III KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
08 października 2018

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w trzeciej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Nowością w tym roku jest dołączenie do grona sponsorów spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.

Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

 • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
 • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
 • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Jako nowość w bieżącym roku, w konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

 • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii EuropejskiejPreinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC). 
Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.

 

Kto, jak i do kiedy może zgłosić pracę dyplomową?

Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor). 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z dodaniem trzech załączników:
1) pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie PDF,
2) streszczenia pracy (1-2 strony w języku polskim),
3) prezentacji wypełnionej wg wzoru, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2018 r.

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/


Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne zemestr zimowy 2018/2019
05 października 2018

 

Typ zajęć Kod USOS Nr grupy Tytuł zajeć Prowadzący
Wykład 2500-PL-PS-FO1-01 1 Autyzm u dzieci Ewa Pisula
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-09 1 Krótki kurs o neuropsychologii starzenia Natalia Gawron
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-09 2 Krótki kurs o neuropsychologii starzenia Natalia Gawron
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-10 1 Neuropsychologia medyczna Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO1-10 2 Neuropsychologia medyczna Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO2-08 1 Zniekształcenia, iluzje i niezwykłe zjawiska pamięciowe Andrzej Hankała
Seminarium 2500-PL-PS-FO3-05 1 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-FO3-05 2 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Aleksandra Bala
Wykład 2500-PL-PS-FO3-06 1 DNA i zachowanie Wojciech Dragan
Wykład 2500-PL-PS-FO3-06 2 DNA i zachowanie Wojciech Dragan
Wykład 2500-PL-PS-FO4-02 1 Podstawy genetyki zachowania się człowieka Włodzimierz Oniszczenko
Wykład 2500-PL-PS-FO4-03 1 Psychologia twórczości  Michał Chruszczewski
Seminarium 2500-PL-PS-FO4-06 1 Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania Maria Ledzińska
Seminarium 2500-PL-PS-FO4-08 1 Jeden umysł, dwa systemy emocji i poznania? Kamil Imbir
Wykład 2500-PL-PS-FO4-09 1 Nuda Michał Chruszczewski
Wykład 2500-PL-PS-FO5-05 1 Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości Grażyna Katra
Wykład 2500-PL-PS-FO6-05 1 Różne oblicza altruizmu Anna Szuster-Kowalewicz
Seminarium 2500-PL-PS-FO6-06 1 Dziecko w sieci – o społecznym i antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci w cyberprzestrzeni Julia Barlińska
Wykład 2500-PL-PS-FO6-07 1 Dynamiczna psychologia społeczna Andrzej Nowak
Wykład 2500-PL-PS-FO6-08 1 Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone Andrzej Nowak
Wykład 2500-PL-PS-FS1-02 1 Stres traumatyczny Małgorzata Dragan
Ćwiczenia 2500-PL-PS-FS6-02 1 Mediacje: teoria i praktyka Łukasz Jochemczyk
Seminarium 2500-PL-PS-FS6-03 1 Zrozumieć konflikt Łukasz Jochemczyk
Seminarium 2500-PL-PS-FS6-04 1 Zastosowanie elementów psychologii społecznej i środowiskowej w kryminologii. Michał Górski
Wykład 2500-PL-PS-SP301-03 1 Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny Emilia Łojek
Seminarium 2500-PL-PS-SP301-06 1 Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI Agnieszka Pluta,Tomasz Wolak
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP301-07 1 Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym Aleksandra Bala
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP301-07 2 Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym Aleksandra Bala
Seminarium 2500-PL-PS-SP301-08 1 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej Anna Bolewska
Wykład 2500-PL-PS-SP302-01 1 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. – perspektywa relacyjna Katarzyna Schier
Wykład 2500-PL-PS-SP302-02 1 Teorie zaburzeń rodziny Szymon Chrząstowski
Wykład 2500-PL-PS-SP302-03 1 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Agnieszka Maryniak
Seminarium 2500-PL-PS-SP302-06 1 Więź emocjonalna Diana Senator
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-07 1 Metody diagnozy dzieci – techniki swobodne Joanna Radoszewska
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 1 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Szymon Chrząstowski
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 2 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Grażyna Kmita
