Nieukierunkowany konkurs na stanowisko wykładowcy
13 grudnia 2018

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nieukierunkowany konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny). Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć, kontakt ze studentami i która jest
zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych. Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 stycznia 2019 do godz. 12:00.

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates


Konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie psychoterapii

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie psychoterapii. Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć, kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych. Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 stycznia 2019 do godz. 12:00.

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates


Cognitive Science – konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym
30 listopada 2018

 

 

Wydział Psychologii wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego od kilku już lat prowadzą interdyscyplinarne studia kognitywistyczne. Studenci kształceni są w zakresie mózgowych podstaw procesów umysłowych, wykorzystywania nowoczesnych technik badania aktywności mózgu, przetwarzania języka naturalnego, metod modelowania procesów umysłowych, w tym językowych i społecznych oraz programowania i analizy danych. Od przyszłego roku akademickiego, tj. od 2019/2020, dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) z kognitywistyki staną się kierunkiem międzynarodowym: pod nazwą Cognitive Science będą prowadzone w języku angielskim. Studia są dofinansowywane ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju UW.

W celu jak najlepszego dopasowania programu studiów do rynku pracy 9 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział Psychologii gościł przedstawicieli firm oraz instytucji takich jak:

 • Applica R&D
 • Besa Gmbh
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • NeuroDevice
 • Samsung
 • SmartLife Systems
 • Titanis

Spotkanie umożliwiło poznanie wymagań i oczekiwań ww. instytucji wobec kandydatów do pracy. Jednym z głównych omawianych tematów było to, w jaki sposób kształtować u naszych studentów pożądane na rynku kompetencje. Celem spotkania było również nawiązanie lub zacieśnienie współpracy dotyczącej praktyk zawodowych studentów – dużą rolę w edukacji studentów kognitywistyki odgrywa udział w pracach zespołów naukowych oraz staże w firmach z sektora B+R.

 


Kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ” – 28.11.2018 r.
20 listopada 2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ”. Tym razem prelegentem będzie prof. Bogdan Zawadzki z wystąpieniem pt. „Profilaktyka zaburzeń potraumatycznych. Efekty programu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. 
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. Wstęp wolny.

KIEDY:

28 listopada, godz. 15:15 

GDZIE:

sala nr 1, parter, Wydział Psychologii UW

OPIS WYSTĄPIENIA:

Głównym celem projektu PTSD: DTP (DIAGNOZA, TERAPIA, PROFILAKTYKA) była analiza roli czynników poznawczych, osobowościowych i intelektualnych w etiologii, terapii i profilaktyce pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD). Efektem projektu są:

 • PTSD: DIAGNOZA – bateria testów służących badaniu osób narażonych na traumatyczne zdarzenia: uczestników wypadków drogowych, ofiar powodzi, strażaków i żołnierzy,
 • PTSD: TERAPIA – protokół terapii poznawczej i realizacja programu terapii (weryfikacja skuteczności),
 • PTSD: PROFILAKTYKA – program profilaktyki PTSD (wraz z podręcznikiem szkolenia) i realizacja programu w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja skuteczności w grupie 185 kandydatów do PSP).

Na przykładzie programu profilaktyki PTSD realizowanego w Państwowej Straży Pożarnej pokażę jaką skuteczność (mierzoną samooceną wiedzy i umiejętności dotyczących PTSD, radzenia sobie z traumą, ale także poziomem objawów PTSD, zaangażowania w pracę, poziomu traumatyzacji zawodowej i okołotraumatycznych emocji po roku od zakończenia szkolenia) ma opracowane szkolenie.

Więcej na temat idei spotkań >>


Zmiana czasu pracy biblioteki w dniach 9-11 listopada 2018 r.
08 listopada 2018

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. biblioteka będzie czynna do godz. 19.00, a ze względu na szkolenie w godz.11.00-12.30 nieczynna.

Z kolei w dniach 10-11 listopada 2018 r. biblioteka będzie nieczynna. 


12 listopada dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

W związku z przekazaną w mediach informacją, że ustawa o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości została podpisana przez Prezydenta RP, informujemy, że 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.