Rejestracja na seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne 2020/2021 – wolne miejsca w grupach
25 listopada 2020

Przemysław Tomalski Seminarium magisterskie 1
Michał Chruszczewski Praca roczna empiryczna 4
Michał Chruszczewski Seminarium magisterskie 2
Mikołaj Szulczewski Praca roczna empiryczna 2
Jan Rusek Praca roczna empiryczna 1
Kamil Imbir Seminarium magisterskie 3
Izabela Chojnicka Praca roczna empiryczna 6
Izabela Chojnicka Seminarium magisterskie 2
Włodzimierz Oniszczenko Seminarium magisterskie 4 niestacjonarne
Maria Babinska Praca roczna empiryczna 2
Aleksandra Świderska Praca roczna empiryczna wszystkie
Aleksandra Świderska Seminarium magisterskie wszystkie
Emilia Łojek Seminarium magisterskie 2
Emilia Łojek Praca roczna empiryczna 2
Zofia Borska-Mądrzycka Praca roczna empiryczna 1 – 2
Magdalena Linke-Jankowska Seminarium magisterskie wszystkie miejsca wolne
Aleksandra Bala Seminarium magisterskie 1
Jerzy Wojciechowski Seminarium magisterskie 3
Konrad Jankowski Praca roczna empiryczna 2
Irena Zinserling Praca roczna empiryczna
wszystkie, ktoś się zgłosił ale zrezygnował
Malgorzata Stysko-Kunkowska Praca roczna empiryczna 5
Urszula Barańczuk Praca roczna empiryczna 6
Szymon Chrząstowski Praca roczna empiryczna 2
Marta Sobańska Praca roczna empiryczna 3
Marta Sobańska Seminarium magisterskie 2
Joanna Wysocka Praca roczna empiryczna 2
Monika Prusik Seminarium magisterskie
1, mile widziani studenci studenci anglojezyczni zainteresowani tematyka nostalgii lub/i mrocznej triady
Monika Prusik Praca roczna empiryczna 6
Andrzej Rynkiewicz Praca roczna empiryczna 2
Andrzej Rynkiewicz Seminarium magisterskie 1
Agnieszka Maryniak Praca roczna empiryczna 3
Agnieszka Maryniak Seminarium magisterskie 3
Krzysztof Fronczyk Praca roczna empiryczna 5
Krzysztof Fronczyk Seminarium magisterskie 12
Malgorzata Stysko-Kunkowska Praca roczna empiryczna 5
Marcin Leśniak Praca roczna empiryczna 2
Marcin Leśniak Seminarium magisterskie 2
Piotr Tomaszewski Praca roczna empiryczna 3
Piotr Tomaszewski Seminarium magisterskie
Dzienne – 3, wieczorowe – 3
Barbara Bokus Praca roczna empiryczna
2 miejsca w grupie wieczorowej
Barbara Bokus Seminarium magisterskie
6 miejsc w grupie dziennej i 2 miejsca w grupie wieczorowej
Dorota Rutkowska Seminarium magisterskie 3

Badanie dotyczące funkcji neuropsychologicznych i jakości życia po chorobie COVID-19
02 września 2020

Zespół naukowców z Wydziału Psychologii UW pod kierunkiem prof. Emilii Łojek prowadzi badanie dotyczące funkcji neuropsychologicznych i jakości życia osób, które zaraziły się koronawirusem. Wyniki badania posłużą do opracowania wskazań dla diagnostyki neuropsychologicznej oraz terapii osób, które chorowały na COVID-19.

W ramach realizowanego projektu naukowcy monitorują stan psychofizyczny osób, które przeszły COVID-19. Badanie składa się z trzech etapów: ankiety internetowej, rozmowy telefonicznej oraz ponownego badania internetowego. W ramach ankiety respondenci opisują własne samopoczucie i stan zdrowia po chorobie. Dwa kolejne etapy związane są z rozwiązywaniem prostych zadań wymagających m.in. koncentracji uwagi, zapamiętywania informacji oraz orientacji wzrokowo-przestrzennej.

– Większość pacjentów może z pewnością w pełni wrócić do zdrowia, ale część osób, które mają choroby współistniejące i przechodzą zakażenie ciężej, może odczuwać negatywne konsekwencje neuropsychologiczne COVID-19. Korzystając z naszej wiedzy chcemy pomóc tym osobom monitorować własny stan psychofizyczny przez pewien czas po chorobie, sygnalizować ewentualne problemy i wspierać w ramach konsultacji – mówi prof. Emilia Łojek z Wydziału Psychologii, kierownik badania.

Projekt potrwa kilkanaście miesięcy. Naukowcy zapraszają do współpracy osoby pełnoletnie, które przeszły zakażenie koronawirusem i chciałyby monitorować swoje samopoczucie psychofizyczne po chorobie, niezależnie od natężenia objawów zakażenia i choroby. Badacze kierują zaproszenie szczególnie do wszystkich pracowników UW, którzy skorzystali lub zamierzają skorzystać z darmowych badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (bez względu na to, jaki wynik badań uzyskali).

