[COVID-19] Jadłodzielnia na Wydziale nieczynna do odwołania
08 czerwca 2020

Informujemy, że Jadłodzielnia znajdująca się na Wydziale Psychologii UW jest obecnie nieczynna do odwołania. Lista aktualnie funkcjonujących Jadłodzielni w Warszawie jest dostępna pod linkiem.

Zachęcamy również do poszukiwania na własną rękę. W każdej dzielnicy znajdują się organizacje, które w tym trudnym czasie chętnie przyjmują żywność. 


[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
02 czerwca 2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich MNiSW wydało następujący komunikat:

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Źródło >> 


[COVID-19] Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
28 maja 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii UW z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.

Zarządzenie jest również dostępne w zakładce Dla studenta > Informator studencki > Ważne dokumenty.

Informator studencki


Raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19”
27 maja 2020

 

Jedna z grup badawczych pracujących w ramach Psychological aspects of the Epidemic – research alliance opracowała raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19” przeprowadzonego w ramach panelu internetowego w grupie 1179 osób dorosłych w Polsce (reprezentatywnej pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania) w pierwszej połowie maja. 

W badaniu zespołu badawczego przeprowadzonym przed pandemią 16,2% osób badanych w wieku 18-34 lat przejawiało wysoki poziom dystresu w postaci nasilonego smutku i przygnębienia o klinicznie istotnym nasileniu, a w czasie pandemii odsetek osób doświadczających takiego rodzaju dystresu jest ponad dwukrotnie większy (36,6%). Najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego zaobserwowano w grupie wiekowej osób młodych w wieku 18-24 lata (istotnie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego występował u osób stanu wolnego oraz w związkach nieformalnych, które nie mieszkają razem ze swoim/swoją partnerem/partnerką; u osób, które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji; u osób, który były lub są prawie pewne, że były zakażone koronawirusem; jak również u tych, które straciły pracę i/lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

Ważne byłoby, aby psycholodzy i psychiatrzy podjęli starania, aby tym grupom osób zaoferować i ułatwić możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i wsparcia w radzeniu sobie ze zmianami i wyzwaniami związanymi z epidemią i jej konsekwencjami. Wyniki kolejnych fal badania podłużnego pozwolą sprawdzić czy wysoki poziom dystresu jest zjawiskiem przejściowym, związanym z mierzeniem się z konsekwencjami epidemii, i koniecznością obciążającej emocjonalnie adaptacji do wymuszonych zmian w funkcjonowaniu, czy też w pewnych grupach objawy depresyjne i lękowe utrzymywać się będą w czasie, przybierając postać chroniczną.

 

Zapraszamy do przeczytania raportu >>

 

Zachęcamy również do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

[COVID-19] Oferty pracy dla studentów i doktorantów UW
25 maja 2020

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom!” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Sytuacja na rynku pracy już uległa zmianie. Nie pozostaje to bez wpływu na naszych studentów i doktorantów. Wielu z nich uzyskiwało dodatkowe niezbędne dochody dzięki różny formom zatrudnienia poza Uniwersytetem, dziś trudnym do utrzymania czy uzyskania.  Solidaryzując się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, proponujemy systemowe rozwiązania, które będą wspierać studentów i doktorantów UW w zmierzeniu się z utratą takich źrodeł dochodów. Przedsięwzięcie to przyjęło formę kilku uzupełniających się działań – więcej informacji >>

 

Za koordynację inicjatywy odpowiada Biuro Karier UW

e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl

www: biurokarier.uw.edu.pl/home

 


[COVID-19] Funkcjonowanie Biblioteki od 25.05.
Informujemy, że Biblioteka Wydziału Psychologii UW będzie częściowo czynna od 25.05.2020.
 • Wypożyczalnia – odbiór wcześniej zamówionych książek możliwy w godz. 11.00-13.00
  • Odbiór zamówionych książek jest możliwy dnia następnego po złożeniu zamówienia.
  • Zamówienia można złożyć jedynie poprzez stronę  internetową BUW  
  • Przed odbiorem należy skontaktować  się z pracownikiem Biblioteki  w celu uzyskania upoważnienia na wejście na Wydział 
  • Kontakt: bibl@psych.uw.edu.pl      tel. 22 55 49 723
  • Zwrotów należy dokonywać wkładając książki do przygotowanej wrzutni znajdującej się w pobliżu portierni. 
  • Książki podlegają pięciodniowej kwarantannie.
 • Czytelnia – nieczynna
Wszystkie osoby korzystające z Biblioteki są zobowiązane do przestrzegania wytycznych związanych z trwającą pandemią – więcej informacji