Oficjalna grupa studentów UW na Facebook’u
12 lipca 2018
 
Wszystkich studentów naszego Wydziału, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku. 
 
www.facebook.com/groups/UWstudenci
 
Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni! 
 
 
 

Finansowanie w ramach Horyzont 2020 dla projektu SAPIENS! UW po raz pierwszy liderem konsorcjum!
06 lipca 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt SAPIENS kierowany przez dra hab. Przemysława Tomalskiego uzyskał finansowanie w ramach prestiżowego konkursu w programie Horyzont 2020 na innowacyjne sieci szkoleniowe dla doktorantów Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Tym samym Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy został liderem konsorcjum i będzie pełnić rolę koordynatora sieci skupiającej wiele prestiżowych uczelni Europy, w tym m.in. uniwersytety w Cambridge, Uppsali, Utrechcie, Uppsali, Gandawie, a także londyńskie Birkbeck oraz King’s College, Instytut Karolinska czy Instituto Superiore di Sanita w Rzymie.

 

Ważną częścią konsorcjum są partnerzy technologicznymi zajmujący się nowoczesnymi metodami rejestracji danych behawioralnych i mózgowych, czy algorytmami analizującymi zachowanie. Są to m.in. polski start-up Harimata, brytyjski Phier, holenderskie VicarVision oraz iMotions, czy islandzkie Mentis Cura oraz PaternVision. Komunikację społeczną wyników badań będzie rozwijać brytyjski start-up BabyBrains, a implikacje dla polityki społecznej polska Fundacja Rozwoju Dzieci Im. J.A. Komenskiego.

Głównym celem projektu SAPIENS jest określenie wczesnodziecięcych mechanizmów, dzięki którym interakcje z ludźmi kształtują funkcje mózgu odpowiedzialne za rozwój społeczny. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju, zdrowia i dobrostanu dzieci, ponieważ w tym okresie kształtują się podstawowe funkcje mózgu społecznego. W tym czasie mózg jest znacznie bardziej podatny na niekorzystny wpływ środowiska, czy obciążenia genetyczne, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia genezy zaburzeń rozwoju (m. in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Projekt SAPIENS obejmuje stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego dla piętnastu doktorantów w zakresie zintegrowanych badań nad rozwojem (ang. developmental science). Wybitni młodzi badacze będą realizować własne projekty badawcze i uczestniczyć w cyklu intensywnych szkoleń w zakresie nowych metod badań, dobrych praktyk w zakresie Otwartej Nauki, a także umiejętności współpracy z biznesem i wdrażania innowacji.

Zaplanowane w projekcie SAPIENS badania łączą postępy w zakresie ekologicznego, mobilnego pomiaru mózgu i zachowania w czasie rzeczywistym, z użyciem metod modelowania danych, czy analiz wykorzystujących, aby przewidywać ścieżki rozwoju u dzieci typowych i dzieci z ryzykiem zaburzeń rozwoju. Projekt przyczyni się też do stworzenia nowych narzędzi wczesnej diagnostyki i monitorowania postępów terapii zaburzeń rozwoju, takich jak ASD i ADHD.


Uroczyste zakończenie studiów 2018 za nami
02 lipca 2018

W tym roku Wydział Psychologii UW po raz pierwszy zorganizował uroczyste zakończenie studiów. Uroczystość odbyła się 28 czerwca 2018 roku w Audytorium Maximum na Kampusie Głównym UW.

Gościem specjalnym był Jacek Santorski – absolwent Wydziału Psychologii UW, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa. Wygłosił wykład pt. „Otwarte i zamknięte umysły”, podczas którego mówił o misji psychologów w rozwijaniu dobrych praktyk otwartego umysłu w świecie zapotrzebowania na mity, stereotypy, populizmy i tabloidyzację życia.

Podczas uroczystości dziekan prof. Dominika Maison wręczyła nagrody za najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej  oraz nagrody za działalność naukową i organizacyjną studentów. Z kolei Samorząd Studencki przeprowadził wśród obecnych quiz, który sprawdzał ich wiedzę i pamięć dotyczącą studiowania na naszym wydziale.

