Grant Horizon Europe dla zespołu z Wydziału Psychologii UW

Grant Horizon Europe dla zespołu z Wydziału Psychologii UW

 

 

W rozstrzygniętym 12 lipca 2023 konkursie HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04 — The emotional politics of democracies zwyciężył projekt PLEDGE („Politics of Grievance and Democratic Governance„). Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy, a jego budżet to ponad 3 mln euro. Wydział Psychologii UW będzie realizował w ramach projektu badania eksperymentalne oraz podłużne dotyczące roli emocji w polityce i wyzwań populizmu, we współpracy z partnerami z m.in. Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec i Ukrainy.

Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. Michał Bilewicz. Projekt będzie skoncentrowany na roli poczucia krzywdy oraz przekonań o byciu ofiarą jako źródle destruktywnych i konstruktywnych zachowań politycznych. Stanowi on rozwinięcie wcześniej realizowanych w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii UW badań dotyczących psychologicznej funkcji emocji moralnych dotyczących przeszłości oraz roli poczucia bycia ofiarą w polityce.


Data publikacji: 02 sierpnia 2023