Szczepionki przeciwko Sars-Cov-2. Co o nich wiemy? Spotkanie z dr. hab. Tomaszem Dzieciątkowskim
22 września 2021

 

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność Wydziału Psychologii do udziału w seminarium, którego gościem będzie dr hab. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Podczas seminarium Gość wygłosi prezentację dotyczącą szczepionek przeciw SARS-CoV-2 oraz odpowie na pytania Studentek i Studentów, które zostaną zebrane przed wydarzeniem.

Termin: 29 września, godz. 16:00-17:30.

Link do nagrania na kanale YouTube Wydziału Psychologii UW >>

 

Wydarzenie na Facebooku >>

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny. Doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB – Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist.

 


[COVID-19] Zasady funkcjonowania Wydziału od 1 lipca 2021
01 lipca 2021
W związku z zarządzeniem Rektora nr 98 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19, obowiązującym od 1 lipca 2021 r., uprzejmie informujemy, że zasady funkcjonowania Wydziału Psychologii zostały dostosowane do tego zarządzenia. Znajdą je Państwo na naszej stronie:
 
psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii
 
Ponadto publikujemy zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 19/2021, w którym zostały szczegółowo opisane zasady świadczenia pracy w trybie zdalnym i hybrydowym, które obowiązują od 1 lipca 2021. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią.  
 
Zarządzenie >> 
 

Funkcjonowanie UW od 1 lipca
18 czerwca 2021

Publikujemy zarządzenie rektora UW z 18 czerwca dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 roku.

18 czerwca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wobec poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechnej dostępności szczepień przeciwko COVID-19 oraz w związku z łagodzeniem obostrzeń na poziomie krajowym, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy powrotu do stacjonarnego funkcjonowania uczelni, w tym powrotu do pracy w trybie stacjonarnym przez administrację uniwersytecką, przeprowadzania egzaminów doktorskich, a także organizowania szkół letnich, spotkań integracyjnych oraz posiedzeń gremiów uniwersyteckich.

Zarządzenie nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

 • Od 1 lipca 2021 r. Uniwersytet Warszawski funkcjonuje na zasadach ogólnych, czyli stacjonarnie. Ze względu jednak na trwanie na obszarze Polski stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania wprowadzono pewne wyjątki od wskazanej zasady, w myśl których w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca zdalna, jak również zdalne posiedzenia poszczególnych gremiów na UW.
 • Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19, a także członkowie społeczności UW, którzy mieszkają z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mającymi objawy charakterystyczne dla tej choroby.
 • W zakresie wydarzeń publicznych wskazano, że za wcześniejszą zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza, na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się: publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości. W tym: konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia.
 • Zmiany dotyczą również działania i udostępniania zbiorów stacjonarnie przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz pozostałe biblioteki funkcjonujące na UW. Możliwe jest jednak częściowe udostępnianie zbiorów w trybie bezobsługowym. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w Monitorze UW >>


Komunikat rektora UW w sprawie organizacji szczepień przeciw COVID-19 w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień
06 maja 2021

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski przystępuje do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień (UPSz) w budynku BUW (przestrzeń sportowa na poziomie -1) w ramach wytycznych rządowych dla programu zakładowych punktów szczepień, którego rozpoczęcie przewidziane jest na przełom maja i czerwca 2021 r.

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia).

UW planuje poprowadzić UPSz we współpracy z CenterMed, który dotychczas świadczy na naszą rzecz usługi medycyny pracy.

Kompleksową obsługę medyczną, w tym rejestrację, ustalanie terminów i informowanie pacjentów o terminach szczepień oraz wykonywanie szczepień, będzie świadczyć CenterMed.

W programie nie ma możliwości wyboru rodzaju szczepionki, które będą dostarczane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie zgłoszonej przez CenterMed liczby osób.

