Medal optime merito dla prof. Barbary Bokus
21 listopada 2018

Prof. dr hab. Barbara Bokus w uznaniu szczególnych zasług dla Akademii »Artes Liberales« została uhonorowana Medalem OPTIME MERITO przyznawanym przez Fundację „Instytut Artes Liberales”.

Prof. Barbara Bokus jest współtwórcą Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz kierownikiem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne ze studentami artes liberales.

Medal wręczył Prezydent Fundacji „Instytut Artes Liberales”, prof. Jerzy Axer, podczas sesji jubileuszowej Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« „Prawda i fałsz w nauce i sztuce”.

Źródło >>


Wyniki konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15
19 listopada 2018

 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wśród autorów projektów zakwalifikowanych do finansowania znaleźli się prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi i dr hab. Maciej Górecki (OPUS 15) oraz doktoranci – mgr Marta Siepsiak i mgr Piotr Litwin (PRELUDIUM 15).

Więcej informacji na temat projektów:

OPUS to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy. Można się w nim ubiegać o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie OPUS 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej 3 opublikowanych prac naukowych. Złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

Źródło informacji

Listy rankingowe


Nowy budynek dla nauk psychologicznych ma projektanta
16 listopada 2018

Budynek na kampusie Ochota, w którym będą prowadzone badania naukowe i zajęcia ze studentami z nauk społecznych i humanistycznych, zaprojektuje pracownia Piotr Bujnowski Architekt. Oprócz auli i sal dydaktycznych w środku znajdą się pomieszczenia do cichej pracy, ogród na dachu, a przed budynkiem – parking na rowery. Pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym budynku planowane są na 2023 rok. Jest jedną z inwestycji Programu Wieloletniego*.

 

31 października podpisano umowę z pracownią Piotr Bujnowski Architekt. Wraz z pracownią Projekt Praga tworzą zespół architektów, który wygrał konkurs na zaprojektowanie nowego budynku i to według ich planu zostanie on wybudowany na kampusie Ochota. Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze projektanta była atrakcyjność architektoniczna i zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), opracowanym na podstawie informacji uzyskanych od Zespołu Użytkowników. Kolejnymi ważnymi kryteriami były cena i rozwiązania techniczne dotyczące efektywności energetycznej obiektu.

Po czasie ok. 20 tygodni od podpisania umowy z architektami Uniwersytet będzie musiał zatwierdzić tzw. wielobranżowy projekt koncepcyjny, czyli rozwinięcie koncepcji projektu do bardziej szczegółowych rozwiązań.

Przed społecznością Wydziału stoi zadanie, aby jak najdokładniej przekazać projektantom, jakie są oczekiwania w stosunku do istniejącego projektu budynku. W tym czasie będą musiały zostać podjęte wszystkie decyzje, mające ważne konsekwencje budowlane np. ustalenie liczby sal dydaktycznych, rodzaju wyposażenia elektronicznego i jego wymagań względem sieci elektrycznych.

W celu jak najszerszego uwzględnienia opinii i preferencji wyznaczono osoby, których zadaniem będzie przeprowadzenie konsultacji wśród grup korzystających z różnych przestrzeni Wydziału.  Wymiana pomysłów i potrzeb ma dotyczyć nie tylko sal dydaktycznych, ale również pomieszczeń dla pracowników naukowych i administracji, laboratoriów, zwierzętarni, przestrzeni warsztatowych, czy też pracowni komputerowych i serwerowni. 

Prace obejmujące m.in. stworzenie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego będącego podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego zakończą się w połowie 2020 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Pierwsze zajęcia dydaktyczne powinny odbyć się w nowym gmachu w 2023 roku.

Budynek będzie miał ponad 14 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim sale wykładowe i laboratoria (w tym pomieszczenia dla studentów do pracy badawczej), moduły z gabinetami dla zespołów naukowych, aula, przestrzeń do spotkań i wystaw oraz miejsce na gastronomię. Aulę i sale wykładowe można dzielić na mniejsze pomieszczenia za pomocą przesuwanych ścian. Budynek będzie wyposażony w energooszczędne instalacje.

Budynek stanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. W pobliżu usytuowane są gmachy Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, wydziałów Fizyki, Biologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W nowym gmachu będzie miał siedzibę Wydział Psychologii. Dzięki temu naukowcom będzie łatwiej prowadzić badania łączące psychologię z innymi dziedzinami. 

 

Spotkanie z architektami

W dniu 20 listopada (wtorek) o godz. 10:15 na auli Wydziału Psychologii UW odbędzie się spotkanie z projektantami pracowni Piotra Bujnowskiego i Projektu Praga. Będzie to okazja, aby lepiej poznać i zrozumieć projekt, który będzie stanowił podstawę opracowania kompletnej dokumentacji nowego budynku. Spotkanie potrwa ok. 1,5 godziny. Przewidziany jest czas na zadawanie pytań architektom z pracowni oraz architektom uniwersyteckim z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej. Zapraszamy zarówno nauczycieli akademickich i pracowników, jak i doktorantów oraz studentów.

 

Kilka liczb…

 • 21 000 m2 (w tym 14 000 m2 powierzchni użytkowej)
 • 8 kondygnacji (w tym 2 podziemne) oraz ogród na dachu
 • Aula na 400 osób
 • ok. 135 mln na całość projektu, ok. 116 mln na budynek
 • ok. 6 mln na prace projektowe
 • Koniec nadzorów architektonicznych – początek 2023 r.

*Czym jest Program Wieloletni?

