Informacje o odwołanych zajęciach
05 października 2016

Dr  D. Rutkowska  odwołuje zajęcia i dyżury od  17 – 28 października 2016

Dr Aleksandra Bala odwołuje  zajęcia (godzina 12 i 13.45) oraz dyżur w dn.  25.10.2016 r.

Dr Julia Barlińska odwołuje zajęcia z PUP o godz. 12.00 w dn. 24.10.2016 r.


Zapisy na zajęcia prowadzone przez WISP
04 października 2016

Szanowni Państwo,

rejestracja na zajęcia prowadzone przez WISP dla studentów Psychologii będzie w tym roku prowadzona mailowo. Z przyczyn technicznych nie możemy udostępnić zapisów na te zajęcia metodą tradycyjną.

Studenci zainteresowani danym kursem powinni wysłać maila na adres:

usosweb@psych.uw.edu.pl

Student może zarejestrować się wyłącznie na jedne zajęcia z poniższej listy.

Zapisy będą prowadzone zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Maile dotyczące rejestracji przyjmujemy dzisiaj od godziny 21:00.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (22) 55-49-737.

Lista przedmiotów prowadzonych przez WISP

Terminy zajęć:


Dzikie karty
03 października 2016
Lista przedmiotów dostępnych w ramach “Dzikiej karty” dostępna jest pod adresem: TUTAJ
Student składa za pomocą usosweb (psychologii !) podanie o przyznanie „DK” (wymienia w nim zajęcia o jakie prosi w podaniu, po uzyskaniu zgody Dziekana (odpowiedź na podanie dostępna w usosweb), student drukuje formularz „DK” – POBIERZ
Następnie wypełnia wszystkie rubryki (informacje o studencie- bardzo ważne podanie nazwiska, numeru indeksu!, trybu studiów, nr kursu z USOS, nazwiska prowadzącego, tytułu kursu, terminu i numeru grupy grupy).
Warunkiem dopisania do zajęć jest podpis prowadzącego na „DK”.
Terminy dotyczące Dzikich Kart

Uroczysta inauguracja roku akademickego 2016/17
23 września 2016

inaug


Rekrutacja na studia II stopnia – Kognitywistyka

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. UWAGA: osoby, które są w trakcie kończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW i wziąć udział w rekrutacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W takim wypadku w rubryce „Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów” należy zaznaczyć właściwy dokument (np. „polski dyplom licencjata”), pozostawiając puste pola dotyczące szczegółowych informacji (takich jak numer dyplomu). Żeby jednak zostać przyjętym, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie o jego uzyskaniu wydane przez właściwą uczelnię) należy przedłożyć w momencie składania dokumentów!

Kandydaci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek rekrutacyjnych:

Więcej informacji oraz zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Grzegorzem Krajewskim, pisząc na adres k2@uw.edu.pl lub (we wrześniu) dzwoniąc na numer 668 481 161.

Terminy rekrutacji

Tura rejestracji Początek rejestracji Koniec rejestracji Termin egzaminu Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
I tura 6.06.2016 15.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 25-29.07.2016
II tura 1.09.2016 16.09.2016 21.09.2016 23.09.2016 26-27.09.2016

ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UW

ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA

NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UW

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Studenci rozpoczynający w październiku 2016 roku I rok studiów na naszym Wydziale będą

realizować nowy program kształcenia.

Wprowadzamy zmiany:

– chcąc zapewnić naszym studentom solidne podstawy do rozwijania indywidualnych zainteresowań i

specjalistycznych kompetencji,

– z dbałości o uniwersalne i wielokierunkowe wykształcenie naszych studentów,

– w trosce o rozwój u naszych studentów umiejętności krytycznego myślenia oraz kompetencji

społecznych.