Pierwsze spotkanie z serii „Psychologia ma wpływ”
07 listopada 2018

Psychologia to wyjątkowa dyscyplina nauki. Może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Psychologia nie tylko ujmuje w ramy teoretyczne otaczającą nas rzeczywistość – jest w stanie także ją zmieniać i udoskonalać. „Psychologia ma wpływ” to cykl spotkań, które będą stanowiły forum dla wszystkich tych, którym bliska jest idea praktycznego zastosowania psychologii w różnych sferach życia. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 15:15 w sali nr 1.

Gościem będzie prof. Adam Tarnowski, który opowie o Test2Drive – innowacyjnym systemie do psychologicznych badań kierowców i pracowników. Więcej informacji na temat wystąpienia znajduje się na dole wpisu.  

 

Cele spotkań „Psychologia ma wpływ”

Będzie to okazja do zaczerpnięcia inspiracji i wymiany myśli na temat tego, w jaki sposób teorie, modele, wyniki badań czy umiejętności mogą zostać użyte w celu wspierania jednostek, grup, organizacji w realizacji własnych celów i podnoszenia efektywności ich funkcjonowania.

Zapraszamy do wymiany doświadczeń dotyczących inicjatyw realizowanych w ramach UW, ale także działań prowadzonych poza Uniwersytetem – zarówno o charakterze wyłącznie prospołecznym, jak i komercyjnym.

Będziemy rozmawiać między innymi o tym:

 • od czego zacząć przekuwanie teorii na praktykę?
 • gdzie szukać inspiracji?
 • jakie korzyści płyną z tego korzyści?
 • z jakimi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć, a czasem także na jakie kompromisy należy być przygotowanym?
 • na jaki rodzaj wsparcia ze strony UW np. UOTT możemy liczyć?

Spotkania są przeznaczone zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów UW, którzy dopiero planują swoją przyszłość zawodową. 

Cykl „Psychologia ma wpływ” organizowany jest przez dra Rafała Stefańskiegorafal.stefanski@psych.uw.edu.pl ) we współpracy z Grzegorzem Ejchartem z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

 

KIEDY:

W każdą drugą i czwartą środę miesiąca (z pominięciem dni świątecznych i ferii) w  godz. 15:15 – 16:00

GDZIE:

Wydział Psychologii UW, sala nr 1 (parter)

Wstęp wolny

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

data: 14.11.2018, godz. 15:15 – 16:00 

gość: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

tytuł wystąpienia: Test2Drive- cykl rozwoju produktu opartego na wiedzy

Metody badań kierowców wywodzą się z zapotrzebowania na selekcję psychologiczną operatorów w czasie I wojny światowej. Ponieważ dzisiejsze problemy z przystosowaniem na drodze dotyczą bardziej złożonych cech, konieczne było wypracowanie zestawu nowych testów- sprawności poznawczej, motorycznej oraz osobowości. W tym momencie pojawił się autorski projekt Test2Drive. System testów, poza oceną wyników, oferował również zarządzanie bazą danych i generator dokumentacji- zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Badania walidacyjne pozwoliły na ustalenie parametrów psychometrycznych i wstępnych norm, po czym produkt został skomercjalizowany. Wbrew pozorom, oznaczało to dopiero początek przygody: wykorzystując anonimowo rejestrowane dane kierowców udoskonalono wskaźniki testowe, przygotowano założenia dla nowych testów, a także uzyskano dane do publikacji naukowych w zakresie badań podstawowych- na przykład zmian sprawności poznawczej i motorycznej w ciągu życia. Obecnie zgromadzono wyniki ponad 35 tysięcy osób w wieku 17-84 lata, uzyskane w standardowych warunkach od różnych grup osób.

Całość projektu pokazuje nie tylko możliwość odniesienia sukcesu biznesowego na podstawie wiedzy naukowej- ale również wykorzystania danych zebranych w badaniach komercyjnych do analiz naukowych na skalę trudną do osiągnięcia w typowych projektach badawczych.

Wydarzenie na Facebook’u >>


Program MOST – trwa rekrutacja!
31 października 2018

Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. Do wyboru aż 29 uczelni i setki kierunków. 

Czym jest Program MOST? 

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Do najczęściej wybieranych – przez zainteresowanych uczestnictwem w Programie – Uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Z kolei do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie takich kierunków jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz poszczególne neofilologie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl

 

Link do rejestracji >>


III KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
08 października 2018

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w trzeciej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Nowością w tym roku jest dołączenie do grona sponsorów spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.

Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

 • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
 • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
 • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Jako nowość w bieżącym roku, w konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

 • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii EuropejskiejPreinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC). 
Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.

 

Kto, jak i do kiedy może zgłosić pracę dyplomową?

Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor). 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z dodaniem trzech załączników:
1) pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie PDF,
2) streszczenia pracy (1-2 strony w języku polskim),
3) prezentacji wypełnionej wg wzoru, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2018 r.

