Zaproszenie do publikowania w Psychologii-Etologii-Genetyce
03 marca 2017

Poniżej publikujemy informacje od prof. dr hab. Włodzimierza Oniszczenko dotyczące nadsyłania artykułów do półrocznika „Psychologia-Etologia-Genetyka”.

W imieniu własnym i redakcji serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów do półrocznika „Psychologia-Etologia-Genetyka”. Szczegóły dotyczące wymagań redakcyjnych podane są na naszej stronie internetowej www.peg.uw.edu.pl

„Psychologia-Etologia-Genetyka” jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii wydawaną dwa razy w ciągu roku. Publikujemy wyniki badań, prace teoretyczne i przeglądowe oraz propozycje zastosowania wyników badań w działalności praktycznej. Seria adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, psychobiologiczne mechanizmy zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym człowieka), zastosowania psychologii, etologii i genetyki zachowania. Zapraszamy także autorów zajmujących się problematyką z pogranicza psychologii i medycyny. Jesteśmy otwarci na wszystkich Autorów, także początkujących. Zapewniamy szybki proces recenzowania i w przypadku akceptacji artykułu jego publikację w ciągu pół roku.

Wydawcą PEG jest Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym Wydawnictwem (druk, kolportaż i prenumerata) jest Wydawnictwo Naukowe Scholar. Artykuły w PEG są obecnie punktowane ośmioma punktami.

Zapraszamy do współpracy.

Włodzimierz Oniszczenko (redaktor naczelny PEG)


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej
27 lutego 2017

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 21 marca 2017 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej
pt. „W pułapce oczekiwań. Syndrom impostora a narcyzm i sposoby doświadczania relacji z osobami znaczącymi”.

Promotor – prof dr hab. Katarzyna Schier
Recenzenci – dr hab. Anna Cierpka i prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW
Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

uprzejmie informuje,
że 09.03.2017 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk
pt. „Dynamical Model of an Inter-Group Asymmetric Conflict. The Al-Aqsa Intifada”.

Promotor – prof. dr hab. Andrzej Nowak
Recenzenci – prof.  dr  hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska i prof. dr hab. Dariusz Doliński

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Studenci Wydziału Psychologii UW wśród osób nagrodzonych stypendium MNiSW
16 grudnia 2016

Z przyjemnością informujemy, że nasza studentka Iwona Nowakowska oraz nasza doktorantka mgr Magdalena Łuniewska otrzymały Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.
Dziękujemy i gratulujemy!
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html


Fundusze na badania dla doktorantów – informacje MNiSW
05 grudnia 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.
http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/


Obrona rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego
24 listopada 2016

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 7 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 94 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego pt. „How do Digital Natives Gratify Their Socio-Psychological Needs While Disclosing in Social Media? (Investigating the Role of Self-Esteem, Need for Popularity and Network Characteristics in Online Disclosure on Facebook)”.

 

Promotor – dr hab. Dominika Maison, prof. UW

Recenzenci – prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

        dr hab. Jacek Pyżalski, prof.. UAM

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW