Raport z badań „Stresory, radzenie sobie oraz symptomy zaburzenia adaptacyjnego w czasie pandemii COVID-19”
29 września 2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badań „Stresory, radzenie sobie oraz symptomy zaburzenia adaptacyjnego w czasie pandemii COVID-19”, prowadzonych przez zespół dr hab. Małgorzaty Dragan. 

Masowe zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowania
na COVID-19, które ze względu na swój zasięg określono mianem pandemii, są
zjawiskiem nowym dla współcześnie żyjących mieszkańców Europy, w tym Polski. Ta
nieznana, zagrażająca zdrowiu i życiu sytuacja, której rozwój trudno przewidzieć,
związana jest z szeregiem konsekwencji na poziomie indywidualnym oraz społecznym.
Co więcej, sytuacja ta ma charakter szczególny, bowiem oprócz zagrożenia zdrowia
i życia własnego oraz osób bliskich, wiąże się ona także z innymi obciążeniami, takimi
jak przebywanie na kwarantannie, izolacja społeczna, utrata dochodów i zatrudnienia,
konieczność pracy zdalnej, konflikty w pracy i w domu, utrata opieki nad dziećmi lub
starszymi członkami rodziny.
W przeprowadzonym w czerwcu br. badaniu sprawdzaliśmy w jakim zakresie
sytuacja pandemii koronawirusa i jej konsekwencje stanowią obciążenie psychiczne dla
Polaków. Naszym celem było ustalenie, z jakimi rodzajami problemów mierzyli się
w tym czasie uczestnicy. Chcieliśmy również poznać sposoby radzenia sobie ze stresem
w czasie pandemii oraz zapytać uczestników o doświadczane emocje i objawy, a także
formy pomocy, z jakich korzystali. Ponadto, interesowało nas przyjrzenie się związkom
pomiędzy czynnikami ryzyka oraz czynnikami ochronnymi dla zdrowia psychicznego.

Wprowadzenie do raportu

 

LINK DO RAPORTU >> 

 


[COVID-19] Zdalny semestr zimowy – zarządzenie Rektora UW
08 września 2020

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Więcej informacji >> 


[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
08 czerwca 2020

UWAGA – AKTUALIZACJA z dnia 26.10.2020:

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Źródło >>


W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na stronie >>


[COVID-19] Jadłodzielnia na Wydziale nieczynna do odwołania

Informujemy, że Jadłodzielnia znajdująca się na Wydziale Psychologii UW jest obecnie nieczynna do odwołania. Lista aktualnie funkcjonujących Jadłodzielni w Warszawie jest dostępna pod linkiem.

Zachęcamy również do poszukiwania na własną rękę. W każdej dzielnicy znajdują się organizacje, które w tym trudnym czasie chętnie przyjmują żywność. 


[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
02 czerwca 2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich MNiSW wydało następujący komunikat:

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Źródło >> 


[COVID-19] Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
28 maja 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii UW z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.

Zarządzenie jest również dostępne w zakładce Dla studenta > Informator studencki > Ważne dokumenty.

Informator studencki