Równościowe inicjatywy na UW – Kurs na Równość dostępny na platformie Kampus
14 lutego 2019

Grafika prezentuje różne mniejszości

Prezentujemy Państwu nowy e-kurs pt. „Kurs na Równość – Przeciwdziałanie dyskryminacji na UW” dedykowany wszystkim studentom i pracownikom UW.

Jego celem jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Interaktywny e-kurs w postaci samouczka będzie dostępny przez 30 dni od momentu zapisania się na niego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Po jego ukończeniu uczestnicy uzyskają certyfikat.

Kurs na Równość” został przygotowany jako jedno z kluczowych działań równościowych przewidzianych w „Strategii rozwoju zasobów ludzkich na UW”. Opracowali go eksperci zajmujący się problematyką równego traktowania we współpracy z naszym zespołem. Materiały zawierają praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest nierówne traktowanie, jakie są jego przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jego świadkami lub ofiarami.

Stanowi on także uzupełnienie i pogłębienie treści dostępnych na stronie http://www.rownowazni.uw.edu.pl/, na której można zapoznać się m.in. z informacjami o projektach równościowych i antydyskryminacyjnych realizowanych na UW. Polecamy także Państwa uwadze „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”.

Instrukcja logowania na kurs dostępna jest tutaj.


Projekt edukacyjny „Niebanalnie o giełdzie”
08 lutego 2019

W styczniu na naszym wydziale odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach, otrzymali materiały edukacyjne i stworzyli własne narzędzia do nauczania. Szkolenia prowadzą dr Katarzyna Sekścińska, dr Agata Trzcińska i mgr Piotr Pawłowski.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane są lokalne szkolenia. Wydział Psychologii UW objął projekt patronatem honorowym. 

W ramach projektu powstała również planszowa gra edukacyjna „Kawiarenki”, którą otrzymują wszyscy uczestnicy szkoleń. Autorkami gry są dr Kaska Sekścinska oraz dr Agata Trzcińska, a projekt graficzny stworzył Iwo Kolasiński z WTF Design. 

Celem gry jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej poprzez m.in. uwrażliwienie na konsekwencje podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz wagę oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy. Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym. Sukces w grze zależy zarówno od planowania i mądrego inwestowania, ale także od tego, z jakimi sytuacjami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom na rynku.

Więcej informacji o „Kawiarenkach”, projekcie oraz rejestracja na szkolenia znajduje się pod linkiem. 


Nagrody rektora dla pracowników Wydziału
01 lutego 2019

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego wydziału zostali wyróżnieni dwiema nagrodami Jego Magnificencji Rektora UW. 

Jedną z nich otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab Emilia Łojekdr Agnieszka Pluta, dr Natalia Gawron, dr Marta Sobańska, dr Szymon Chrząstowski, prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, dr Aleksandra Bala, dr Marcin Rzeszutek. Jest to wyróżnienie za osiągnięcia dydaktyczne – wybitny i innowacyjny podręcznik akademicki „Życie i starzenie się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne”.

Drugą otrzymał dr hab. Maciej Stolarski i jest to nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.


III Debata Warszawska „Reforma psychoterapii dzieci i młodzieży…”
28 stycznia 2019
Zapraszamy na kolejną Debatę Warszawską, tym razem poświęconą reformie psychoterapii dzieci i młodzieży. Organizatorami są Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wydział Psychologii UW.
 
 
Oficjalny komunikat:
 
Zapraszamy na kolejną Debatę Warszawską, tym razem poświęconą reformie psychoterapii dzieci i młodzieży. Planowane zmiany w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży bez wątpienia są gorąco dyskutowane w naszym środowisku i budzą różne kontrowersje.
 
Chcielibyśmy przyjrzeć się założeniom tej reformy i przedyskutować je. Zastanowić się jakie szanse niesie ona ze sobą, a co budzi nasze obawy. Poza tym jest to kolejna okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń. Naszym Debatom zazwyczaj towarzyszy miła atmosfera i wspaniałe tarty…
 
Debatę zakończymy Walnym Zebraniem członków Sekcji Naukowej Terapii Rodzin podczas którego dotychczasowy Zarząd będzie miał okazje pożegnać się z Państwem i jednocześnie wybierzemy nowe władze Sekcji.
Prosimy więc zarezerwujcie sobie czas 23 lutego 2019 r.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy w imieniu Zarządu
 
Przewodnicząca
Hanna Pinkowska-Zielińska
 
Więcej informacji >> 

Szkoły letnie dla doktorantów – nowy konkurs
18 stycznia 2019

Do 18 lutego można składać wnioski w konkursie na organizację szkół letnich dla doktorantów w 2019 roku. 

Dzięki dofinansowaniu z Programu ZIP jednostki uniwersyteckie – wydziały, instytuty, centra i ośrodki – mogą przygotować szkołę letnią samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami.

W 2019 roku jednostki UW mogą zdobyć finansowanie na organizację krajowych i międzynarodowych doktoranckich szkół letnich – zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych. Każda szkoła powinna być przygotowana dla przynajmniej 15 doktorantów UW i trwać minimum 10 dni. Budżet szkoły stacjonarnej wynosi 56 700 zł, a szkoły wyjazdowej – 70 200 zł.

Wnioski w dodatkowym konkursie można składać do 18 lutego 2019 roku. Jego wyniki zostaną ogłoszone 11 marca.

Ważne dokumenty

 

Źródło >>


Samotność dzieci adoptowanych? Refleksje teoretyczne i studium osoby.

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny wraz z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP zaprasza na kolejną dyskusję kliniczną z cyklu „Diagnoza-refleksja-spotkanie”. Najbliższe spotkanie poprowadzi prof. Katarzyna Schier i jego tematem będzie „Samotność dzieci adoptowanych? Refleksje teoretyczne i studium osoby”. 

KIEDY:

nowa data – 29 marca 2019 r. o godz. 17.00

GDZIE: 

Wydział Psychologii UW, Warszawa, ul. Stawki 5/7, sala 54

Wstęp wolny.

 

Dyskusje „Diagnoza-refleksja-spotkanie” odbywają się raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:00).  Ich celem jest wspólne omówienie zaprezentowanych przypadków klinicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji i prezentacji własnych doświadczeń. Koordynatorem spotkań jest dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW.

Kontakt:  agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl