Wpływ pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności – raport
11 stycznia 2021
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z międzynarodowych badań EIT Food dotyczących wpływu pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności. Na Uniwersytecie Warszawskim projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Dominiki Maison. Zespół z UW jest odpowiedzialny za badania realizowane w Polsce oraz organizację i analizę wyników badań jakościowych z konsumentami.
 
Celem projektu było opracowanie możliwych scenariuszy długotrwałych zmian w zachowaniach konsumentów związanych z konsumpcją żywności pod wpływem COVID19. Scenariusze zmian zostaną przedstawione podmiotom związanym z sektorem spożywczym w Europie – producentom, sprzedawcom, właścicielom dużej i małej gastronomii. Uzyskana wiedza ułatwi im dostosowanie swoich przyszłych działań do potrzeb i zwyczajów konsumentów.
 
W celu opracowania scenariuszy zmian, w ramach projektu zostały przeprowadzone:
  • badania ilościowe, w których wzięło udział 5000 konsumentów z 10 krajów europejskich (Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania)
  • badania jakościowe z konsumentami z 5 krajów europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania)
  • warsztaty z przedstawicielami firm z sektora żywności w 5 krajach europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania).

Link do pełnego raportu >>

Więcej informacji o projektach EIT-Food realizowanych na Wydziale Psychologii UW >> 

 


Dr hab. Karolina Hansen współredaktorką numeru specjalnego Journal of Language and Social Psychology

Czasopismo Journal of Language and Social Psychology świętuje właśnie swoje 40-lecie. Z tej okazji polecamy numer specjalny pod redakcją założyciela czasopisma prof. Howarda Giles’a z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i dr hab. Karoliny Hansen z Wydziału Psychologii UW.

Numer zawiera, poza inspirującym wstępem i zakończeniem, osiem artykułów w krótki i przystępny sposób podsumowujących różne obszary badań nad językiem z punktu widzenia psychologii społecznej. Każdy z artykułów został napisany przez osoby specjalizujące się w metodologii ilościowej oraz w metodologii jakościowej i przedstawia stan obecny danego obszaru oraz spojrzenie w przyszłość. Omawiane obszary to m.in. emocje w języku, mowa nienawiści, język Internetu, czy też wielojęzyczność i nauka języków obcych.

Link do czasopisma:

https://journals.sagepub.com/toc/jlsa/current


Objawy depresyjne i lękowe wśród Polaków w trakcie pandemii – nowy artykuł zespołu dr Małgorzaty Gambin
Informujemy, że właśnie ukazał się artykuł opracowany przez jeden z naszych zespołów badających psychologiczne aspekty pandemii (zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin) w czasopiśmie Comprehensive Psychiatry.
 
Główne wnioski z artykułu są następujące:
 
☑️ Młodsze osoby dorosłe (w wieku 18-29 i 30-44 lat) doświadczały wyższego poziomu objawów depresji i lęku uogólnionego niż osoby starsze (w wieku 45-59 i 60-85 lat) podczas wiosennego lockdownu w Polsce.
☑️ Trudności doświadczane w domu (trudne relacje z bliskimi, poczucie braku prywatności, zmęczenia nadmiarem obowiązków) były jednymi z najsilniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych podczas lockdownu.
☑️ Strach i niepewność związane z rozprzestrzenianiem się wirusa były jednymi z najważniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem najmłodszych osób dorosłych (w wieku 18-29 lat) w czasie lockodwnu.
☑️ Trudności doświadczane w związku z restrykcjami poza domem (niewygoda związana z noszeniem masek, ograniczenia w robieniu zakupów, poczucie ograniczenia własnej autonomii i niezależności) były jednymi z najważniejszych predyktorów dystresu emocjonalnego tylko u najmłodszych dorosłych (18-29 lat) w trakcie wiosennego lockdownu w Polsce.
 
Zapraszamy do lektury całego artykułu:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X2030064X?fbclid=IwAR0-ar7ooSVFD2HRtjjX039YPCMn1CwvQpGv61M4EK5atsCciPo-61PadyM

Artykuł współautorstwa dr Aleksandry Bali w Journal of Clinical Neuroscience

W grudniu 2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Neuroscience ukazał się artykuł będący owocem naukowej i klinicznej współpracy dr Aleksandry Bali z Wydziału Psychologii UW oraz dr Tomasza Dziedzica z Kliniki Neurochirurgii WUM.

W artykule opisano autorską procedurę badania struktur neuronalnych odpowiedzialnych za umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, za pomocą śródoperacyjnej stymulacji kory mózgowej.

Tego rodzaju badania, prowadzone przez zespół neuropsychologów i neurochirurgów, mają na celu zlokalizowanie korowych i podkorowych obszarów mózgu odpowiedzialnych za określone funkcje. Prowadzone są u pacjentów operowanych w znieczuleniu miejscowym, u których występuje duże ryzyko pooperacyjnego deficytu. Tego typu badanie, wykraczające poza standardową procedurę neurochirurgiczną, najczęściej dotyczy funkcji językowych i motorycznych, rzadziej wzrokowo-przestrzennych. Badanie zdolności muzycznych jest rzadkością, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji naukowych na ten temat.

W artykule opisano przypadek pacjentki amatorsko grającej na instrumentach klawiszowych. Śródoperacyjna stymulacja mózgu pozwoliła na zlokalizowanie obszarów krytycznych dla umiejętności grania, co pozwoliło na bezpieczne usunięcie patologii i pełne zachowanie zagrożonej funkcji.

Link do artykułu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33317886/


Projekt kierowany przez dr Agnieszkę Plutę nagrodzony minigrantem UW

Rozstrzygnięty został drugi konkurs na minigranty, finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości”. Jednym z czterech zwycięskich projektów jest „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” kierowany przez dr Agnieszkę Plutę

Projekt związany jest z pierwszym obszarem flagowym „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”. Badacze z UW zrealizują go we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (partner zewnętrzny).

O minigranty mogły ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni Sojuszu 4EU+. Więcej informacji dostępnych jest na stronie IDUB >>


Dr Sabina Toruńczyk-Ruiz laureatką stypendium im. Bekkera (NAWA)
10 stycznia 2021

Strona główna

Miło nam poinformować, że dr Sabina Toruńczyk-Ruiz znalazła się wśród laureatów i laureatek stypendium im. Bekkera, przyznawanego przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Badaczka odbędzie staż w instytucie Ercomer na Uniwersytecie w Utrechcie.

Celem Programu im. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.