Dotychczas w pierwszej fazie uczestniczyło kilkudziesięciu respondentów. Na podstawie uzyskanych wyników badań i porównania ich z grupą kontrolną, naukowcy opracują rekomendacje dla środowiska medycznego i psychologicznego do badań neuropsychologicznych osób zakażonych SARS-CoV-2. Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/NeuroCovidUW/

Link do ankiety internetowej >>

 

 

Autorzy wpisu: Biuro Prasowe UW

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
21 sierpnia 2020

W semestrze zimowym 2020/21 większość zajęć będzie odbywała się zdalnie.

Wyjątkiem są zajęcia dla I roku Psychologii, niektóre zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne dla pozostałych roczników, zajęcia dla WISP (to jeszcze ustalamy), zajęcia dla SPZ (pozwala na to kompaktowa forma weekendowa) i niektóre zajęcia dla Cognitive Science. Staramy się zadbać o to, by w salach odbyło się możliwie dużo zajęć przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego niektóre zajęcia zostaną przeniesione do większych sal, a inne zostaną zrealizowane w formie zblokowanej i przesunięte na weekendy, co powinno zmniejszyć konieczność przemieszczania się pomiędzy grupami i salami. Wykaz kursów, które zostaną zrealizowane w salach oraz kursów, które zostaną zblokowane i przesunięte na weekend znajdą Państwo w tabeli pod adresem LINK . Uwaga – wykaz ten będzie jeszcze modyfikowany, a ostateczna jego wersja widoczna będzie w czwartek 27 sierpnia o godzinie 15tej.

Odbyła się już 1sza tura zapisów, ale ze względu na zmiany w grafiku i formie realizacji zajęć przypominamy że w dowolnej turze rejestracji można zrezygnować z wcześniejszych zapisów i zapisać się na inny kurs. Pierwsza tura zapisów zostanie jeszcze raz uruchomiona od 28 sierpnia by można było dokonać korekt. W tej turze na zajęcia specjalizacyjne będą mogli zapisywać się tylko studenci zapisani na daną specjalizację, a otwarte zapisy na wolne miejsca będą dostępne od II tury. W większości grup fakultatywnych będą też dostępne po dwa dodatkowe miejsca. W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie limity będą zależne od pojemności sal które uwzględniają niezbędny reżim sanitarny. Ostateczne limity w grupach zajęć widoczne będą 28.08 rano.

 

Z uwagi na aktualizację systemów USOS, USOSweb w dniach 26-27.08 – powtórnie otwierana pierwsza seria zostaje przeniesiona na PIĄTEK 28.08.


Centrum terapii SOTIS zaprasza na bezpłatne roczne szkolenie z terapii grupowej osób z zespołem Aspergera
19 sierpnia 2020

 

Więcej informacji 


Wyniki II tury głosowania w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW
12 sierpnia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że Kolegium Elektorów Wydziału 12 sierpnia bieżącego roku wybrało w II turze głosowania dr. hab. Kamila Imbira, prof. ucz. kandydatem na dziekana na kadencję 2020–2024.

Głosowało 66 elektorów, wszystkie oddane głosy były ważne. Liczba głosów oddanych na kandydatów: Dragan Wojciech Łukasz 32, Imbir Kamil Konrad 34. 

Dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. jest psychologiem, kierownikiem Katedry Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych na Wydziale Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii emocji oraz psychologii poznawczej.

Laureat nagród naukowych i wyróżnień za dorobek publikacyjny (m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2016, finalista nagrody naukowej 2019 tygodnika „Polityka”, Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW 2016 za dorobek publikacyjny).
 
Opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach (m.in. Perspectives on Psychological Science, Emotion Review, Behavioral Research Methods, Journal of Cognitive Psychology). Autor dwusystemowego modelu opisującego relacje emocji i procesów poznawczych (New Ideas in Psychology), w którym kładzie nacisk na śledzenie poznawczych konsekwencji emocji automatycznych i refleksyjnych.

 


Wyniki I tury głosowania w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW
07 sierpnia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o zakończeniu głosowania w wyborach na Dziekana Wydziału Psychologii UW.

Głosów oddanych: 67
Głosów ważnych: 66
Głosów nieważnych: 1
 
Liczba głosów oddanych na kandydatów:
Prof. dr hab Ewa Czerniawska: 8
Dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.: 25
Dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.: 33
 
Aby zostać wskazanym przez Kolegium Elektorów, należało uzyskać ponad 50% głosów, co nie udało się żadnemu z kandydatów.
 
W przyszłym tygodniu, w dniach 11-12 sierpnia (wtorek-środa)odbędzie się druga tura głosowania, w której wezmą udział dwaj kandydaci, którzy w tym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów: dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW oraz dr hab. Kamil Imbir, prof. UW.