Objawy depresyjne i lękowe wśród Polaków w trakcie pandemii – nowy artykuł zespołu dr Małgorzaty Gambin
11 stycznia 2021
Informujemy, że właśnie ukazał się artykuł opracowany przez jeden z naszych zespołów badających psychologiczne aspekty pandemii (zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin) w czasopiśmie Comprehensive Psychiatry.
 
Główne wnioski z artykułu są następujące:
 
☑️ Młodsze osoby dorosłe (w wieku 18-29 i 30-44 lat) doświadczały wyższego poziomu objawów depresji i lęku uogólnionego niż osoby starsze (w wieku 45-59 i 60-85 lat) podczas wiosennego lockdownu w Polsce.
☑️ Trudności doświadczane w domu (trudne relacje z bliskimi, poczucie braku prywatności, zmęczenia nadmiarem obowiązków) były jednymi z najsilniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych podczas lockdownu.
☑️ Strach i niepewność związane z rozprzestrzenianiem się wirusa były jednymi z najważniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem najmłodszych osób dorosłych (w wieku 18-29 lat) w czasie lockodwnu.
☑️ Trudności doświadczane w związku z restrykcjami poza domem (niewygoda związana z noszeniem masek, ograniczenia w robieniu zakupów, poczucie ograniczenia własnej autonomii i niezależności) były jednymi z najważniejszych predyktorów dystresu emocjonalnego tylko u najmłodszych dorosłych (18-29 lat) w trakcie wiosennego lockdownu w Polsce.
 
Zapraszamy do lektury całego artykułu:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X2030064X?fbclid=IwAR0-ar7ooSVFD2HRtjjX039YPCMn1CwvQpGv61M4EK5atsCciPo-61PadyM

Artykuł współautorstwa dr Aleksandry Bali w Journal of Clinical Neuroscience

W grudniu 2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Neuroscience ukazał się artykuł będący owocem naukowej i klinicznej współpracy dr Aleksandry Bali z Wydziału Psychologii UW oraz dr Tomasza Dziedzica z Kliniki Neurochirurgii WUM.

W artykule opisano autorską procedurę badania struktur neuronalnych odpowiedzialnych za umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, za pomocą śródoperacyjnej stymulacji kory mózgowej.

Tego rodzaju badania, prowadzone przez zespół neuropsychologów i neurochirurgów, mają na celu zlokalizowanie korowych i podkorowych obszarów mózgu odpowiedzialnych za określone funkcje. Prowadzone są u pacjentów operowanych w znieczuleniu miejscowym, u których występuje duże ryzyko pooperacyjnego deficytu. Tego typu badanie, wykraczające poza standardową procedurę neurochirurgiczną, najczęściej dotyczy funkcji językowych i motorycznych, rzadziej wzrokowo-przestrzennych. Badanie zdolności muzycznych jest rzadkością, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji naukowych na ten temat.

W artykule opisano przypadek pacjentki amatorsko grającej na instrumentach klawiszowych. Śródoperacyjna stymulacja mózgu pozwoliła na zlokalizowanie obszarów krytycznych dla umiejętności grania, co pozwoliło na bezpieczne usunięcie patologii i pełne zachowanie zagrożonej funkcji.

Link do artykułu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33317886/


Projekt kierowany przez dr Agnieszkę Plutę nagrodzony minigrantem UW

Rozstrzygnięty został drugi konkurs na minigranty, finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości”. Jednym z czterech zwycięskich projektów jest „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” kierowany przez dr Agnieszkę Plutę

Projekt związany jest z pierwszym obszarem flagowym „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”. Badacze z UW zrealizują go we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (partner zewnętrzny).

O minigranty mogły ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni Sojuszu 4EU+. Więcej informacji dostępnych jest na stronie IDUB >>


Dr Rafał Styła gościem podcastu Nauka Nadaje
04 stycznia 2021

Zapraszamy od odsłuchania podcastu z cyklu Nauka Nadaje, którego gościem był dr Rafał Styła. Nauka Nadaje to nowy cykl publicystycznych rozmów z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego, których inicjatorem jest Centrum Współpracy i Dialogu UW. Celem podcastów jest pokazanie, że głos badaczy ma ogromną wartość, zaś nauka może nadawać rytm i sens naszej codzienności. Pragniemy spojrzeć na aktualnie poruszane w mediach, szeroko komentowane społecznie tematy z punktu widzenia naukowców, którzy posiadają konkretną wiedzę oraz doświadczenie. 

Opis:

Bodźce, których dostarcza rzeczywistość, wpływają na naszą równowagę psychiczną. Oddziaływanie to nie zawsze jest pozytywne, niejednokrotnie potrzebujemy więc wsparcia. Czy jednak jesteśmy gotowi na to, by je przyjąć? Czy szkodliwe stereotypy, dotyczące osób korzystających z psychoterapii, nadal pozostają żywe? Jaki wpływ na nasze samopoczucie ma wielość wszechobecnych medialnych przekazów? O emocjach, z którymi mierzymy się na co dzień, z drem Rafałem Styłą z Wydziału Psychologii UW rozmawia Justyna Dżbik-Kluge.
 
 
 
 

Doktorat honoris causa dla Olgi Tokarczuk
17 grudnia 2020

Z radością informujemy, że w dniu 16 grudnia Senat UW nadał – przez aklamację – tytuł doktora honoris causa nagrodzonej Nagrodą Nobla pisarce i absolwentce naszego Wydziału Oldze Tokarczuk. Honorowym promotorem przewodu był profesor Andrzej Mencwel.

Uchwała w sprawie nadania Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Prof. Maciej Stolarski i dr hab. Konrad Jankowski na liście „The World’s Top 2% Scientists”!
15 grudnia 2020

Miło nam poinformować, że dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. oraz dr hab. Konrad Jankowski znaleźli się w gronie najlepszych naukowców na świecie, The World’s Top 2% Scientists, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów! 

Lista rankingowa została opracowana przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Zestawienie obejmuję ocenę całości dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według złożonego indeksu bibliometrycznego. Na liście znalazło się prawie 160 tys. specjalistów, w tym 726 naukowców reprezentujących Polskę. 

Artykuł dotyczący rankingu opublikowany w PLOS Biology >> 

Szczegółowe dane rankingowe >>