Fundusze na badania dla doktorantów – informacje MNiSW
05 grudnia 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.
http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/


Obrona rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego
24 listopada 2016

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 7 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 94 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego pt. „How do Digital Natives Gratify Their Socio-Psychological Needs While Disclosing in Social Media? (Investigating the Role of Self-Esteem, Need for Popularity and Network Characteristics in Online Disclosure on Facebook)”.

 

Promotor – dr hab. Dominika Maison, prof. UW

Recenzenci – prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

        dr hab. Jacek Pyżalski, prof.. UAM

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Niezgody
20 października 2016

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 15 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgr Michała Niezgody pt. „Poznawcze wyznaczniki zachowania kierowców w wybranych sytuacjach drogowych”.

 

 

Promotor – dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Promotor pomocniczy – dr Piotr Zieliński

Recenzenci – dr hab. Hanna Bednarek, prof. SWPS

                   prof. dr hab. inż. Krzysztof  Kędzior

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.


Obrona rozprawy doktorskiej
30 września 2016

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 08.11.2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Świerżewskiej-Chadaj pt. „Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania osiągnięć w nauce: regulacyjna rola inteligencji emocjonalnej”.

 

 

Promotor – prof dr hab. Maria Ledzińska

Recenzenci – dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw.

             prof. dr hab. Andrzej Sękowski

 

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.


Obrona rozprawy doktorskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 11.10.2016 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgr Anny Osowskiej-Bielińskiej pt. „Efektywność rotacji umysłowej u kobiet i mężczyzn”.

 

 

Promotor – prof dr hab. Wanda Ciarkowska

Recenzenci – prof. dr hab. Anna Matczak

        dr hab. Maciej Haman, prof. UW

 

 

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.


Obrona rozprawy doktorskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 17.11.2016 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Okruszka pt. „Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników neurofizjologicznych i neuropsychologicznych”.

 

 

Promotor – prof dr hab. Emilia Łojek

Recenzenci – prof. dr hab. Alina Borkowska

        dr hab. Anna Nowicka, prof. nadzw.

 

 

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.