Oferta praktyk studenckich w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego/Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
28 kwietnia 2020

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza do odbycia praktyki studenckiej w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju. Wykaz województw i placówek, na terenie których pracują Rzecznicy znaleźć można na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-prawpacjenta-szpitala-psychiatrycznego. Oferta praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem >> 

 

Przypominamy również o konieczności dostarczenia do Sekcji Studenckiej niezbędnych dokumentów – porozumienia i prośby o skierowanie na praktykę – do pobrania w zakładce „Informator Studencki”

 

 

 


[COVID-19] Praca zdalna a bezpieczeństwo danych osobowych
25 marca 2020

Obecnie zdecydowana większość pracowników administracji pracuje w trybie zdalnym z własnego domu. Ten wyjątkowy rodzaj pracy wymaga od każdego z nas szczególnej troski o bezpieczeństwo danych osobowych oraz innych poufnych informacji, które przetwarzamy w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Poniższe poradniki mają na celu zwrócenie Państwa uwagi na kilka kluczowych działań, których wdrożenie pomoże zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji.

 

Źródło >> 


[COVID-19] Zawieszenie prowadzenia badań wymagających bezpośredniego kontaktu badacz-uczestnik
16 marca 2020
W związku ze zmianami funkcjonowania UW i Wydziału prosimy o zawieszenie prowadzenia wszelkich badań, wymagających bezpośredniego kontaktu badacz-uczestnik, zarówno tych prowadzonych na Wydziale, jak i poza nim (nie dotyczy to badań on-line).
 
W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z prodziekanem ds. naukowych prof. Joanną Rączaszek-Leonardi: dean_sci@psych.uw.edu.pl

[COVID-19] Ważne informacje z BUW
12 marca 2020

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Odwołane są spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.

Kontakt z Biblioteką:

telefoniczny pod numerem: 55 25 178 lub 179 (w godz. 8-16)
e-mailowy: informacja.buw@uw.edu.pl (w godz. 8-16)
poprzez opcję Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18),
profil FB.

Konto biblioteczne:

terminy zwrotów wypożyczonych książek oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej i kluczyków do skrytek samoobsługowych są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia,
nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 14 kwietnia,
nie ma możliwości składania zamówień,
ważność zamówień złożonych przed 11 marca oraz rezerwacji gotowych do odbioru jest wydłużona do 18 kwietnia.

Zasoby online:

Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce
„Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji
znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i profilu FB.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 


XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN
03 lutego 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji XXIX Kolokwia Psychologiczne, które odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyć aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Organizatorami są Komitet Psychologii PAN, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W komitecie naukowym zasiadają m.in. prof. Dominika Maison, prof. Joanna Rączaszek-Leonardi, dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

O konferencji

XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i innymi naukami społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc. Złożona natura psychologii, jako nauki, generuje ważkie pytania o praktyczną wartość badań podstawowych i możliwości ich wdrażania.

W konferencji wezmą udział aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dziekani i dyrektorzy instytutów psychologii. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym.

Zaproszeni specjaliści podczas swoich wykładów omówią zarówno zakończone już wdrożenia z zakresu psychologii, jak i przedstawią formalnoprawne aspekty aplikacji badań. Wykłady i dyskusje wokół zagadnienia wdrożeń są ważne i aktualne dla przedstawicieli wszystkich jednostek naukowo-badawczych, w których dyscyplina naukowa Psychologia podlegać będzie ewaluacji.

Ważne daty:

 • 15 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin rezerwacji noclegu
 • 10 maja 2020 r. – ostateczny termin zgłaszania wystąpień plakatowych
 • 31 maja 2020 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa biernego w konferencji
 • 15 czerwiec 2020 r. – rozpoczęcie konferencji
 • 16 czerwiec 2020 r. – uroczysty bankiet
 • 17 czerwiec 2020 r. – zakończenie konferencji

Termin i miejsce

15–17 czerwca 2020 r. 
HOTEL 500 ZEGRZE K/WARSZAWY
ul. Warszawska 31A
05-130 Zegrze k/Warszawy

 

Więcej informacji >>


Wybory do Komitetu Psychologii PAN
30 stycznia 2020

W dniach 9-13 stycznia 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Komitetów PAN. W składzie Komitetu Psychologii znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

 • prof. dr hab. Barbara Bokus
 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
 • dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 • dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
 • dr hab. Wojciech Dragan

Pełna lista członków Komitetu >>