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP302-08 3 Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I Agnieszka Maryniak
Wykład 2500-PL-PS-SP304-02 1 Psychologia penitencjarna Maria Gordon
Wykład 2500-PL-PS-SP304-03 1 Wstęp do psychologii sądowej Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-04 1 Psychologia w prawie karnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Jerzy Wojciechowski
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-06 1 Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Jerzy Wojciechowski
Seminarium 2500-PL-PS-SP304-07 1 Przestępstwa seksualne – geneza zaburzeń, mechanizmy rządzące zachowaniami sprawców Karolina Stala
Wykład 2500-PL-PS-SP305-01 1 Podstawowe problemy psychologii wychowawczej Grażyna Katra
Wykład 2500-PL-PS-SP305-02 1 Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka Grażyna Katra
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP305-08 1 Praca psychologa z grupą Monika Gregorczuk
Wykład 2500-PL-PS-SP306-02 1 Podstawy psychologii zdrowia Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Wykład 2500-PL-PS-SP306-03 1 Podstawy psychologii rehabilitacji Joanna Kowalska
Wykład 2500-PL-PS-SP306-04 1 Podstawy psychopatologii rozwojowej Izabela Chojnicka
Seminarium 2500-PL-PS-SP306-05 1 Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością Ewa Pisula
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP306-10 1 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Piotr Tomaszewski
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP306-10 2 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Piotr Tomaszewski
Wykład 2500-PL-PS-SP307-01 1 Metodologiczne i etyczne podstawy procesu diagnostycznego Zuzanna Toeplitz
Wykład 2500-PL-PS-SP307-02 1 Konstruowanie testów psychologicznych Bogdan Zawadzki
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP307-03 1 Oprogramowanie komputerowe wspomagające psychometrię Krzysztof Fronczyk
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP307-04 1 Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych w praktyce diagnostycznej Magdalena Linke-Jankowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP307-05 1 Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji Marcin Zajenkowski
Wykład 2500-PL-PS-SP308-06 1 Mechanizmy psychopatologii Krzysztof Krawczyk
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-01 1 Komunikacja interpersonalna – warsztat Małgorzata Styśko-Kunkowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-02 1 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Monika Gregorczuk
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-04 1 Sytuacje trudne w pracy trenera Monika Gregorczuk
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-05 1 Warsztat kompetencji psychologicznych Alicja Gniewek
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-05 2 Warsztat kompetencji psychologicznych Alicja Gniewek
Warsztaty 2500-PL-PS-SP309-06 1 Psychologiczne formy pracy z grupą – część praktyczna Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wykład 2500-PL-PS-SP309-07 1 Wstęp do prowadzenia szkoleń Małgorzata Styśko-Kunkowska
Ćwiczenia 2500-PL-PS-SP309-17 1 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Agnieszka Wojnarowska
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-18 1 Psychologiczne formy pracy z grupą – część teoretyczna Anna Szuster-Kowalewicz
Seminarium 2500-PL-PS-SP309-20 1 Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji Jan Jędrzejczyk
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-01 1 Mikroekonomia Agata Trzcińska
Wykład 2500-PL-PS-SP311-02 1 Elementy marketingu Dorota Taraszewska
Wykład 2500-PL-PS-SP311-03 1 Psychologia ekonomiczna Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-10 1 Techniki projekcyjne Dominika Maison
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-10 2 Techniki projekcyjne Dominika Maison
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-12 1 Seminarium badawcze – badania ilościowe Paweł Wójcik
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-12 2 Seminarium badawcze – badania ilościowe Paweł Wójcik
Seminarium 2500-PL-PS-SP311-20 1 Dylematy etyczne w biznesie Małgorzata Zdzienicka-Grabarz
Seminarium 2500-SP303-04 1 Współczesne problemy bezrobocia Agnieszka Kalbarczyk
Wykład 2500-SP303-15 1 Zarządzanie personelem Joanna Czarnota-Bojarska
Wykład 2500-SP303-21 1 Historia i otoczenie psychologii organizacji Rafał Stefański
Ćwiczenia 2500-SP303-24 1 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników Zuzanna Toeplitz
Ćwiczenia 2500-SP303-25 1 Zastosowanie Assessment i Development Center w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Dorota Rutkowska
Wykład 2500-SP303-36 1 Coaching w organizacji Mirosława Huflejt-Łukasik
Seminarium 2500-SP303-42 1 Elastyczna praca – elastyczny pracownik. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a kształtowanie indywidualnej zdolności do zatrudnienia Agnieszka Kalbarczyk
Seminarium 2500-SP303-43 1 Negocjacje i mediacja Rafał Stefański

