Zmiana godzin otwarcia LTD w czasie przerwy świątecznej
16 grudnia 2016

Wszystkim chętnym do korzystania z zasobów LTD w czasie ferii świątecznych polecamy zapoznanie się z godzinami otwarcia LTD w tym czasie:
http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/laboratorium-technik-diagnostycznych/


Nowy kurs – „Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych”
05 grudnia 2016

psilibraZapraszamy Państwa do udziału w pierwszej edycji kursu „Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych – ćwiczenia”. Celem zajęć jest umożliwienie studentom wieloaspektowego spojrzenia na zagadnienie opiniowania psychologicznego na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Największy nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne związane nie tylko z samym przeprowadzaniem badań i pisaniem opinii, ale także z zaznajamianiem się z aktami sprawy i przedstawieniem opinii przed sądem. Kurs został stworzony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW i środków Wydziału Psychologii UW. Jest przygotowywany we współpracy Wydziału Psychologii UW oraz Centrum Nauk Sądowych UW. Zajęcia będą prowadzone przez dr Jerzego Wojciechowskiego oraz mgr Karolinę Stala.

Zajęcia będą się odbywały we poniedziałki od godziny 17:45 do 21:00 na Wydziale Psychologii UW (zajęcia umożliwiają zdobycie 6 punktów ECTS). Przeznaczone są dla 20-24 osobowej grupy studentów z Wydziału Psychologii i Wydziału Prawa i Administracji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne, które nie są zapisane na specjalizację „Psychologia Sądowa” proszone są o napisanie listu motywacyjnego i przesłanie go na adres: jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl lub karolina.stala@psych.uw.edu.pl do 14 grudnia 2016 r.

 

Pełny opis kursu znajduje się pod adresem:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2500-SP304-06

 


Zmiana terminu rejestracji na przedmioty obligatoryjne
02 grudnia 2016

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się w poniedziałek, 5 grudnia o godzinie 21.30.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie sie w piatek, 2 grudnia o godz. 21:00.


Instrukcja zapisów na fakultety dla studentów I roku.
29 listopada 2016

Po zalogowaniu do USOSWeba (usosweb.uw.edu.pl) wybieramy zakładkę – „Dla studentów” a następnie klikamy przycisk „Rejestracja”. Wybieramy rejestrację: „2500-PL-2016L-FA”, klikamy „pokaż przedmioty związane z tą rejestracją”.

W celu rejestracji na przedmiot klikamy na ikonę koszyka z zieloną strzałką skierowaną do środka.

W I serii I tury studenci mają możliwość samodzielnego wyrejestrowania z zajęć poprzez kliknięcie na ikonę koszyka z czerwoną strzałką.

W każdej kolejnej serii, z uwagi na selekcję zapisów, wyrejestrowanie możliwe jest jedynie w trakcie trwania danego etapu zapisów, tj. serii, w której nastąpiła rejestracja. W celu wyrejestrowania należy przesłać mail na adres usosweb@psych.uw.edu.pl (ze skrzynki w domenie UW, z numerem indeksu lub PESEL)z tytułem zajęć. Po zakończeniu serii zapisów, w której student zarejestrował się na zajęcia wyrejestrowanie nie będzie możliwe.

Po każdej serii rejestracji następuje selekcja, w trakcie której wykładowca, na podstawie przyjętych przez siebie kryteriów, ususwa z grupy dowolną liczbę studentów.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Pańśtwa dyspozycji.


Umiejętności akademickie – przydatne linki
02 listopada 2016

Full text reader

Bazy BUW

E-książki (BUW)

Biblioteki cyfrowe

ReaserchGate

Katalog Bibliotek UW


Zajęcia odwołane
28 października 2016

Mgr M. Witkowska odwołuje zajęcia w dn. 29.11.2016 r

Dr M. Toeplitz-Winiewska odwołuje zajęcia w dn. 01.12.2016 r  (wykłady zostaną odpracowane)

Dr Wojciech Dyr odwołuje zajęcia „Substancje psychoaktywne” w dniu 29.11.2016 o godzinie 17.45 i 19.30

dr A. Niedźwiecka odwołuje zajęcia i dyżury w dn. 28.11-11.12.2016 r

dr D.Kobylińska odwołuje zajęcia i dyżury w dn. 29.11.2016 r

Dr Małgorzata Babiuch-Hall odwołuje w dn. 29.11.2016 r wykład „Podstawy psychologii miłości”  dla grupy 1 (godz. 12:00, sala 408), gdyż w tym samym czasie w sali 408 odbędzie się spotkanie społeczności wydziałowej z Panią Rektor.  Wykład dla grupy 2 odbędzie się zgodnie z planem

mgr .M.Witkowska odwołuje zajęcia w dniu 28.11.2016 r