Osoby, które zgłosiły chęć zaszczepienia w ramach szczepień powszechnych i mają wyznaczony termin lub oczekują na jego wyznaczenie, będą mogły skorzystać z Uniwersyteckiego Punktu Szczepień w przypadku, gdy termin szczepienia w systemie powszechnym jest późniejszy niż ten wynikający z harmonogramu w UPSz.

Zgłoszenie do szczepienia w UPSz oznacza również wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do CenterMed i ma na celu ustalenie docelowej liczby osób, a następnie umówienie terminu szczepienia i jego realizację. Na tej podstawie CenterMed zamówi odpowiednią liczbę szczepionek i następnie będzie prowadził rejestrację na konkretne terminy, weryfikując chętnych z wcześniej uzyskaną z Uniwersytetu listą.

Prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

 

INSTRUKCJA ZAPISÓW NA SZCZEPIENIA:

Kto może zapisać się na szczepienie w UPSz?

1) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

2) nauczyciele akademiccy, doktoranci,

3) studenci, którzy ukończyli 18. rok życia,

4) osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak zapisać się na szczepienie?

Jeżeli chcesz zapisać się na szczepienie, wypełnij formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie na szczepienie organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z CenterMed”.

Formularz będzie dostępny do 10 maja 2021 r. (poniedziałek), do godz. 9:00.

Podmiot leczniczy wykonujący szczepienia: „CenterMed Warszawa” Sp. z o.o., 00-630 Warszawa, ul. Waryńskiego 10a.

Lokalizacja UPSz: budynek BUW (przestrzeń sportowa na poziomie -1), 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66.

Terminy szczepień:

Planowany termin rozpoczęcia szczepień to przełom maja i czerwca 2021 r.

Szczepienia będą realizowane 7 dni w tygodniu. Dokładny termin (data, godzina) zostanie Państwu przekazany przez CenterMed. Termin realizacji szczepień uzależniony będzie od liczby osób, które zgłoszą się na szczepienie w UPSz.

Rodzaj szczepionki:

Uniwersytet Warszawski nie ma możliwości wyboru szczepionki – w UPSz będą podawane szczepionki przekazane przez RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) do CenterMed.

Rejestracja na szczepienie:

W celu rejestracji na szczepienie zgłaszają się Państwo do CenterMed, który weryfikuje Państwa dane z listą osób przekazaną przez UW (dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym nie będą powtórnie zbierane przez CenterMed w ramach rejestracji).

CenterMed wyznacza termin szczepienia (data, godzina) i informuje Państwa o terminach.

Szczegóły dotyczące rejestracji będą dostępne od 19 maja 2021 r. na stronie: https://centermed.pl/uw.

Informacje:

Ważne informacje organizacyjne o szczepieniach w ramach UPSz znajdą Państwo na poświęconej UW stronie CenterMed: https://centermed.pl/uw.

Na ww. stronie zostaną także wskazane numery do kontaktu telefonicznego z CenterMed w sprawie szczepień w UPSz.

Po zgłoszeniu chęci zaszczepienia prosimy o sprawdzanie informacji na wskazanej stronie przychodni, ponieważ wszystkie obowiązujące informacje będą tam publikowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu. W razie pytań prosimy o korzystanie z dedykowanych numerów telefonów, które kierują do Zespołu odpowiedzialnego za UPSz. Odradza się kontaktowanie pod ogólne numery przychodni, które kierują do recepcji lekarza rodzinnego.


[COVID-19] Komunikat BUW – skrócone godziny pracy od 19.10.2020
19 października 2020

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną jesteśmy zmuszeni skrócić godziny otwarcia BUW od 19 października 2020 r.

 • Informatorium, Wolny Dostęp, Wypożyczalnia, Czytelnia będą czynne:
  • poniedziałek – wtorek 14-21,
  • środa-piątek 9-16.
 • Zapisy i Informacja wstępna będą czynne:
  • poniedziałek-wtorek 14-20,
  • środa-piątek 9-15.
 • Trezor do zwrotu książek jest dostępny całodobowo (24 / 7) przed wejściem głównym.
 • Gabinety Zbiorów Specjalnych – termin wizyty w danym gabinecie należy umówić telefonicznie lub mailowo i dostosować się do szczegółowych zaleceń pracownika BUW (Podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail).

