Najlepsze studia psychologiczne w kraju!
29 czerwca 2023

 

Psychologia na Wydziale Psychologii UW najlepsza w Polsce wg Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023

 

Poznaliśmy wyniki Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023.

Z ogromną radością i dumą informujemy, że studia na Wydziale Psychologii UW już siódmy raz z rzędu uznane zostały za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju!

Ponadto, Uniwersytet Warszawski otrzymał pierwsze miejsce ex aequo wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie jako najlepsza uczelnia akademicka w Polsce.

 

Więcej informacji o rankingu fundacji edukacyjnej Perspektywy znajdą Państwo pod tym linkiem.


Ogłoszenie o pracę: wykonawczyni/wykonawca w grancie
26 czerwca 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

wykonawczyni/wykonawcy

w grancie OPUS NCN pt. „Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do
środowiska i przywiązania do miejsca”

 

Oferta ważna do 15 lipca 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj (PDF, 55 KB)

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (DOCX,  74 KB)


Godziny pracy Biblioteki Wydziału Psychologii w okresie wakacyjnym

 

Szanowni Państwo, informujemy, że Biblioteka Wydziału Psychologii (wypożyczalnia i czytelnia) w okresie wakacji letnich będzie pracowała w następującym trybie:

 

1-28 lipca:

9:00 – 16:00

 

31 lipca-25 sierpnia:

nieczynna

 

28 sierpnia-30 września:

9:00 – 16:00


Bezpłatne studia podyplomowe „Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym”

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia (jednolitych lub realizowanych w systemie 3+2) na 3 semestralne bezpłatne podyplomowe studia kwalifikacyjne „Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym”, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Studia przygotowują do profesjonalnej realizacji zadań psychologa w systemie edukacji i umożliwiają nabycie kwalifikacji zgodnych ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), zał. 1 – moduł F.

 

II tura rekrutacji trwa w okresie 19.-30.06.23r.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć odwiedzając stronę internetową IRK oraz kontaktując się z p. Anną Szewczyk, a.szewczyk@uw.edu.pl, tel. 22 55 30 821.


Oferta pracy:
21 czerwca 2023

Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

Konkurs w ramach projektu naukowego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Nazwa stanowiska: Stypendysta (1 stanowisko)

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Konkurs w ramach projektu badawczego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacje o projekcie:
• Kierowniczka projektu: dr Izabela Chojnicka

• Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

• Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

• Planowy okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – styczeń 2025 r.

Celem projektu jest zautomatyzowana, komputerowa analiza lingwistyczna narracji osób ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osób z rozwojem typowym (TD). W projekcie zostaną wykorzystane techniki przetwarzania języka naturalnego oraz głębokie sieci neuronowe do wykrywania spektrum autyzmu na podstawie wypowiedzi osób z grup badanej (ASD) i kontrolnej (TD) oraz charakterystyki lingwistycznej mowy badanych uczestników. Planujemy rekrutację i badania uczestników w wieku 7-14 lat. Badania psychologiczne obejmą wykorzystanie Protokołu

obserwacji ADOS-2, Skal oceny spektrum autyzmu ASRS oraz Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Na podstawie nagrań audio/video obserwacji ADOS-2 przeprowadzone zostaną tranksrypcje wypowiedzi uczestników, które następnie zostaną poddane analizie informatycznej.

WARUNKI WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia albo student/ka na kierunku psychologia;
 • Język polski używany jako pierwszy język;
 • Udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. psychologia rozwojowa, psycholingwistyka, psychopatologia rozwojowa);
 • Umiejętności w zakresie analiz statystycznych i posługiwania się programami do edycji tekstu i analizy danych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym;

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), nie dłuższy niż 3000 znaków ze spacjami, w języku polskim;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia bądź zaświadczenie o studiowaniu na kierunku psychologia;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej i klinicznej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

Zgłaszanie wniosków: 16.0630.06.2023 r.

Ocena wniosków przez Komisję: 3.07-.11.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników: 12.07.2023 r.

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTY/KI

Osoba na stanowisku Stypendysty 2 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu,
 • Przygotowanie danych do analiz i raportów z wyników badań.

Warunki zatrudnienia Stypendysty/ki:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 1294 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 17 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: sierpień 2023 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

PDF z treścią ogłoszenia


Oferta pracy: koordynator ds. laboratoriów badawczych
16 czerwca 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na stanowisko

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 

Koordynator ds. laboratoriów badawczych

 

Opis stanowiska:

 • koordynowanie funkcjonowania laboratoriów i przestrzeni badawczych Wydziału Psychologii (m.in. EEG, fNIRS, Babylab, Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, i inne);
 • bieżąca współpraca z kierownikami laboratoriów i ośrodków badawczych, z sekcją IT oraz Prodziekanem ds. naukowych;
 • prowadzenie rejestru aparatury badawczej (m.in. fNIRS, EEG, EMG, Tobi, C-eye, i inne);
 • prowadzenie rejestru oprogramowania badawczego i dydaktycznego (m.in. Matlab, Qualtrics, Mentimeter);
 • analiza potencjalnych zastosowań aparatury oraz oprogramowania w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz konsultacja nowych zakupów aparatury badawczej;
 • zapewnienie sprawności aparatury badawczej oraz uzupełnienie braków w inwentarzu (z uwzględnieniem zapotrzebowania, analizy rynku i przepisów zamówień publicznych);
 • asystowanie badaczom w technicznych aspektach obsługi aparatury;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami;
 • kierowanie przygotowaniami i realizacją przeniesienia aparatury oraz materiałów z laboratoriów badawczych do nowego budynku.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 9 lipca 2023 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KOORDYNATOR LAB).

 

Link do pobrania pełnej treści ogłoszenia i klauzuli informacyjnej (PDF, 280 KB)

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.