[COVID-19] Komunikat BUW – skrócone godziny pracy od 19.10.2020
19 października 2020

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną jesteśmy zmuszeni skrócić godziny otwarcia BUW od 19 października 2020 r.

 • Informatorium, Wolny Dostęp, Wypożyczalnia, Czytelnia będą czynne:
  • poniedziałek – wtorek 14-21,
  • środa-piątek 9-16.
 • Zapisy i Informacja wstępna będą czynne:
  • poniedziałek-wtorek 14-20,
  • środa-piątek 9-15.
 • Trezor do zwrotu książek jest dostępny całodobowo (24 / 7) przed wejściem głównym.
 • Gabinety Zbiorów Specjalnych – termin wizyty w danym gabinecie należy umówić telefonicznie lub mailowo i dostosować się do szczegółowych zaleceń pracownika BUW (Podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail).

Pozostałe zasady korzystania z Biblioteki pozostają bez zmian.


[COVID-19] Ważne: dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania)
13 października 2020

Od jutra (środa 14.10.2020) jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe zasady funkcjonowania Wydziału, z których główna brzmi następująco: prosimy o unikanie wszelkich bezpośrednich spotkań z innymi osobami (spotkań umówionych, spotkań spontanicznych, ale także rozmów na korytarzu). Mało jest spraw, których nie da się załatwić telefonicznie lub mailem, a ścisła izolacja pozwoli nam ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania): 

PRZYCHODZENIE DO BUDYNKU

 • Prosimy o maksymalne ograniczenie przebywania w budynku przy Stawki 5/7

 • Po przyjściu na Wydział prosimy o zgłoszenie się na portiernię, aby Państwa obecność została odnotowana. Ponieważ na portierni będą pracować również osoby, które do tej pory nie wykonywały tych zadań, prosimy o podawanie imienia i nazwiska. 

 • Prosimy o ścisłe przestrzeganie konieczności zarejestrowania obecności każdej osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem, z którą się Państwo spotykacie, w formularzu ewidencji. (http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

 • Pracownicy administracyjni wracają do zdalnej obsługi interesantów, wszelkie spotkania są możliwe dopiero po umówieniu. 

 • Pracownicy administracyjni (w tym pracownicy sekretariatu Wydziału pok. 77) przyjeżdżają na Wydział tylko na czas wykonania koniecznej pracy stacjonarnej. Harmonogram pracy uzgadniają z kierownikiem.

 • Dokumenty wymagające formy papierowej prosimy wrzucać do skrzynki przy portierni. W najbliższych dniach przypomnimy Państwu procedury dotyczące zdalnego obiegu dokumentów.     

 

SEKCJA IT

 • Pracownicy sekcji IT będą także obsługiwać interesantów zdalnie. Spotkanie się z nimi na Wydziale jest możliwe po umówieniu (admin@psych.uw.edu.pl). 

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH NA WYDZIALE 

 • Ze względu na konieczność każdorazowego zapewnienia stacjonarnej obsługi sekcji IT, prosimy o korzystanie z możliwości prowadzenia zajęć zdalnych na Wydziale tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. 

 

BIBLIOTEKA i LTD 

 • Wypożyczalnia biblioteki i czytelnia LTD są dostępne wyłącznie po umówieniu i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skorzystania z e-zbiorów. Prosimy pamiętać o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na skanowanie (w niewielkiej ilości). 

 

BADANIA NAUKOWE 

 • Możliwość stacjonarnego realizowania badań naukowych z udziałem osób badanych zostaje zawieszona. Badania, które dotychczas otrzymały zgodę Prodziekan ds naukowych lub są w trakcie otrzymywania tej zgody, mogą zostać ukończone, o ile jest to konieczne. Prosimy kierowników tych badań o informację, czy pomimo sytuacji epidemiologicznej badania będą kontynuowane.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 • Dla naszego bezpieczeństwa wydawane i odbierane klucze będą każdorazowo dezynfekowane.

