Rejestracja na zajęcia I roku semestru 2017/2018 – informacje
07 września 2017

Aktualizacja 22.09.2017

W związku z procesem immatrykulacji studentów w ramach rejestracji uzupełniającej II seria rejestracji na zajęcia dla I roku została przełożona na 23.09.2017, godz. 21:00

Wszystkie immatrykulowane w ramach rejestracji uzupełniającej osoby prosimy o sprawdzenie działania konta w USOSweb.

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę wysłać maila na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

 

 

Grupy robocze w rejestracji

Dodatkowo, prosimy wszystkich którzy zarejestrowali się poprzez bloki zajęć o zapisanie się do następujących grup roboczych:

2500-PL-PS-OB1-1 Podstawowe umiejętności psychologiczne, grupa 25 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-2 Metodologia badań psychologicznych, grupa 17 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-3 Biologiczne mechanizmy zachowania I, grupa 17 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-6 Umiejętności akademickie, grupa 25 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-4 Logika, grupa 15 (LIMIT 500 OSÓB)

 1. TERMINY ZAJĘĆ JAKIE OSTATECZNIE POJAWIĄ SIĘ W PLANIE ZAJĘĆ ZALEŻNE SĄ OD NUMERU BLOKU NA KTÓRY STUDENT JEST ZAREJESTROWANY
 2. WW. GRUPY NIE SĄ POWIĄZANE Z ŻADNYMI TERMINAMI. 
 3. WW. GRUPY POSŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CZYSTO TECHNICZNEJ STRONY REJESTRACJI. 
 4. BRAK REJESTRACJI NA WW. GRUPĘ, NIE NIESIE ŻADNYCH NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI (aczkolwiek prosimy o nią ponieważ znacznie ułatwi to proces przydzielania do docelowych grup przedmiotów)

DOCELOWE GRUPY ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW POJAWIĄ SIĘ W SOBOTĘ, RAZEM Z SIATKĄ ZAJĘĆ.

 

Po zakończeniu zapisów na zajęcia, rejestracja w USOSweb powinna wyglądać jak na poniższym obrazku (dla trybu wieczorowego, studia stacjonarne będą miały zaznaczony przedmiot 2500-REJESTRACJA-I-D)

 

Giełda grup w ramach przedmiotów

W SOBOTĘ ZOSTANIE URUCHOMIONA GIEŁDA GRUP (WYMIENIANIE SIĘ POJEDYNCZYMI GRUPAMI MIĘDZY STUDENTAMI)

 

 

Terminarz:

do 14.9.2017 23:59 – rejestracja na BLOKI ZAJĘĆ (objęte dedykacjami) oraz WYKŁADY (bez ograniczeń) oraz „grupy robocze”
od 16.09.2017 – w USOSweb pojawiają się docelowe grupy zajęć,
16.09.2017, godz: 20:00 – rozpoczęcie giełdy
19.09.2017, godz 23:59 – zakończenie giełdy

23.09.2017 – rozpoczęcie II serii rejestracji na BLOKI ZAJĘĆ (bez dedykacji), WYKŁADY (bez dedykacji) oraz „grupy robocze”
25.09.2017 – zakończenie II serii rejestracji
27.09.2017 – w USOSweb pojawiają się docelowe grupy zajęć
27.09.2017, godz: 20:00 – rozpoczęcie giełdy
28.09.2017, godz 23:59 – zakończenie giełdy


Rejestracja dla studentów I roku – bloki zajęć:

I rok – bloki (dzienne)

I rok – terminy zajęć wraz z docelowymi numerami grup (dzienne) 

I rok – bloki (wieczorowe)

I rok – terminy zajęć wraz z docelowymi numerami grup (wieczorowe)

Rejestracja jest dostępna tylko dla studentów I roku Psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studentów MISMaP z kierunkiem psychologia

 


Studenci którzy realizują przedmioty z I roku w ramach:

a) warunku
b) uzupełniania różnic programowych
c) dowolnie wybieranych przedmiotów w ramach MISH i MISMaP (z innym niż psychologia kierunkiem podstawowym)

 • Umiejętności akademickie
 • Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
 • Metodologia Badań Psychologicznych
 • Biologiczne Mechanizmy Zachowania
 • Logika

w semestrze zimowym 2017/2018 na ww. przedmioty rejestrują się przez podania do Dziekana ds. studenckich

 

 


Rejestracja na zajęcia w USOSweb (dla I roku)

 1. Po zalogowaniu do systemu USOSWEB.UW.EDU.PL ,należy kliknąć „DLA STUDENTÓW” i „REJESTRACJE”

2. W otwartym oknie wybrać zaznaczony link

3. Wybrać przedmiot odpowiadający trybowi studiów

2500-REJESTRACJE-I-D – tryb dzienny

2500-REJESTRACJE-I-W – tryb wieczorowy

 

4. Wybrać grupę (blok zajęć, terminy znajdują się w plikach pdf na górze niniejszej wiadomości)

REJESTRACJĘ NALEŻY ZATWIERDZIĆ KLIKAJĄC W PRZYCISK „ZAREJESTRUJ” ZNAJDUJĄCY SIĘ NA DOLE TABELI Z NUMERAMI GRUP (BLOKÓW).

