Zaproszenie na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW).

Wystąpienie pt. „Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku” wygłosi dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW

 

W roli dyskutantki gościć będziemy dr Weronikę Kloc-Nowak (Uniwersytet Warszawski).

 

Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 12.00-13.30 na platformie Zoom.

 

Link do spotkania

 

Identyfikator spotkania:  961 7690 0807

Kod dostępu:  082223

 

W razie pytań, prosimy o kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl.

 

Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku

Mikołaj Szołtysek (UKSW), Bartosz Ogórek (IH PAN)

 

Wystąpienie podejmuje dwa powiązane ze sobą zagadnienia. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną podstawowe parametry strukturalne organizujące formy rodziny na ziemiach polskich w XVIII i XIX w., takie jak wiek zawierania małżeństw, struktury rodzin i gospodarstw domowych, wzorce współmieszkania oraz charakterystyki indywidualnego biegu życia, w rozległej perspektywie porównawczej. Ustalenia te zostaną umieszczone w kontekście najważniejszych socjologicznych i demograficznych modelowych ujęć geografii form rodzinnych w Europie, a także w perspektywie podstawowych ustaleń socjologicznych odnośnie ewolucji form rodzinnych na ziemiach polskich.

W drugiej, zasadniczej części wystąpienia, wskazane zostaną możliwości wykorzystania danych o mikrostrukturach demograficznych do budowy wskaźnika patriarchatu rodzinnego (Patriarchy Index). Wyniki zastosowania tej zindeksowanej miary ( w jej dwu różnych odmianach) zilustrowane zostaną na materiale statystycznym z ponad 200 populacji regionalnych z osiemnastowiecznych ziem polskich oraz w oparciu o dane powiatowe z II Powszechnego Spisu Ludności z 1931.  W dyskusji podjęte zostanie zagadnienie możliwości posłużenia się danymi mikrodemograficznymi ze spisów ludności dla korekty „czarnego” wizerunku odnośnie pozycji kobiet w dawnej rodzinie polskiej.


Data publikacji: 26 kwietnia 2023