Laureaci konkursu Miniatura 2
10 października 2018

Ogłoszono wyniki konkursu NCN Miniatura 2. Laureatami zostało ośmiu naukowców z UW, wśród których znaleźli się dr Agata Trzcińska (projekt „Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnym)i dr Jerzy Wojciechowski (projekt „Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu – rola pobudzenia emocjonalnego”). 

Środki przyznawane w ramach konkursu Miniatura 2 mogą służyć realizacji pojedynczego działania naukowego. Grant można przeznaczyć m.in. na kwerendę, badania pilotażowe i udział w konferencji.

W ramach drugiej edycji konkursu ogłoszono listę 94 laureatów. Na dofinansowanie ich badań przeznaczono łącznie prawie 3,45 miliona złotych. Największa pula środków przyznana została wnioskodawcom z grupy nauk o życiu. Dwie pozostałe kategorie, w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie, to nauki ścisłe i techniczne oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

Pełna lista rankingowa konkursu Miniatura 2 dostępna jest na stronie internetowej NCN.

Pełen komunikat na stronie UW >>


7th Peripatetic Conference on Cognitive Systems Modeling: Around Information – Information Around
24 września 2018
 
 

Faculty of Psychology, University of Warsaw invites you to: 7th Peripatetic Conference on Cognitive Systems Modeling: Around Information – Information Around

 

This is a Call for Abstracts for the 7th Peripatetic Conference on Cognitive Systems Modeling, which will take place on 18-21 October 2018 in the Polish Tatra mountains in a small mountain village Małe Ciche. The Peripatetic (from peripatētikós – “given to walking around”) conference, organized yearly by the University of Warsaw, brings together researchers on cognitive systems (from bacteria to societies) to discuss their newest work as well as more general problems (research, methodological, ethical) in studying and modeling cognition. 

The conference is especially suited for those cognitivists, who find it difficult to spend 10 hours in a closed room and who, like many before them, believe that the rarefied mountain air and physical exertion are beneficial for thinking and thinking together. Everyday we plan 2 stationary conference sessions about 3 hours each and a 4-5 hr peripatetic activity in the mountains. We will start on Thursday, Oct, 18th at 4pm and continue the conference programme through Saturday the 20th, reserving Sunday 21st for workshops and walks. See our website: http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl if you like to navigate yourself, or let us guide you:

 • General information about the Conference and the description of this year’s Topic: Around Information – Information Aroundhttp://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#one
 • Our Invited speakers include Thea Cameron-Faulkner, Angelo Cangelosi, Bruno Galantucci, Ingar Brinck, Aleksandra Przegalińska, Marek Kuś, Łukasz Okruszekhttp://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#two
 • Costs of the conference: Fee 150PLN Researchers/50PLN Students (incl. PhD); Accommodation (350PLN room & board). Fee waivers available if you don’t have research/travel funding. Students can also apply for lowering the accommodation costs. Venue: „Gościniec nad Potokiem”, Małe Ciche 32B:http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#three
 • Your Input: Direct relevance to this year’s topic should not condition your participation. You can share your findings, plans and troubles in 1 of 3 available formats: a talk (15min+5min discussion), a poster (with a 1 minute teaser; posters can feature also planned work on which you wish to receive feedback) and – especially for undergraduates – a book review (8min + 2 min discussion). Some recommended books are here Books but if you would like to propose a different one, be sure to consult your choice with joanna.leonardi@gmail.com. Work in progress is welcome and we especially encourage Students and PhD Students to participate. Invitation: http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#four
 • Abstract submission till September 30thhttp://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/abstracts.html#registration (have your pic ready if you wish for it to appear in the conference book – max 1MB)


Please feel free to pass this invitation to the fellow cognitivists who would appreciate the spirit and the topic of the conference.

Looking forward to your abstracts!

With Peripatetic Greetings, 

The Organizing Team: Joanna Rączaszek-Leonardi, Konrad Zieliński, Ewa Machnacz, Agnieszka Kulesza & Julian Zubek


Młodzi wybitni – dr Marcin Rzeszutek wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
12 września 2018

 

To już 18. edycja Nagród Naukowych POLITYKI. Wśród 15 finalistów, młodych wybitnych naukowców, znalazł się dr Marcin Rzeszutek.

Nagrody Naukowe POLITYKI to program stypendialny skierowany do młodych, który, jak piszą organizatorzy, ma promować „wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi”. Nominowanymi mogą zostać osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat osiągnęły sukces w życiu zawodowym, rozumiany jako praca doktorska, habilitacja, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniane jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagród 28 października. Laureaci odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł, pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Źrodło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1763116,1,mlodzi-wybitni–czyli-zwyciezcy-nagrod-naukowych-polityki.read


Finansowanie w ramach Horyzont 2020 dla projektu SAPIENS! UW po raz pierwszy liderem konsorcjum!
06 lipca 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt SAPIENS kierowany przez dra hab. Przemysława Tomalskiego uzyskał finansowanie w ramach prestiżowego konkursu w programie Horyzont 2020 na innowacyjne sieci szkoleniowe dla doktorantów Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Tym samym Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy został liderem konsorcjum i będzie pełnić rolę koordynatora sieci skupiającej wiele prestiżowych uczelni Europy, w tym m.in. uniwersytety w Cambridge, Uppsali, Utrechcie, Uppsali, Gandawie, a także londyńskie Birkbeck oraz King’s College, Instytut Karolinska czy Instituto Superiore di Sanita w Rzymie.

