Zaproszenie do publikowania w Psychologii-Etologii-Genetyce
03 marca 2017

Poniżej publikujemy informacje od prof. dr hab. Włodzimierza Oniszczenko dotyczące nadsyłania artykułów do półrocznika „Psychologia-Etologia-Genetyka”.

W imieniu własnym i redakcji serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów do półrocznika „Psychologia-Etologia-Genetyka”. Szczegóły dotyczące wymagań redakcyjnych podane są na naszej stronie internetowej www.peg.uw.edu.pl

„Psychologia-Etologia-Genetyka” jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii wydawaną dwa razy w ciągu roku. Publikujemy wyniki badań, prace teoretyczne i przeglądowe oraz propozycje zastosowania wyników badań w działalności praktycznej. Seria adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, psychobiologiczne mechanizmy zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym człowieka), zastosowania psychologii, etologii i genetyki zachowania. Zapraszamy także autorów zajmujących się problematyką z pogranicza psychologii i medycyny. Jesteśmy otwarci na wszystkich Autorów, także początkujących. Zapewniamy szybki proces recenzowania i w przypadku akceptacji artykułu jego publikację w ciągu pół roku.

Wydawcą PEG jest Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym Wydawnictwem (druk, kolportaż i prenumerata) jest Wydawnictwo Naukowe Scholar. Artykuły w PEG są obecnie punktowane ośmioma punktami.

Zapraszamy do współpracy.

Włodzimierz Oniszczenko (redaktor naczelny PEG)


Rejestracja „Dzikie Karty” w semestrze letnim 2016
14 lutego 2017

Przypominamy

 

Student składa za pomocą usosweb (psychologii !) podanie o przyznanie „DK” (wymienia w nim zajęcia o jakie prosi w podaniu – aktualna lista zajęć dostępnych w ramach „DK” jest widoczna pod adresem http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2017/02/dzikie_karty_2016L.pdf

po uzyskaniu zgody Dziekana (odpowiedź na podanie dostępna w usosweb), student drukuje formularz „DK” ze strony http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2017/02/DK_2016L.pdf

Następnie wypełnia wszystkie rubryki !!! (informacje o studencie- bardzo ważne podanie nazwiska i numeru albumu!, trybu studiów, nr kursu z USOS, nazwiska prowadzącego, tytułu kursu, terminu grupy).

Warunkiem dopisania do zajęć jest podpis prowadzącego na „DK”.

 

Terminy dotyczące Dzikich Kart:

http://peter.psych.uw.edu.pl/prod2/wp-content/uploads/2015/04/zarz%C4%85dzenie_1_2016.pdf


Rejestracja na zajęcia WISP dla studentów studiów polskojęzycznych
10 lutego 2017

Rejestracja rozpocznie się 14.02.2017 o godz. 21:00, będzie dostępna na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ pod kodem 2500-WISP-PL-2016L.

Lista przedmiotów oraz terminy zajęć znajdują się w pliku: Lista i terminy

Rejestracja na przedmiot pobiera żetony PS-FAK, w ilości 1 ECTS = 1 żeton.


Przedłużenie rejestracji żetonowej
24 stycznia 2017

W związku z brakiem dostępu do zapisów na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne 24 stycznia informujemy, że rejestracja zostanie wznowiona 25.01.2017 o godzinie 16:30 i potrwa do 23:59 tego samego dnia.

 


Studenci Wydziału Psychologii UW wśród osób nagrodzonych stypendium MNiSW
16 grudnia 2016

Z przyjemnością informujemy, że nasza studentka Iwona Nowakowska oraz nasza doktorantka mgr Magdalena Łuniewska otrzymały Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.
Dziękujemy i gratulujemy!
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html


Zmiana godzin otwarcia LTD w czasie przerwy świątecznej

Wszystkim chętnym do korzystania z zasobów LTD w czasie ferii świątecznych polecamy zapoznanie się z godzinami otwarcia LTD w tym czasie:
http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/laboratorium-technik-diagnostycznych/