[COVID-19] Zdalny semestr zimowy – zarządzenie Rektora UW
08 września 2020

Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Więcej informacji >> 


[COVID-19] Jadłodzielnia na Wydziale nieczynna do odwołania
08 czerwca 2020

Informujemy, że Jadłodzielnia znajdująca się na Wydziale Psychologii UW jest obecnie nieczynna do odwołania. Lista aktualnie funkcjonujących Jadłodzielni w Warszawie jest dostępna pod linkiem.

Zachęcamy również do poszukiwania na własną rękę. W każdej dzielnicy znajdują się organizacje, które w tym trudnym czasie chętnie przyjmują żywność. 


[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
02 czerwca 2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich MNiSW wydało następujący komunikat:

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Źródło >> 


[COVID-19] Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
28 maja 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii UW z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.

Zarządzenie jest również dostępne w zakładce Dla studenta > Informator studencki > Ważne dokumenty.

Informator studencki


Raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19”
27 maja 2020

 

Jedna z grup badawczych pracujących w ramach Psychological aspects of the Epidemic – research alliance opracowała raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19” przeprowadzonego w ramach panelu internetowego w grupie 1179 osób dorosłych w Polsce (reprezentatywnej pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania) w pierwszej połowie maja. 

W badaniu zespołu badawczego przeprowadzonym przed pandemią 16,2% osób badanych w wieku 18-34 lat przejawiało wysoki poziom dystresu w postaci nasilonego smutku i przygnębienia o klinicznie istotnym nasileniu, a w czasie pandemii odsetek osób doświadczających takiego rodzaju dystresu jest ponad dwukrotnie większy (36,6%). Najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego zaobserwowano w grupie wiekowej osób młodych w wieku 18-24 lata (istotnie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego występował u osób stanu wolnego oraz w związkach nieformalnych, które nie mieszkają razem ze swoim/swoją partnerem/partnerką; u osób, które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji; u osób, który były lub są prawie pewne, że były zakażone koronawirusem; jak również u tych, które straciły pracę i/lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

Ważne byłoby, aby psycholodzy i psychiatrzy podjęli starania, aby tym grupom osób zaoferować i ułatwić możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i wsparcia w radzeniu sobie ze zmianami i wyzwaniami związanymi z epidemią i jej konsekwencjami. Wyniki kolejnych fal badania podłużnego pozwolą sprawdzić czy wysoki poziom dystresu jest zjawiskiem przejściowym, związanym z mierzeniem się z konsekwencjami epidemii, i koniecznością obciążającej emocjonalnie adaptacji do wymuszonych zmian w funkcjonowaniu, czy też w pewnych grupach objawy depresyjne i lękowe utrzymywać się będą w czasie, przybierając postać chroniczną.

 

Zapraszamy do przeczytania raportu >>

 

Zachęcamy również do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

[COVID-19] Oferty pracy dla studentów i doktorantów UW
25 maja 2020

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom!” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Sytuacja na rynku pracy już uległa zmianie. Nie pozostaje to bez wpływu na naszych studentów i doktorantów. Wielu z nich uzyskiwało dodatkowe niezbędne dochody dzięki różny formom zatrudnienia poza Uniwersytetem, dziś trudnym do utrzymania czy uzyskania.  Solidaryzując się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, proponujemy systemowe rozwiązania, które będą wspierać studentów i doktorantów UW w zmierzeniu się z utratą takich źrodeł dochodów. Przedsięwzięcie to przyjęło formę kilku uzupełniających się działań – więcej informacji >>

 

Za koordynację inicjatywy odpowiada Biuro Karier UW

e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl

www: biurokarier.uw.edu.pl/home