”. Spodziewamy się podobnej decyzji ze strony agencji europejskich.

4. W przypadku poniesienia innych kosztów, np. opłaty konferencyjnej, dana osoba powinna zwrócić się do organizatorów o jej zwrot. Analogiczna sytuacja powinna dotyczyć portali internetowych pośredniczących w rezerwacji pobytu w hotelach lub rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelach.

5. W przypadku nieuznania kosztów opisanych w pkt. 3 i 4 za kwalifikowalne, w pierwszej kolejności zostaną one pokryte z kosztów pośrednich projektu zgodnie z zasadami ogólnouniwersyteckimi.

6. W przypadku wewnętrznego systemu grantowego (np. mikrograntów) powinny być stosowane zasady opisane w pkt. 2 i 4. W przypadku niemożliwości uzyskania zwrotów lub refundacji koszty te na wniosek kierownika projektu zostaną uznane za kwalifikowalne przez prorektora ds. naukowych.

7. W sytuacjach nieopisanych powyżej będą podejmowane indywidualne decyzje. Wnioski należy kierować – w zależności od projektu – do Biura Obsługi Badań, Biura Międzynarodowych Programów Badawczych lub biur, które uczestniczyły w składaniu wniosku. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy wartość kosztów pośrednich w projekcie będzie niewystarczająca na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.

Źródło >>