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/


Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne zemestr zimowy 2018/2019
05 października 2018

 

Typ zajęć Kod USOS Nr grupy Tytuł zajeć Prowadzący
Wykład 2500-PL-PS-FO1-01 1 Autyzm u dzieci Ewa Pisula
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-09 1 Krótki kurs o neuropsychologii starzenia Natalia Gawron
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-09 2 Krótki kurs o neuropsychologii starzenia Natalia Gawron
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-10 1 Neuropsychologia medyczna Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-10 2 Neuropsychologia medyczna Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO2-08 1 Zniekształcenia, iluzje i niezwykłe zjawiska pamięciowe Andrzej Hankała
Seminarium 2500-PL-PS-FO3-05 1 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO3-05 2 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Aleksandra Bala
Wykład 2500-PL-PS-FO3-06 1 DNA i zachowanie Wojciech Dragan
Wykład 2500-PL-PS-FO3-06 2 DNA i zachowanie Wojciech Dragan
Wykład 2500-PL-PS-FO4-02 1 Podstawy genetyki zachowania się człowieka Włodzimierz Oniszczenko
Wykład 2500-PL-PS-FO4-03 1 Psychologia twórczości  Michał Chruszczewski
Seminarium 2500-PL-PS-FO4-06 1 Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania Maria Ledzińska
Seminarium 2500-PL-PS-FO4-08 1 Jeden umysł, dwa systemy emocji i poznania? Kamil Imbir
Wykład 2500-PL-PS-FO4-09 1 Nuda Michał Chruszczewski
Wykład 2500-PL-PS-FO5-05 1 Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości Grażyna Katra
Wykład 2500-PL-PS-FO6-05 1 Różne oblicza altruizmu Anna Szuster-Kowalewicz
Seminarium 2500-PL-PS-FO6-06 1 Dziecko w sieci – o społecznym i antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci w cyberprzestrzeni Julia Barlińska
Wykład 2500-PL-PS-FO6-07 1 Dynamiczna psychologia społeczna Andrzej Nowak
Wykład 2500-PL-PS-FO6-08 1 Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone Andrzej Nowak
Wykład 2500-PL-PS-FS1-02 1 Stres traumatyczny Małgorzata Dragan
Ćwiczenia 2500-PL-PS-FS6-02 1 Mediacje: teoria i praktyka Łukasz Jochemczyk
Seminarium 2500-PL-PS-FS6-03 1 Zrozumieć konflikt Łukasz Jochemczyk
Seminarium 2500-PL-PS-FS6-04 1 Zastosowanie elementów psychologii społecznej i środowiskowej w kryminologii. Michał Górski
Wykład 2500-PL-PS-SP301-03 1 Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny Emilia Łojek
Seminarium 2500-PL-PS-SP301-06 1 Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI Agnieszka Pluta,Tomasz Wolak
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP301-07 1 Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym Aleksandra Bala
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP301-07 2 Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-SP301-08 1 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej Anna Bolewska
Wykład 2500-PL-PS-SP302-01 1 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. – perspektywa relacyjna Katarzyna Schier
Wykład 2500-PL-PS-SP302-02 1 Teorie zaburzeń rodziny Szymon Chrząstowski
Wykład 2500-PL-PS-SP302-03 1 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Agnieszka Maryniak
Seminarium 2500-PL-PS-SP302-06 1 Więź emocjonalna Diana Senator
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-07 1 Metody diagnozy dzieci – techniki swobodne Joanna Radoszewska
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 1 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Szymon Chrząstowski
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 2 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Grażyna Kmita
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 3 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Agnieszka Maryniak
Wykład 2500-PL-PS-SP304-02 1 Psychologia penitencjarna Maria Gordon
Wykład 2500-PL-PS-SP304-03 1 Wstęp do psychologii sądowej Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-04 1 Psychologia w prawie karnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Jerzy Wojciechowski
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-06 1 Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Jerzy Wojciechowski
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-07 1 Przestępstwa seksualne – geneza zaburzeń, mechanizmy rządzące zachowaniami sprawców Karolina Stala
Wykład 2500-PL-PS-SP305-01 1 Podstawowe problemy psychologii wychowawczej Grażyna Katra
Wykład 2500-PL-PS-SP305-02 1 Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka Grażyna Katra
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP305-08 1 Praca psychologa z grupą Monika Gregorczuk
Wykład 2500-PL-PS-SP306-02 1 Podstawy psychologii zdrowia Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Wykład 2500-PL-PS-SP306-03 1 Podstawy psychologii rehabilitacji Joanna Kowalska
Wykład 2500-PL-PS-SP306-04 1 Podstawy psychopatologii rozwojowej Izabela Chojnicka
Seminarium 2500-PL-PS-SP306-05 1 Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością Ewa Pisula
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP306-10 1 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Piotr Tomaszewski
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP306-10 2 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Piotr Tomaszewski
Wykład 2500-PL-PS-SP307-01 1 Metodologiczne i etyczne podstawy procesu diagnostycznego Zuzanna Toeplitz
Wykład 2500-PL-PS-SP307-02 1 Konstruowanie testów psychologicznych Bogdan Zawadzki
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP307-03 1 Oprogramowanie komputerowe wspomagające psychometrię Krzysztof Fronczyk
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP307-04 1 Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych w praktyce diagnostycznej Magdalena Linke-Jankowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP307-05 1 Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji Marcin Zajenkowski
Wykład 2500-PL-PS-SP308-06 1 Mechanizmy psychopatologii Krzysztof Krawczyk
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-01 1 Komunikacja interpersonalna – warsztat Małgorzata Styśko-Kunkowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-02 1 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Monika Gregorczuk
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-04 1 Sytuacje trudne w pracy trenera Monika Gregorczuk
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-05 1 Warsztat kompetencji psychologicznych Alicja Gniewek
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-05 2 Warsztat kompetencji psychologicznych Alicja Gniewek
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-06 1 Psychologiczne formy pracy z grupą – część praktyczna Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wykład 2500-PL-PS-SP309-07 1 Wstęp do prowadzenia szkoleń Małgorzata Styśko-Kunkowska
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP309-17 1 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Agnieszka Wojnarowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-18 1 Psychologiczne formy pracy z grupą – część teoretyczna Anna Szuster-Kowalewicz
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-20 1 Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji Jan Jędrzejczyk
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-01 1 Mikroekonomia Agata Trzcińska
Wykład 2500-PL-PS-SP311-02 1 Elementy marketingu Dorota Taraszewska
Wykład 2500-PL-PS-SP311-03 1 Psychologia ekonomiczna Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-10 1 Techniki projekcyjne Dominika Maison
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-10 2 Techniki projekcyjne Dominika Maison
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-12 1 Seminarium badawcze – badania ilościowe Paweł Wójcik
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-12 2 Seminarium badawcze – badania ilościowe Paweł Wójcik
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-20 1 Dylematy etyczne w biznesie Małgorzata Zdzienicka-Grabarz
Seminarium 2500-SP303-04 1 Współczesne problemy bezrobocia Agnieszka Kalbarczyk
Wykład 2500-SP303-15 1 Zarządzanie personelem Joanna Czarnota-Bojarska
Wykład 2500-SP303-21 1 Historia i otoczenie psychologii organizacji Rafał Stefański
Ćwiczenia 2500-SP303-24 1 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników Zuzanna Toeplitz
Ćwiczenia 2500-SP303-25 1 Zastosowanie Assessment i Development Center w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Dorota Rutkowska
Wykład 2500-SP303-36 1 Coaching w organizacji Mirosława Huflejt-Łukasik
Seminarium 2500-SP303-42 1 Elastyczna praca – elastyczny pracownik. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a kształtowanie indywidualnej zdolności do zatrudnienia Agnieszka Kalbarczyk
Seminarium 2500-SP303-43 1 Negocjacje i mediacja Rafał Stefański