 

Do zapisania konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 14.10.2018

 

 

Możliwa jest również wymiana (student za studentem) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach studentów.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 14.10.2018.


Zwiększenie mobilności doktorantów – wyniki konkursu
01 października 2018

Miło jest nam poinformować, że czworo doktorantów Wydziału Psychologii UW znalazło się wśród 48 laureatów, którzy otrzymają stypendium w programie „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”.

Do programu zakwalifikowali się Magdalena Skrodzka, Paweł Łowicki, Agnieszka Łyś oraz Maria Babińska, która realizuje program studiów doktoranckich zarówno na naszym wydziale, jak i w Instytucie Studiów Społecznych UW. 

Program stypendialny organizowany w ramach ZIP jest przeznaczony dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku studiów stacjonarnych. Jego celem jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą.

Oficjalny komunikat >>


Szkoła letnia „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych”
25 września 2018

Zapraszamy wszystkich doktorantów UW do udziału w bezpłatnej szkole letniej „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” organizowanej w październiku przez nasz wydział dzięki dofinansowaniu programu ZIP.

Uczestnicy szkoły letniej poznają metody zaawansowanej analizy danych, nauczą się również implementacji poszczególnych technik analizy danych w trzech programach statystycznych – SPSS, Amos, R).

10-dniowe warsztaty zostały zaplanowane na cztery weekendy października: 5-7, 13-14, 19-21 oraz 27-28. Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7). Poprowadzą je Paulina Górska, Katarzyna Lipowska, dr Katarzyna Lubiewska i dr Mikołaj Winiewski.

Rekrutacja

Zapisy odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego i potrwają do 1 października.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają stypendyści programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”. Osoby aplikujące do tego programu są zobowiązane, niezwłocznie po ogłoszeniu jego wyników, poinformować organizatorów szkoły letniej o zakwalifikowaniu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa wiedza statystyczna oraz doświadczenie stosowania podstawowych programów statystycznych.

Więcej informacji: szkola.statystyka@psych.uw.edu.pl


7th Peripatetic Conference on Cognitive Systems Modeling: Around Information – Information Around
24 września 2018
 
 

Faculty of Psychology, University of Warsaw invites you to: 7th Peripatetic Conference on Cognitive Systems Modeling: Around Information – Information Around

 

This is a Call for Abstracts for the 7th Peripatetic Conference on Cognitive Systems Modeling, which will take place on 18-21 October 2018 in the Polish Tatra mountains in a small mountain village Małe Ciche. The Peripatetic (from peripatētikós – “given to walking around”) conference, organized yearly by the University of Warsaw, brings together researchers on cognitive systems (from bacteria to societies) to discuss their newest work as well as more general problems (research, methodological, ethical) in studying and modeling cognition. 

The conference is especially suited for those cognitivists, who find it difficult to spend 10 hours in a closed room and who, like many before them, believe that the rarefied mountain air and physical exertion are beneficial for thinking and thinking together. Everyday we plan 2 stationary conference sessions about 3 hours each and a 4-5 hr peripatetic activity in the mountains. We will start on Thursday, Oct, 18th at 4pm and continue the conference programme through Saturday the 20th, reserving Sunday 21st for workshops and walks. See our website: http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl if you like to navigate yourself, or let us guide you:

 • General information about the Conference and the description of this year’s Topic: Around Information – Information Aroundhttp://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#one
 • Our Invited speakers include Thea Cameron-Faulkner, Angelo Cangelosi, Bruno Galantucci, Ingar Brinck, Aleksandra Przegalińska, Marek Kuś, Łukasz Okruszekhttp://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#two
 • Costs of the conference: Fee 150PLN Researchers/50PLN Students (incl. PhD); Accommodation (350PLN room & board). Fee waivers available if you don’t have research/travel funding. Students can also apply for lowering the accommodation costs. Venue: „Gościniec nad Potokiem”, Małe Ciche 32B:http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#three
 • Your Input: Direct relevance to this year’s topic should not condition your participation. You can share your findings, plans and troubles in 1 of 3 available formats: a talk (15min+5min discussion), a poster (with a 1 minute teaser; posters can feature also planned work on which you wish to receive feedback) and – especially for undergraduates – a book review (8min + 2 min discussion). Some recommended books are here Books but if you would like to propose a different one, be sure to consult your choice with joanna.leonardi@gmail.com. Work in progress is welcome and we especially encourage Students and PhD Students to participate. Invitation: http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/#four
 • Abstract submission till September 30thhttp://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/abstracts.html#registration (have your pic ready if you wish for it to appear in the conference book – max 1MB)


Please feel free to pass this invitation to the fellow cognitivists who would appreciate the spirit and the topic of the conference.

Looking forward to your abstracts!

With Peripatetic Greetings, 

The Organizing Team: Joanna Rączaszek-Leonardi, Konrad Zieliński, Ewa Machnacz, Agnieszka Kulesza & Julian Zubek


Facebook group dedicated to international candidates and students
06 września 2018

We gladly inform you that Welcome Point UW together with Promotion Office UW created a group on Facebook dedicated to international candidates and students (both long and short term).

We believe that it is going to be an effective communication platform for the University community. Here you will not only find answers to questions concerning studies at UW but also get to know what’s going on at our University.

Please remember, this site was created with you all in mind. So don’t hesitate to use it whenever you feel like you need help with solving problems related to academic matters. Our team will give you advice and needed support – that’s what we do. 

Our Facebook group can be found here: www.facebook.com/groups/welcomeUW