Aktualności i funkcjonowanie Wydziału w okresie pandemii

Dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania)

Obowiązujący od dwóch tygodni reżim sanitarny (znajdujące się pod przyciskiem „ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU OD 1.10.2020”) został zaktualizowany tak, aby odzwierciedlał aktualne zasady przedstawione skrótowo powyżej. 

Powyższe zasady będą się zmieniać, jeżeli uzyskamy informacje o kolejnych przypadkach zakażenia lub kwarantanny, które by uniemożliwiły wykonywanie niektórych zadań na Wydziale. 

AKTUALNOŚCI COVID-19

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU OD 1.10.2020

ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ – instrukcja

ZASADY REALIZOWANIA STACJONARNYCH BADAŃ/WYWIADÓW W BUDYNKU

Ankieta wstępnej kwalifikacji do badania w związku z epidemią COVID-19

FORMULARZ – Ewidencja osób przebywających w pomieszczeniach

 

KONTAKT

Prosimy o maksymalne ograniczenie przebywania w budynku Wydziału. Pracownicy administracyjni wracają do zdalnej obsługi interesantów, wszelkie spotkania są możliwe dopiero po umówieniu. 

Wypożyczalnia biblioteki i czytelnia LTD są dostępne wyłącznie po umówieniu i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skorzystania z e-zbiorów. Prosimy pamiętać o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na skanowanie (w niewielkiej ilości). 

W semestrze zimowym 2020/2021 dyżury nauczycieli akademickich obowiązują w formie online. Każdy nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Wydziału informację o terminie, w którym będzie dostępny na dyżurze online. Zgodnie z Zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich “W przypadku konsultacji obowiązuje aplikacja Google Meet. Link do spotkania prowadzący przekazuje studentom swoich grup, a studenci zapisują się na spotkanie według zasad określonych przez prowadzącego”.

  • Administracja