Profesor Maciej Stolarski w gronie stałych redaktorów czasopisma Personality and Individual Differences
24 marca 2021

Z dumą przekazujemy informację, że dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. dołączył do grona stałych redaktorów czasopisma Personality and Individual Differences! Profesor Stolarski jest drugą osobą z naszego Wydziału, obok Profesora Marcina Zajenkowskiego, która zasiada w redakcji tego ważnego czasopisma dotyczącego psychologii osobowości i różnic indywidualnych.

Strona czasopisma >> 


Otwarte spotkanie z kolegium dziekańskim | 26 marca | g.12:00
22 marca 2021

Szanowni Państwo,

 
chciałbym wszystkich zaprosić na kolejne otwarte spotkanie z kolegium dziekańskim, które odbędzie się online w piątek 26 marca 2021 w godzinach 12.00-13.30 pod linkiem:
 
(Link wysłany mailowo 17.03.2021)
 
W związku z tworzeniem siatek zajęć na przyszły rok akademicki, na spotkaniu zaprezentują się dwa kierunki studiów prowadzone na Wydziale (Stosowana Psychologia Zwierząt oraz Kognitywistyka / Cognitive Science), które oferują możliwości realizowania w ich obrębie dydaktyki.
 
Do zobaczenia,
Kamil Imbir

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w wykrywaniu schizofrenii oraz autyzmu – artykuł współautorstwa dr Izabeli Chojnickiej
16 marca 2021

W czasopiśmie „Cognitive Computation” ukazała się nowa publikacja przygotowana przez dr Izabelę Chojnicką we współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki PAN i Instytutem Psychologii PAN. Praca dotyczy zastosowania sieci neuronowych w wykrywaniu zaburzeń ze spectrum autyzmu i schizofrenii. 

Naukowcy zebrali wypowiedzi pochodzące z wywiadów klinicznych osób ze schizofrenią oraz osób ze spektrum autyzmu. Następnie starali się nauczyć modele sztucznej inteligencji rozpoznawania, które z tych tekstów to wypowiedzi osób z diagnozą. W przypadku schizofrenii algorytm uzyskiwał skuteczność wynosiła ok. 90 procent, a w przypadku autyzmu ok. 65 procent. 

Link do artykułu >>


Konsultacje ze statystyki i psychometrii dla studentów UW
04 marca 2021

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej przypomina studentom UW o możliwości korzystania z konsultacji z zakresu statystyki, psychometrii, diagnozy psychologicznej i standardowych technik psychologicznych prowadzonych przez pracowników katedry. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w następujących tematach:

– dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów,

– pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki

– pomoc w interpretacji wyników, przeprowadzonym badaniu, czy diagnozie.

 

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl oraz ogólne określenie tematu konsultacji.

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

  • poniedziałek 11.00-13.00
  • wtorek 14.00-16.00
  • środa 9.30-16.00
  • czwartek 13.30-16.00
  • piątek 11.00-13.00

 

 


Postrzeganie sytuacji pandemii oraz stan emocjonalny u osób dorosłych ze spektrum autyzmu – nowy raport zespołu prof. Ewy Pisuli

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Ewy Pisuli. Raport przedstawia wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia a i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny. 

Streszczenie:
Osoby ze spektrum autyzmu ze względu na specyfikę swojego funkcjonowania społecznego i poznawczego mogą doświadczać w związku z pandemią COVID-19 wielu trudności. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w początkowej fazie pandemii, w trakcie lockdownu. Jego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny, tj. nasilenie symptomów lęku i depresji.

W badaniu uczestniczyły 104 osoby z diagnozą ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (64% kobiet) oraz 136 osób w grupie porównawczej, bez diagnozy spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych. Grupy nie różniły się od siebie pod względem rozkładu płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i oceny własnej sytuacji materialnej. Na potrzeby projektu została opracowana ankieta online, a do pomiaru nasilenia symptomów lęku i depresji oraz cech autystycznych wykorzystano wystandaryzowane kwestionariusze.

Wyniki wskazują na wiele podobieństw między grupą ze spektrum autyzmu a grupą porównawczą w ocenie sytuacji pandemicznej i deklarowanych zachowaniach, w tym ocenie ryzyka zakażenia koronawirusem i przestrzeganiu reżimu sanitarnego. Nasilenie symptomów lęku i depresji było wyższe w grupie ze spektrum autyzmu. W grupie tej u 29% nasilenie symptomów lęku i u nieco ponad 46% nasilenie symptomów depresji osiągnęło poziom kliniczny (w grupie porównawczej było to odpowiednio ok. 23% i 32%). Wskaźniki te nie są równoznaczne z diagnozą depresji czy zaburzeń lękowych, wskazują jednak na duże trudności emocjonalne doświadczane przez badanych w początkowym okresie pandemii. Poziom lęku i depresji był wyższy u osób z wyższym nasileniem cech autystycznych, a także u osób, które czuły się w czasie pandemii osamotnione. Ponadto 16% osób ze spektrum autyzmu zadeklarowało, że lockdown nie wiąże się w ich przypadku ze zmianą zachowania w zakresie wychodzenia z domu (1,5% w grupie porównawczej). Należy to przypuszczalnie interpretować jako informację o ograniczonej aktywności osób ze spektrum autyzmu poza środowiskiem domowym w czasach przed pandemią. Większość osób ze spektrum autyzmu nie korzystała też z żadnej formy terapii, a tylko 4 osoby korzystały z terapii w związku z pandemią. Większość badanych deklarowała, że osobiście nie potrzebuje wsparcia, wskazując jednocześnie, że ogólnie osobom ze spektrum autyzmu wsparcie jest potrzebne. Około 70% badanych w obu grupach wyraziło gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gdy szczepionka zostanie opracowana.

Pełna treść raportu >>


Rekrutacja do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022
Na stronie Szkół Doktorskich UW pojawiły się pierwsze informacje dotyczące planowanej rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022.  Najważniejsze informacje dla kandydatów zostały zebrane pod tym linkiem: 
Rekrutacja 2021/2022 – Szkoły Doktorskie UW