 

 


 

 

 


Obowiązkowe szkolenie dla rozpoczynających studia w roku 2017/2018
06 września 2017

Termin: 07 września 2017 r. 

Wydział Psychologii, Stawki 5/7 s. Aula

studenci stacjonarni godz. 14.00, studenci niestacjonarni godz. 16.00


Dni Zdrowia Psychicznego UW
04 września 2017

Uniwersytet Warszawski podjął się zadania organizacji Dni Zdrowia Psychicznego. Inicjatywa pomyślana została jako cykl popołudniowych wydarzeń odbywających się na terenie kampusu UW oraz w kinie Muranów w dniach 23-27 października 2017 roku.

Ogólnym celem projektu jest poszerzenie wiedzy Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego co do aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zakresu i możliwości pomocy oferowanej przez współczesną psychiatrię i psychoterapię oraz praw i obowiązków studentów i pracowników napotykających, czy to osobiście, czy w roli zaangażowanych obserwatorów, sytuacji wpisujących się w szeroko pojmowane sprawy zdrowia psychicznego. Celami głównymi są profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego, demitologizacja chorób psychicznych oraz sprzyjanie destygmatyzacji, czyli zdejmowaniu nieprawdziwych stereotypów z osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Cele będą realizowane m.in. poprzez odbywające się na terenie kampusu UW wykłady, eksperckie panele dyskusyjne oraz warsztaty podzielone na pięć bloków tematycznych określających centralny temat podejmowany danego dnia: (1) Zdrowie psychiczne, (2) Uzależnienia, (3) Człowiek i wartości, (4) Terapia, (5) Higiena psychiczna. W godzinach wieczornych w kinie Muranów odbywać będą się projekcie filmów związanych z podejmowaną tematyką wraz z moderowanymi dyskusjami po seansach.

Projekt realizowany jest przez: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, Wydział Psychologii UW, Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne.

http://zdrowiepsychiczne.uw.edu.pl/

 


Dodatkowa tura podpięć
26 lipca 2017

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017


Dodatkowa seria zapisów – giełda
11 lipca 2017

W związku z brakiem możliwości skorzystania z giełdy w ostatniej serii rejestracji na zajęcia obligatoryjne w dniach:  12-19.07.2017 dostępna będzie dodatkowa seria zapisów z możliwością wymiany miejsc w ramach giełdy. W trakcie trwania tej serii studenci nie będą mieli możliwości rejestrowania oraz wyrejestrowywania się z grup.


Godziny pracy sekretariatów, biblioteki i LTD podczas wakacji
28 czerwca 2017

(jednostki niewymienione poniżej pracują bez zmian)

DZIEKANAT

Lipiec

 • Wtorek godz. 11:00 – 15:00
 • Środa godz. 11:00 – 18:00
 • Piątek 09:00 – 13:00

Sierpień

 • Środa godz. 11:00 – 18:00

Wrzesień

 • Wtorek godz. 11:00 – 15:00
 • Środa godz. 11:00 – 18:00
 • Piątek 09:00 – 13:00

 

Rok I, II, III pok. 76

Rok IV, V pok. 76a

Dyżury dla studentów (od godz. 15) w pok. 75

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dra hab. Andrzeja Rynkiewicza środy w godz. 14.00-16.30 (zapisy telefonicznie lub w pok. 75)

 

LABORATORIUM TECHNIK DIAGNOSTYCZNYCH

Lipiec

 • Wtorek godz. 11:00 – 15:00
 • Środa godz. 14:00 – 18:00
 • Piątek  godz. 09:00 – 13:00

Sierpień
*Środa (16, 23, 30 sierpnia) godz. 14:00 – 18:00

*UWAGA: możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się mailowym: ltd@psych.uw.edu.pl, w terminach podanych w nawiasie; prosimy o mail najpóźniej dzień wcześniej

Wrzesień

Informujemy, że ze względu na reorganizację, Laboratorium Technik Diagnostycznych będzie działało na zmienionych zasadach do końca września.

W godzinach otwarcia LTD będzie można zwrócić testy, przedłużyć ich wypożyczenie oraz podbić obiegówki. Nie będzie możliwe wypożyczanie testów oraz korzystanie z nich na miejscu.

LTD będzie czynne trzy razy w tygodniu:
 • wtorek 11-15
 • środa 14-18
 • piątek 9-13
Przepraszamy za zmiany i wynikające z nich utrudnienia.

 

BIBLIOTEKA

Lipiec
9.00-16.00
soboty-nieczynna

Sierpień
nieczynna

Wrzesień
9.00-16.00
soboty -nieczynna

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH

W dniach od 28.07.2017 do 11.08.2017 sekretariat będzie nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego. Ewentualne dokumenty proszę zostawiać w Sekretariacie Ogólnym pok. 77.