Wesołych Świąt!
23 grudnia 2016

Cudownych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, mnóstwa radości i sukcesów w Nowym Roku oraz dobrego odpoczynku w trakcie tej długiej przerwy świątecznej! Do zobaczenia w styczniu!


Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”

Do szkół wchodzi właśnie Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”, opracowany przez pracowników naszego Wydziału – dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz i mgr Rafała Dziurlę we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Pierwsza edycja programu realizowana jest w roku szkolnym 2016/2017 w około 20% szkół podstawowych w Polsce. Program skierowany jest do dzieci w IV klasach szkół podstawowych. Główne cele programu to opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwięk­szanie wiedzy uczniów na temat zdrowia. Realizacja programu została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej informacji o programie na stronie: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/427-bieg


Wtorek Naukowy 29.11.2016 r. – Do czego potrzebny jest Test Rozwoju Językowego TRJ?
22 listopada 2016

29-11-2016Do czego potrzebny jest Test Rozwoju Językowego TRJ? Magdalena Kochańska (IBE), Magdalena Łuniewska (WPs UW), Natalia Banasik (WPs UW), Ewa Haman (WPs UW), Grzegorz Krajewski (WPs UW), Agnieszka Maryniak (WPs UW)

TRJ to pierwszy polski test psychometryczny, który pozwala na kompleksową ocenę wiedzy językowej (biernej i czynnej) w zakresie słownika, gramatyki i dyskursu u dzieci w wieku 4-8 lat. Test powstał wInstytucie Badań Edukacyjnych pod kierunkiem prof. Magdaleny Smoczyńskiej (Smoczyńska i in.,2015). TRJ bazuje na zadaniach wyboru i nazywania obrazków, powtarzania zdań i sprawdzających rozumienie dłuższego tekstu za pomocą pytań. Ma normy staninowe i centylowe, odrębne dla chłopców i dziewczynek, jak i ogólne. W zamyśle autorów TRJ ma służyć do diagnozy zaburzeń językowych, jednak żadne grupy kliniczne nie były nim do tej pory systematycznie badane. TRJ został udostępniony nieodpłatnie wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym w Polsce, a obecnie jest dostępny w ramach szkoleń prowadzonych przez IBE. Po roku od wprowadzenia testu na rynek zastanowimy się czy i do czego się przydaje, jakie są jego mocne i słabe strony.

Wtorek, 29 listopada 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów


Wtorek Naukowy 22.11.2016 r. – prof. Helena Rempała (Ohio State University, Columbus)
15 listopada 2016

22-11-2016

Jak dorosnę zostanę psychologiem klinicznym, amerykańskim psychologiem klinicznym.
Zawód psychologa klinicznego w USA niesie ze sobą znaczne przywileje i prestiż ale i poważne obowiązki. Przygotowanie do zawodu jest długie (około 8.5 roku mija zanim przystępujemy do ostatnich egzaminów licencjackich) i kosztowne. APA nieustannie monitoruje powstawanie nowych programów i  praktyk zawodowych aby utrzymać jak najwyższy poziom zawodu, niezależnie od Stanu i ośrodka szkolenia. Ta w teorii godna pochwały praktyka igra z delikatna równowagą podaży i popytu na usługi psychologów klinicznych. Obecny wykład ma na celu przedstawienie procesu kształcenia amerykańskich psychologów klinicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na kluczowe decyzje stawiane przez ów proces przed przyszłymi psychologami.

Wtorek, 22 listopada 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów


Mgr Justyna Wiśniowska i mgr Karol Lewczuk wśród laureatów konkursu Preludium NCN

Z przyjemnością informujemy, że dwoje doktorantów naszego Wydziału zostało laureatami konkursu Preludium NCN. Mgr Justyna Wiśniowska będzie realizować projekt dotyczący związków funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku, a mgr Karol Lewczuk będzie badał dynamikę efektywności regulacji emocji. Gratulujemy!

 


Rekrutacja na MOST na semestr letni 2016/2017

Przypominamy, że w dplakat_niach 31 października – 30 litopada prowadzona jest rekrutacja na program MOST na semestr letni 2016/2017.

Szczegóły: www.most.amu.edu.pl i tu: broszura

baner-002