Organizacją uroczystości zajęli się dr Agata Trzcińska, dr Agnieszka Wojnarowska i dr Jerzy Wojciechowski, przy nieocenionym wsparciu pań z Sekcji Studenckiej – Ewy Gajewskiej, Iwony Masłowskiej, Agaty Mizgalskiej i Zofii Pozorek.

 


Dr Karolina Hansen w zarządzie International Association of Language and Social Psychology
27 czerwca 2018

Podczas konferencji w Kanadzie dr Karolina Hansen została wybrana do zarządu International Association of Language and Social Psychology (IALSP). Wśród członków zarówno stowarzyszenia, jak i zarządu najwięcej jest osób z USA, Australii i Kanady. Dr Karolina Hansen będzie reprezentować Europę. Następna konferencja językowo-społeczna odbędzie się w maju 2020 w Hong Kongu.

IALSP jest profesjonalną organizacją naukowców angażujących się w badania socjopsychologiczne i analizy dotyczące roli języka w społeczeństwie, w tym komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jego członkowie specjalizują się w opracowywaniu i stosowaniu teorii percepcji języka, atrybucji i używania języka, aby zrozumieć zachowania grupowe i indywidualne w społeczeństwie. 

Oficjalna strona IALSP >>

Profil stowarzyszenia IALSP na facebook’u >>

 

 


Uroczystość zakończenia studiów 28 czerwca 2018
25 czerwca 2018

Uroczystość zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW odbędzie się 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. 

Gościem specjalnym będzie Jacek Santorski – absolwent Wydziału Psychologii UW, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa. Wygłosi krótki wykład pt. „Otwarte i zamknięte umysły”, podczas którego skupi się na misji psychologów w rozwijaniu dobrych praktyk otwartego umysłu w świecie zapotrzebowania na mity, stereotypy, populizmy i tabloidyzację życia.

Podczas uroczystości rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej  (więcej informacji pod linkiem) a także zostaną wręczone nagrody za działalność naukową i organizacyjną studentów.

Studentów prosimy o przybycie do Auditorium Maximum o godz. 15:00 w celu odebrania swojej togi. Pracownicy naukowi będą mogli odebrać togi w Biurze Rektoratu również od godziny 15:00.

 

Program uroczystości:

• Przemówienie dziekan Wydziału Psychologii, prof. dr hab Dominiki Maison
• Przemówienie prorektor ds. rozwoju dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk, prof. UW
• Wykład Jacka Santorskiego pt. „Otwarte i zamknięte umysły”
• Prezentacja najlepszych prac magisterskich
• Podsumowanie studiów przez Samorząd Studencki Wydziału Psychologii UW
• Wręczenie nagród dziekana za osiągnięcia naukowe i organizacyjne dla wyróżniających się studentów
• Wręczenie studentom listów gratulacyjnych
• Poczęstunek

Uroczystość uświetni występ Chóru Akademickiego UW.


Nowe programy kształcenia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW
20 czerwca 2018

 

 

Do programu ZIP, Zintegrowanego Programu Rozwoju UW, zostały zakwalifikowane dwa nowe programy kształcenia, w których powstanie zaangażowany jest nasz wydział.

Jednym z nich jest „Cognitive Science”, który został stworzony przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Koordynatorami programu są dr Grzegorz Krajewski oraz dr Albertyna Paciorek. Dzięki zakwalifikowaniu do ZIP Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na uruchomienie nowego programu kształcenia w języku angielskim. Oznacza to, że obecne dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka zmienią język kształcenia na angielski. Udział w programie ZIP przyczyni się również do poszerzenia współpracy międzynarodowej. 

Kolejny nowy program kształcenia to projekt nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Psychologia a ekonomia ilościowa”. Projekt został złożony przez Wydział Nauk Ekonomicznych (jednostka wiodąca), jako jedyny przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Z ramienia Wydziału Psychologii zaangażowany w jego powstanie był dr Marcin Rzeszutek.

Przekształcenie Kognitywistyki II stopnia oraz utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich to przykłady działań, których celem jest wspieranie rozwoju uczelni w sposób kompleksowy. Program ZIP ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Oficjalna strona programu ZIP >>