Zniżka czesnego na rok akademicki 2023/2024 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

 Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

1.  Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

2.  „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.

3.  Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekan ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do Sekcji studenckiej).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin złożenia podpisanych dokumentów to 29 września 2023 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 23 października 2023 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 należy uiścić do dnia 30.09.2023 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim


Data publikacji: 18 sierpnia 2023