Diagnoza – refleksja – spotkanie, czyli nowy cykl dyskusji klinicznych
22 listopada 2018

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny wraz z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP zaprasza na dyskusje kliniczne. Spotykać się będziemy raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:00), aby wspólnie rozmawiać na temat zaprezentowanego przypadku klinicznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji i prezentacji własnych doświadczeń klinicznych.

Koordynatorem spotkań jest dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW.

Kontakt:  agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 listopada o 17:00 w sali 54 (I piętro). Wystąpi dr hab. Małgorzata Święcicka

Temat spotkania: Czy warto się zastanawiać? O przekazie rodzinnym ADHD.


Prof. Joanna Rączaszek-Leonardi gościem międzynarodowych warsztatów w Chile
30 października 2018

Wydział Psychologii UW to miejsce o wysokim potencjale naukowym, które umożliwia nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi autorytetami i badaczami wielu dyscyplin. 

Jednym z przykładów jest nadchodząca konferencja w Chile, podczas której jedne z warsztatów poprowadzi prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi. Wydarzenie organizowane jest przez chilijski Universidad de Talca i będzie dotyczyło nieliniowych metod badania poznania i zachowania. 

 


Zwiększenie mobilności doktorantów – wyniki konkursu
01 października 2018

Miło jest nam poinformować, że czworo doktorantów Wydziału Psychologii UW znalazło się wśród 48 laureatów, którzy otrzymają stypendium w programie „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”.

Do programu zakwalifikowali się Magdalena Skrodzka, Paweł Łowicki, Agnieszka Łyś oraz Maria Babińska, która realizuje program studiów doktoranckich zarówno na naszym wydziale, jak i w Instytucie Studiów Społecznych UW. 

Program stypendialny organizowany w ramach ZIP jest przeznaczony dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku studiów stacjonarnych. Jego celem jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą.

Oficjalny komunikat >>


Rejestracja dodatkowa na zajęcia obligatoryjne I roku
27 września 2018

Osoby które nie zarejestrowały się  na zajęcia obligatoryjne I roku, mogą zapisywać się do wybranych grup pod warunkiem:
1) uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia
2) złożenia podania do Prodziekana ds. studenckich, z dołączoną zgodą prowadzącego.

Uwaga: tylko i wyłącznie pozytywne rozpatrzenie podania potwierdza przyjęcie do grupy zajęć.

Możliwa jest również wymiana (student za studentem) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach studentów.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 14.10.2018.


Zaliczanie Swobodnych Metod Diagnostycznych
24 września 2018

Od roku 2018/19 nie będzie już realizowany przedmiot „Swobodne Metody
Diagnostyczne”. Studenci, którzy muszą ten przedmiot zaliczyć powinni
zapisać się w semestrze zimowym na kurs obligatoryjny „Wywiad i rozmowa
psychologiczna”.


Rejestracja na lektoraty semestr zimowy 2018/2019
20 września 2018

Zapisy odbywają się w systemie rejestracji żetonowej.

 

 

Grupy dedykowane dla studentów Psychologii