 

Do zapisania konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 14.10.2018

 

 

Możliwa jest również wymiana (student za studentem) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach studentów.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 14.10.2018.


Zwiększenie mobilności doktorantów – wyniki konkursu
01 października 2018

Miło jest nam poinformować, że czworo doktorantów Wydziału Psychologii UW znalazło się wśród 48 laureatów, którzy otrzymają stypendium w programie „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”.

Do programu zakwalifikowali się Magdalena Skrodzka, Paweł Łowicki, Agnieszka Łyś oraz Maria Babińska, która realizuje program studiów doktoranckich zarówno na naszym wydziale, jak i w Instytucie Studiów Społecznych UW. 

Program stypendialny organizowany w ramach ZIP jest przeznaczony dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku studiów stacjonarnych. Jego celem jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą.

Oficjalny komunikat >>


Szkoła letnia „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych”
25 września 2018

Zapraszamy wszystkich doktorantów UW do udziału w bezpłatnej szkole letniej „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” organizowanej w październiku przez nasz wydział dzięki dofinansowaniu programu ZIP.

Uczestnicy szkoły letniej poznają metody zaawansowanej analizy danych, nauczą się również implementacji poszczególnych technik analizy danych w trzech programach statystycznych – SPSS, Amos, R).

10-dniowe warsztaty zostały zaplanowane na cztery weekendy października: 5-7, 13-14, 19-21 oraz 27-28. Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7). Poprowadzą je Paulina Górska, Katarzyna Lipowska, dr Katarzyna Lubiewska i dr Mikołaj Winiewski.

Rekrutacja

Zapisy odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego i potrwają do 1 października.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają stypendyści programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”. Osoby aplikujące do tego programu są zobowiązane, niezwłocznie po ogłoszeniu jego wyników, poinformować organizatorów szkoły letniej o zakwalifikowaniu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa wiedza statystyczna oraz doświadczenie stosowania podstawowych programów statystycznych.

Więcej informacji: szkola.statystyka@psych.uw.edu.pl