Rejestracja na zajęcia WISP dla studentów studiów polskojęzycznych
10 lutego 2017

Rejestracja rozpocznie się 14.02.2017 o godz. 21:00, będzie dostępna na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ pod kodem 2500-WISP-PL-2016L.

Lista przedmiotów oraz terminy zajęć znajdują się w pliku: Lista i terminy

Rejestracja na przedmiot pobiera żetony PS-FAK, w ilości 1 ECTS = 1 żeton.


Przedłużenie rejestracji żetonowej
24 stycznia 2017

W związku z brakiem dostępu do zapisów na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne 24 stycznia informujemy, że rejestracja zostanie wznowiona 25.01.2017 o godzinie 16:30 i potrwa do 23:59 tego samego dnia.

 


Studenci Wydziału Psychologii UW wśród osób nagrodzonych stypendium MNiSW
16 grudnia 2016

Z przyjemnością informujemy, że nasza studentka Iwona Nowakowska oraz nasza doktorantka mgr Magdalena Łuniewska otrzymały Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.
Dziękujemy i gratulujemy!
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html


Zmiana godzin otwarcia LTD w czasie przerwy świątecznej

Wszystkim chętnym do korzystania z zasobów LTD w czasie ferii świątecznych polecamy zapoznanie się z godzinami otwarcia LTD w tym czasie:
http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/laboratorium-technik-diagnostycznych/


Nowy kurs – „Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych”
05 grudnia 2016

psilibraZapraszamy Państwa do udziału w pierwszej edycji kursu „Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych – ćwiczenia”. Celem zajęć jest umożliwienie studentom wieloaspektowego spojrzenia na zagadnienie opiniowania psychologicznego na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Największy nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne związane nie tylko z samym przeprowadzaniem badań i pisaniem opinii, ale także z zaznajamianiem się z aktami sprawy i przedstawieniem opinii przed sądem. Kurs został stworzony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW i środków Wydziału Psychologii UW. Jest przygotowywany we współpracy Wydziału Psychologii UW oraz Centrum Nauk Sądowych UW. Zajęcia będą prowadzone przez dr Jerzego Wojciechowskiego oraz mgr Karolinę Stala.

Zajęcia będą się odbywały we poniedziałki od godziny 17:45 do 21:00 na Wydziale Psychologii UW (zajęcia umożliwiają zdobycie 6 punktów ECTS). Przeznaczone są dla 20-24 osobowej grupy studentów z Wydziału Psychologii i Wydziału Prawa i Administracji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne, które nie są zapisane na specjalizację „Psychologia Sądowa” proszone są o napisanie listu motywacyjnego i przesłanie go na adres: jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl lub karolina.stala@psych.uw.edu.pl do 14 grudnia 2016 r.

 

Pełny opis kursu znajduje się pod adresem:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2500-SP304-06

 


Zmiana terminu rejestracji na przedmioty obligatoryjne
02 grudnia 2016

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się w poniedziałek, 5 grudnia o godzinie 21.30.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie sie w piatek, 2 grudnia o godz. 21:00.