[COVID-19] Masz prawo nie ogarniać! Spotkanie online z dr Agnieszką Wojnarowską
29 kwietnia 2020

Polecamy spotkanie online z dr Agnieszką Wojnarowską, która opowie o tym, jak stawić czoła wewnętrznemu krytykowi w czasach home office’u i pracy zdalnej. Pani Doktor jest wykładowczynią Wydziału Psychologii UW oraz specjalistką w zakresie psychologii emocji i badań nad samoświadomością. 

Wydarzenie na Facebooku >>

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst


[COVID-19] Zasady obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów badawczych
23 kwietnia 2020

Zasady obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektów badawczych na podstawie zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19

Więcej informacji >> 


[COVID-19] Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów.

Więcej informacji >> 


[COVID-19] Prof. Andrzej Tarlecki o nowych rozwiązaniach w zakresie spraw pracowniczych
20 kwietnia 2020

16 kwietnia została wydana ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zdalnych egzaminów i obron. O tym, co dla uczelni, pracowników, doktorantów i studentów UW wynika z przepisów ustawy oraz z najnowszych zarządzeń rektora, opowiada prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej.

Poza ustawą, pojawiły się nowe akty wewnątrzuczelniane. Zarządzenia rektora z 17 kwietnia regulują m.in. kwestie zatrudniania nauczycieli akademickich na część etatu, nominowania na stanowiska uczelniane i przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Poniżej znajdują się odniesienia do aktów prawnych, o których mówi prof. Andrzej Tarlecki:

 

Źródło >>


[COVID-19] Przesunięcie terminów obron prac magisterskich
08 kwietnia 2020

Z powodu przedłużenia do 15 maja okresu zawieszenia zajęć w budynku jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie zaplanowane w tym okresie egzaminy magisterskie. Wstrzymujemy się też przynajmniej do 15 maja z ustalaniem nowych terminów obron. Przypominamy, że Sekcja Studencka wciąż pracuje i możliwe jest rozliczenie studiów oraz wszczęcie procedury dyplomowej już teraz poprzez złożenie podania w USOS i przesłanie pracy magisterskiej na adres e-mail dziekanatu.


[COVID-19] Komunikat dot. harmonogramu zaliczania prac empirycznych

W związku z utrudnieniami spowodowanymi zagrożeniem epidemiologicznym przestaje obowiązywać dotychczasowy harmonogram zaliczania prac empirycznych. Nowy harmonogram realizacji prac należy ustalić indywidualnie z opiekunem, ale tak, żeby gotowa praca została złożona u opiekuna najpóźniej 1 września, a ocena z pracy mogła zostać wystawiona najpóźniej 13 września.