Nagrody Teofrasta 2016 – specjalne wyróżnienie dla książki „Uprzedzenia w Polsce”
14 października 2016

 

uprzedzeniaZ przyjemnością i dumą informujemy, że książka „Uprzedzenia w Polsce” pod redakcją mgr Anny Stefaniak, dr hab. Michała Bilewicza i dr Mikołaja Winiewskiego otrzymała specjalne wyróżnienie redaktora naczelnego „Charakterów” Bogdana Białka w ramach Nagrody Teofrasta 2016.
Teofrast jest prestiżową nagrodą przyznawaną raz w roku najlepszym książkom psychologicznym.
Gratulujemy!
http://charaktery.eu/artykul/teofrasty-wreczone


Wydział Psychologii UW ogłasza konkurs na realizację usług badawczych w grancie Neuronalne korelaty syndromu poznawczo – uwagowego
12 października 2016

Wydział Psychologii UW ogłasza konkurs na realizację usług badawczych w grancie NCN Neuronalne korelaty syndromu poznawczo – uwagowego (UMO-2015/17/B/HS6/04157) nr postępowania WPs-2/09/2016.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku do niniejszej wiadomości.

Termin składania ofert upływa 26.10.2016. o godz. 10.00.

Załącznik: zapytanie-ofertowe-10-10-2016


Konferencja neuropsychologiczna Brainstorm
11 października 2016

brainstorm

15 października 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w pobliżu Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja neuropsychologicznej Brainstorm, organizowana przez Koło Neuropsychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
http://konferencjabrainst.wixsite.com/brainstorm
Program: plan-konferencji


Wykłady z 3.10.2016 – online

Szanowni Państwo!
W związku z liczną absencją studentek i studentów na wykładach obligatoryjnych w dniu 3.10, („Czarny Poniedziałek”) prowadzący zajęcia zgodzili się, aby ich zajęcia zostały nagrane, żeby ułatwić Państwu zapoznanie się z omawianą treścią.

Udostępniliśmy następujące wykłady:
dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW – Psychologia społeczna – wykład obligatoryjny dla III roku
dr hab. Przemysław Tomalski – Psychologia rozwoju człowieka – wykład obligatoryjny dla II roku
dr Kamil Imbir – Psychologia emocji i motywacji – wykład obligatoryjny dla II roku
dr hab. Adam Tarnowski – Metodologia badań psychologicznych – wykład obligatoryjny dla I roku
Nagrania zostały przetworzone przez Ośrodek Komputerowy, a następnie umieszczone w internecie. Prowadzący zajęcia przekażą odpowiednie linki zainteresowanym studentom. Dobrego oglądania!

31 października – dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych
10 października 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora poniedziałek 31 października jest dniem wolnym od pracy dla administracji i obsługi, jak i dniem wolnym od zajęć dla studentów.


8 października 2016 roku odeszła dr Monika Grzesiak-Feldman

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Moniki Grzesiak – Feldman. Związana z Wydziałem Psychologii UW od początku swojej działalności akademickiej – była członkiem Katedry Psychologii Społecznej, licencjonowanym trenerem, wspaniałą nauczycielką, promotorką i opiekunką wielu studentów, a także utalentowaną badaczką.

monikagrzesiakJej zainteresowania naukowe skupiały się wokół psychologii myślenia spiskowego oraz stereotypów i uprzedzeń.  Jej ostatnia praca, książka habilitacyjna pt. „Psychologia myślenia spiskowego”, ukazała się na początku października tego roku. Była podsumowaniem lat badań na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji tego zjawiska.

Odeszła osoba niezwykle uważna i mądra, urzekająca swoją dojrzałością. Dla wielu z nas była wzorem wytrwałości, sumienności i wrażliwości. Pozostanie w sercach wielu z nas.

Żegnamy Ją z wielkim żalem.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego