Wyjazdy zagraniczne doktorantów – wyniki konkursu
28 czerwca 2019

 

74 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma dofinansowanie w dodatkowym naborze wniosków na wsparcie wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych w ramach programu ZIP. Wśród zakwalifikowanych znalazły się:

 • Monika Folkierska-Żukowska
 • Agnieszka Łyś
 • Alicja Radkowska
 • Julia Sikorska
 • Magdalena Skrodzka
 • Kinga Szymaniak

Źródło >>


Praktyki i staże studenckie w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii UW

PRAKTYKI I STAŻE STUDENCKIE

w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii

 

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także nabyciem/pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez odbycie praktyk i staży studenckich w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Termin odbycia praktyk lub stażu, liczba godzin do zrealizowania:
do uzgodnienia, oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Przykładowe cele realizowanych praktyk i staży (do wyboru):

 • Wsparcie procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii, w tym komercjalizacji własności intelektualnej (IP), który realizowany jest przez UOTT UW,
 • Zadania Biura ds. Patentów, polska i zagraniczna procedura patentowa, patentowanie na UW studium przypadku, systemy zarządzania własnością intelektualną,
 • Przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/IP,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku, identyfikacja ofert wybranych jednostek Uniwersytetu,
 • Zapoznanie się z tematyką pozyskiwania funduszy na otwarcie i rozwój firmy oraz praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Dalsza współpraca, w postaci zatrudnienia w Jednostce, może obejmować również m.in.:

 • Przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii; wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców; wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii; proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych; proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spektrum oferowanych usług przez firmę; współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań; analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami.

KORZYŚCI

Poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (IP) oraz innych zagadnień transferu wiedzy i technologii, rozpoznanie źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności spółek typu Spin Off/Spin Out, możliwość pracy w doświadczonym, międzynarodowym zespole ekspertów oraz późniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera technologii.

Oferujemy możliwość odbycia praktyk/stażu w języku angielskim.

 

 

Spotkania  informacyjne  (termin  do  wyboru)  w  dniu  11.07.2019  r.  lub   18.07.2019  r. o godz. 16:00 w s. 1.109 w UOTT UW
(budynek CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101).

Zainteresowane    osoby     proszone    są     o    wypełnienie      formularza aplikacyjnego:
https://bit.ly/2K6wAMD

Pytania można kierować do Koordynatora Projektów Studenckich w UOTT
Łukasza Pieczary (e-mail:lpieczara@uott.uw.edu.pl, tel. +225540730).


Stanowiska profesora uczelni dla dra hab. Macieja Stolarskiego oraz dra hab. Marcina Zajenkowskiego
27 czerwca 2019

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2019 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie stanowiska profesora uczelni dra hab. Maciejowi Stolarskiemu oraz dra hab. Marcinowi Zajenkowskiemu. 


Szkoły Doktorskie – spotkanie dla kandydatów
24 czerwca 2019

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!

Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednim spotkaniem, zapraszamy w najbliższy czwartek na kolejne spotkanie informacyjne skierowane do Was, kandydatek i kandydatów do Szkół Doktorskich UW.

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat nowego modelu kształcenia doktorantów? Zadajecie sobie poniższe pytania?

 • Jak zmieni się program kształcenia po wprowadzeniu Szkół Doktorskich?
 • Jak będzie wyglądała rekrutacja do Szkół Doktorskich?
 • Jak będzie przebiegał proces wyznaczania i zmiany promotora dla doktoranta w Szkole Doktorskiej?
 • Jakie zmiany w kwestii stypendiów dla doktorantów przysienie tzw. Ustawa 2.0?

Na te i inne pytania odpowiemy już 27 czerwca!

Spotkanie odbędzie się w budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec), sala 200 (II piętro).

Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Szkół Doktorskich UW na stronie Forum Szkół Doktorskich dostępnej pod adresem: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/

Zapraszamy!
Zarząd Samorządu Doktorantów UW

 

wydarzenie na facebooku >>


I miejsce dla Wydziału w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy 2019”
19 czerwca 2019

 

Wydział Psychologii UW trzeci raz z rzędu zajął 1. miejsce w kategorii najlepsze studia psychologiczne w kraju według Rankingu Perspektywy 2019. Po ponownym przeanalizowaniu wyników dokonano korekty rankingu, która potwierdziła pozycję Wydziału, ale również to, że nasi kandydaci na studia to najzdolniejsi maturzyści!

Lista rankingowa >>

 


Uroczyste zakończenie studiów – 26 czerwca 2019 r.
14 czerwca 2019

Informujemy, że uroczyste zakończenie studiów odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w Auditorium Maximum (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Podczas uroczystości rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej, a także zostaną wręczone nagrody za działalność naukową i organizacyjną studentów. 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

• Powitanie dziekan Wydziału Psychologii oraz zaproszonych gości
• Przemówienie dziekan Wydziału Psychologii, prof. dr hab Dominiki Maison
• Wystąpienie gościa specjalnego p. Szymona Hołowni
• Prezentacja najlepszych prac magisterskich
• Podsumowanie studiów przez Samorząd Studencki Wydziału Psychologii UW
• Wręczenie nagród Dziekana za osiągnięcia naukowe i organizacyjne dla wyróżniających się studentów
• Wręczenie studentom listów gratulacyjnych
• Poczęstunek

Uroczystość uświetni występ Chóru Akademickiego UW.