 • Przypominamy o obowiązku informowania pracodawcy o diagnozie związanej z zakażeniem SARS-CoV-2, prosimy także o informowanie o kwarantannie lub o podejrzeniu zakażenia (adres: hanna.bilinska@psych.uw.edu.pl)   

 

Obowiązujący od dwóch tygodni reżim sanitarny (https://docs.google.com/document/d/1DKPX4mVLpkDTFWjH6oISShK4eUgKpweANMRdLarG6wU/edit?usp=sharing) został zaktualizowany tak, aby odzwierciedlał aktualne zasady. 

Powyższe zasady będą się zmieniać, jeżeli uzyskamy informacje o kolejnych przypadkach zakażenia lub kwarantanny, które by uniemożliwiły wykonywanie niektórych zadań na Wydziale. 


[COVID-19] Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2020/2021
12 października 2020
Przypominamy, że w semestrze zimowym 2020/2021 dyżury nauczycieli akademickich obowiązują w formie online. Każdy nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Wydziału informację o terminie, w którym będzie dostępny na dyżurze online. Zgodnie z Zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich “W przypadku konsultacji obowiązuje aplikacja Google Meet. Link do spotkania prowadzący przekazuje studentom swoich grup, a studenci zapisują się na spotkanie według zasad określonych przez prowadzącego”.
 

Aktualne dni i godziny dyżurów znajdują się na dedykowanej stronie:

http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/dyzury/

[COVID-19] Komunikat – przejście na zdalną formę nauczania z dniem 12.10.2020
09 października 2020

Chcielibyśmy przekazać Państwu informację, że w związku z wyraźnym pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, od dnia 12.10.2020 (do odwołania) na Wydziale Psychologii UW wszystkie zajęcia dydaktyczne, dyżury i konsultacje dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej.

Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem.
Ewentualny powrót do hybrydowej formy realizacji pracy dydaktycznej (uwarunkowany poprawą sytuacji epidemiologicznej) zostanie ogłoszony z co najmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem.
 

Zarządzenie w sprawie wdrożenia zdalnego trybu realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych >>

 

 

 


Artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol w czasopiśmie Social Science & Medicine
07 października 2020
Dziś został opublikowany artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol (Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej), w którym przedstawione zostały wyniki badań nad zależnościami między płcią, perspektywą czasową i przestrzeganiem zaleceń związanych z sytuacja pandemii COVID-19. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Social Science & Medicine. 
 
Wyniki badań pokazały, że perspektywa Carpe Diem, czyli koncentracja na teraźniejszości, połączona z przekonaniem o dużym znaczeniu każdej chwili życia, jest predyktorem przestrzegania zaleceń higienicznych i utrzymywania dystansu społecznego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Innymi słowy, im silniej człowiek koncentruje się na bieżącym działaniu i im silniejsze ma przekonanie, że to, co robi „tu i teraz” ma duży wpływ na całe jego życie, tym częściej przestrzega zaleceń higienicznych i zaleceń związanych z dystansem społecznym w sytuacji pandemii. Wyniki badań wykazały również, że mężczyźni istotnie rzadziej niż kobiety stosują się do zaleceń związanych z pandemią, zwłaszcza zaleceń higienicznych. Może to tłumaczyć większość zachorowalność na COVID-19 wśród mężczyzn.

Link do artykułu >>


[COVID-19] Funkcjonowanie BUW. Przywrócona możliwość skanowania materiałów
06 października 2020

Od 15 października BUW zostaje ponownie otwarty w większym niż do tej pory zakresie. Prosimy o to, by dbali Państwo bezpieczeństwo swoje, innych czytelników i naszych bibliotekarzy. Szczegóły dotyczące zasad znajdują się pod linkiem.

Przywrócona została możliwość skanowania materiałów. Poniżej znajduje się komunikat ze strony BUW:

 1. Przywrócone zostały zwyczajne zasady świadczenia usług reprograficznych. Usługi te należy zamawiać  przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl  odpowiedni formularz. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/
 2.  Dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne nadal jest świadczona usługa bezpłatnych skanów na dotychczasowych zasadach.
  1. Zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
  2. Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: reprobuw@uw.edu.pl.
  3. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  4. Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
  5. Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
  6. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
  7. Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

 

Więcej informacji >>