 

Ważną częścią konsorcjum są partnerzy technologicznymi zajmujący się nowoczesnymi metodami rejestracji danych behawioralnych i mózgowych, czy algorytmami analizującymi zachowanie. Są to m.in. polski start-up Harimata, brytyjski Phier, holenderskie VicarVision oraz iMotions, czy islandzkie Mentis Cura oraz PaternVision. Komunikację społeczną wyników badań będzie rozwijać brytyjski start-up BabyBrains, a implikacje dla polityki społecznej polska Fundacja Rozwoju Dzieci Im. J.A. Komenskiego.

Głównym celem projektu SAPIENS jest określenie wczesnodziecięcych mechanizmów, dzięki którym interakcje z ludźmi kształtują funkcje mózgu odpowiedzialne za rozwój społeczny. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju, zdrowia i dobrostanu dzieci, ponieważ w tym okresie kształtują się podstawowe funkcje mózgu społecznego. W tym czasie mózg jest znacznie bardziej podatny na niekorzystny wpływ środowiska, czy obciążenia genetyczne, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia genezy zaburzeń rozwoju (m. in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Projekt SAPIENS obejmuje stworzenie innowacyjnego programu szkoleniowego dla piętnastu doktorantów w zakresie zintegrowanych badań nad rozwojem (ang. developmental science). Wybitni młodzi badacze będą realizować własne projekty badawcze i uczestniczyć w cyklu intensywnych szkoleń w zakresie nowych metod badań, dobrych praktyk w zakresie Otwartej Nauki, a także umiejętności współpracy z biznesem i wdrażania innowacji.

Zaplanowane w projekcie SAPIENS badania łączą postępy w zakresie ekologicznego, mobilnego pomiaru mózgu i zachowania w czasie rzeczywistym, z użyciem metod modelowania danych, czy analiz wykorzystujących, aby przewidywać ścieżki rozwoju u dzieci typowych i dzieci z ryzykiem zaburzeń rozwoju. Projekt przyczyni się też do stworzenia nowych narzędzi wczesnej diagnostyki i monitorowania postępów terapii zaburzeń rozwoju, takich jak ASD i ADHD.


Poszukiwani młodzi naukowcy w wieku 3-5 lat – badanie The Mind Lab UW
18 czerwca 2018

The Mind Lab UW poszukuje młodych naukowców – do badania rekrutowane są dzieci w wieku 3-5 lat. Pełna nazwa badania brzmi „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu”. Jest on finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: 2017/25/B/HS6/01624.

W tym projekcie naukowcy pragną poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Jest to możliwe dzięki sprawdzeniu jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Udział w badaniach grup dzieci, u których z różnych powodów rozwój rozumienia stanów umysłu innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy dodatkowych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez The Mind Lab UW badania mogą przyczynić się w przyszłości do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci. 

Kierowniczką projektu jest dr Agnieszka Pluta

JAK WYGLĄDA BADANIE?

 1. Zapoznanie się z dzieckiem, rozmowa
 2. Test rozwoju językowego (książka z obrazkami) 
 3. Przejście do pracowni fNIRS – założenie czepka, wykonanie próbnych
  zagadek , test fałszywych przekonań (zadanie na komputerze)
 4. Test hamowania reakcji (również w formie zabawy na komputerze)
 5. Podziękowanie i wręczenie dziecku nagrody (dyplom i koszulka Młodego Naukowca)

Całość trwa ok. 45 minut. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego przykładowe badanie oraz pobrania broszury informacyjnej.

 

Więcej informacji na temat projektu i procedury badania znajduje się na oficjalnej strony projektu oraz profilu na facebook’u


Wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14
17 maja 2018

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich dwóch najpopularniejszych konkursów – Opus 14 i Preludium 14. Z przyjemnością informujemy, że dofinansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Pisuli oraz mgr Pawła Łowickiego, którzy swoje granty będą realizowali na naszym Wydziale. 

 

Opus i Preludium to konkursy NCN na badania podstawowe organizowane w trzech kategoriach nauk: humanistycznych, o życiu, ścisłych i technicznych.

W 14. edycji konkursu Opus – dzięki któremu laureaci mogą stworzyć zespół i zakupić potrzebną do prowadzenia badań aparaturę – zgłoszono 1968 projektów na łączną kwotę ponad 350 mln zł. 394 z nich zakwalifikowano do finansowania. Badacze z UW zdobyli 48 grantów o wartości ponad 57 mln zł.

Konkurs Preludium skierowany jest do początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W ostatniej edycji NCN wyróżniło projekty 37 badaczy z UW o łącznej wartości ponad 9,5 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 275 spośród 1154 złożonych projektów.

Więcej informacji o nagrodzonych badaniach i listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.