Pozostałe zasady korzystania z Biblioteki pozostają bez zmian.


[COVID-19] Ważne: dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania)
13 października 2020

Od jutra (środa 14.10.2020) jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe zasady funkcjonowania Wydziału, z których główna brzmi następująco: prosimy o unikanie wszelkich bezpośrednich spotkań z innymi osobami (spotkań umówionych, spotkań spontanicznych, ale także rozmów na korytarzu). Mało jest spraw, których nie da się załatwić telefonicznie lub mailem, a ścisła izolacja pozwoli nam ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania): 

PRZYCHODZENIE DO BUDYNKU

 • Prosimy o maksymalne ograniczenie przebywania w budynku przy Stawki 5/7

 • Po przyjściu na Wydział prosimy o zgłoszenie się na portiernię, aby Państwa obecność została odnotowana. Ponieważ na portierni będą pracować również osoby, które do tej pory nie wykonywały tych zadań, prosimy o podawanie imienia i nazwiska. 

 • Prosimy o ścisłe przestrzeganie konieczności zarejestrowania obecności każdej osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem, z którą się Państwo spotykacie, w formularzu ewidencji. (http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

 • Pracownicy administracyjni wracają do zdalnej obsługi interesantów, wszelkie spotkania są możliwe dopiero po umówieniu. 

 • Pracownicy administracyjni (w tym pracownicy sekretariatu Wydziału pok. 77) przyjeżdżają na Wydział tylko na czas wykonania koniecznej pracy stacjonarnej. Harmonogram pracy uzgadniają z kierownikiem.

 • Dokumenty wymagające formy papierowej prosimy wrzucać do skrzynki przy portierni. W najbliższych dniach przypomnimy Państwu procedury dotyczące zdalnego obiegu dokumentów.     

 

SEKCJA IT

 • Pracownicy sekcji IT będą także obsługiwać interesantów zdalnie. Spotkanie się z nimi na Wydziale jest możliwe po umówieniu (admin@psych.uw.edu.pl). 

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH NA WYDZIALE 

 • Ze względu na konieczność każdorazowego zapewnienia stacjonarnej obsługi sekcji IT, prosimy o korzystanie z możliwości prowadzenia zajęć zdalnych na Wydziale tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. 

 

BIBLIOTEKA i LTD 

 • Wypożyczalnia biblioteki i czytelnia LTD są dostępne wyłącznie po umówieniu i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skorzystania z e-zbiorów. Prosimy pamiętać o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na skanowanie (w niewielkiej ilości). 

 

BADANIA NAUKOWE 

 • Możliwość stacjonarnego realizowania badań naukowych z udziałem osób badanych zostaje zawieszona. Badania, które dotychczas otrzymały zgodę Prodziekan ds naukowych lub są w trakcie otrzymywania tej zgody, mogą zostać ukończone, o ile jest to konieczne. Prosimy kierowników tych badań o informację, czy pomimo sytuacji epidemiologicznej badania będą kontynuowane.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 • Dla naszego bezpieczeństwa wydawane i odbierane klucze będą każdorazowo dezynfekowane.

 • Przypominamy o obowiązku informowania pracodawcy o diagnozie związanej z zakażeniem SARS-CoV-2, prosimy także o informowanie o kwarantannie lub o podejrzeniu zakażenia (adres: hanna.bilinska@psych.uw.edu.pl)   

 

Obowiązujący od dwóch tygodni reżim sanitarny (https://docs.google.com/document/d/1DKPX4mVLpkDTFWjH6oISShK4eUgKpweANMRdLarG6wU/edit?usp=sharing) został zaktualizowany tak, aby odzwierciedlał aktualne zasady. 

Powyższe zasady będą się zmieniać, jeżeli uzyskamy informacje o kolejnych przypadkach zakażenia lub kwarantanny, które by uniemożliwiły wykonywanie niektórych zadań na Wydziale.