Program wieloletni zakłada umocnienie pozycji UW jako uniwersytetu badawczego. Będą temu służyć nowe oraz wyremontowane budynki, w których będą się odbywać interdyscyplinarne badania. Na ten cel Rada Ministrów przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu dotację. Do 2025 roku uniwersytet przeprowadzi 18 inwestycji. Jedną z nich jest budynek naukowo-dydaktyczny dla nauk psychologicznych.  Więcej informacji >> 

 

Galeria


Pierwsze spotkanie z serii „Psychologia ma wpływ”
07 listopada 2018

Psychologia to wyjątkowa dyscyplina nauki. Może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Psychologia nie tylko ujmuje w ramy teoretyczne otaczającą nas rzeczywistość – jest w stanie także ją zmieniać i udoskonalać. „Psychologia ma wpływ” to cykl spotkań, które będą stanowiły forum dla wszystkich tych, którym bliska jest idea praktycznego zastosowania psychologii w różnych sferach życia. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 15:15 w sali nr 1.

Gościem będzie prof. Adam Tarnowski, który opowie o Test2Drive – innowacyjnym systemie do psychologicznych badań kierowców i pracowników. Więcej informacji na temat wystąpienia znajduje się na dole wpisu.  

 

Cele spotkań „Psychologia ma wpływ”

Będzie to okazja do zaczerpnięcia inspiracji i wymiany myśli na temat tego, w jaki sposób teorie, modele, wyniki badań czy umiejętności mogą zostać użyte w celu wspierania jednostek, grup, organizacji w realizacji własnych celów i podnoszenia efektywności ich funkcjonowania.

Zapraszamy do wymiany doświadczeń dotyczących inicjatyw realizowanych w ramach UW, ale także działań prowadzonych poza Uniwersytetem – zarówno o charakterze wyłącznie prospołecznym, jak i komercyjnym.

Będziemy rozmawiać między innymi o tym:

 • od czego zacząć przekuwanie teorii na praktykę?
 • gdzie szukać inspiracji?
 • jakie korzyści płyną z tego korzyści?
 • z jakimi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć, a czasem także na jakie kompromisy należy być przygotowanym?
 • na jaki rodzaj wsparcia ze strony UW np. UOTT możemy liczyć?

Spotkania są przeznaczone zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów UW, którzy dopiero planują swoją przyszłość zawodową. 

Cykl „Psychologia ma wpływ” organizowany jest przez dra Rafała Stefańskiegorafal.stefanski@psych.uw.edu.pl ) we współpracy z Grzegorzem Ejchartem z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

 

KIEDY:

W każdą drugą i czwartą środę miesiąca (z pominięciem dni świątecznych i ferii) w  godz. 15:15 – 16:00

GDZIE:

Wydział Psychologii UW, sala nr 1 (parter)

Wstęp wolny

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

data: 14.11.2018, godz. 15:15 – 16:00 

gość: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

tytuł wystąpienia: Test2Drive- cykl rozwoju produktu opartego na wiedzy

Metody badań kierowców wywodzą się z zapotrzebowania na selekcję psychologiczną operatorów w czasie I wojny światowej. Ponieważ dzisiejsze problemy z przystosowaniem na drodze dotyczą bardziej złożonych cech, konieczne było wypracowanie zestawu nowych testów- sprawności poznawczej, motorycznej oraz osobowości. W tym momencie pojawił się autorski projekt Test2Drive. System testów, poza oceną wyników, oferował również zarządzanie bazą danych i generator dokumentacji- zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Badania walidacyjne pozwoliły na ustalenie parametrów psychometrycznych i wstępnych norm, po czym produkt został skomercjalizowany. Wbrew pozorom, oznaczało to dopiero początek przygody: wykorzystując anonimowo rejestrowane dane kierowców udoskonalono wskaźniki testowe, przygotowano założenia dla nowych testów, a także uzyskano dane do publikacji naukowych w zakresie badań podstawowych- na przykład zmian sprawności poznawczej i motorycznej w ciągu życia. Obecnie zgromadzono wyniki ponad 35 tysięcy osób w wieku 17-84 lata, uzyskane w standardowych warunkach od różnych grup osób.

Całość projektu pokazuje nie tylko możliwość odniesienia sukcesu biznesowego na podstawie wiedzy naukowej- ale również wykorzystania danych zebranych w badaniach komercyjnych do analiz naukowych na skalę trudną do osiągnięcia w typowych projektach badawczych.

Wydarzenie na Facebook’u >>


Program MOST – trwa rekrutacja!
31 października 2018

Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. Do wyboru aż 29 uczelni i setki kierunków. 

Czym jest Program MOST? 

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Do najczęściej wybieranych – przez zainteresowanych uczestnictwem w Programie – Uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Z kolei do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie takich kierunków jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz poszczególne neofilologie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl

 

Link do rejestracji >>


VI Konferencja Nienieodpowiedzialni 2018
29 października 2018

Gorąco polecamy VI Konferencja Nienieodpowiedzialni 2018, której prelegentami będą m.in. dziekan naszego Wydziału prof. Dominika Maison oraz prorektor UW ds. rozwoju prof. Anna Giza-Poleszczuk.

Tytuł konferencji to „Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą”. Tematem dyskusji będą konsumpcjonizm i jego relacja z finansami, przywództwo i fałszywe autorytety, a także społeczna odpowiedzialność firm. Uczestnicy będą zastanawiać się również nad tym, czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży, a także jak kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych i kim jest współczesny konsument.

Wstęp wolny!

Data: 7 listopada 2018 r. 

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa 

http://2018.nienieodpowiedzialni.pl/