TYdzień Karier – wydarzenie studenckie
13 lutego 2023
 
Szanowni Studenci, informujemy o wydarzeniu przygotowanym przez Samorząd Studentów Wydziału Psychologii UW:
 
 
Hej! Przychodzimy do Was po feriach z ️TYgodniem Karier️! Nie wiecie jaką wybrać specjalizację, a może chcielibyście dowiedzieć się jak stworzyć interesujące CV? Macie pytania dotyczące praktyk albo chcecie zobaczyć jak może wyglądać kariera zawodowa psychoterapeuty, seksuologa czy psychologa biznesu? Interesuje Cię droga psychologa w medycynie lub ścieżka naukowa? To wszystko wystartuje już 20 lutego! Szczegóły wkrótce!
 
Dołączajcie do wydarzenia, by być na bieżąco!
 
KWESTIE ORGANIZACYJNE
wydarzenie planujemy w formie hybrydowej, chcemy, by jak najwięcej wykładów odbyło się stacjonarnie na naszym Wydziale wraz z możliwością transmisji, jednakże zastrzegamy, że zajęcia warsztatowe mogą odbyć się w dużej mierze stacjonarnie!
 
Hi! We welcome you back after the winter break with the ️Career Week️! You don’t know which specialization to choose or maybe you want to learn how to create an interesting CV? Do you have questions regarding internships or want to see how does the career path of a psychotherapist, sexuologist or a business psychologist look like? A path of a psychologist in medical setting or the scientific one are of interest to you? All of this will start February 20th! Details will be available soon! 
 
Join the event to stay updated!
 
ORGANISATIONAL INFORMATION
The event will be in the hybrid form. We want as many lectures as possible to take place in person at the faculty with the possibility of online transmission, but be warned, the workshops might mostly be conducted in person!
 

Otwarte seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami – zaproszenie
07 lutego 2023

 

Szanowni Państwo,  / for English, scroll below***

zapraszamy na najbliższe otwarte seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Naszym gościem będzie Karolina Koszałkowska, doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim zajmująca się agresywnymi formami humoru, uprzedzeniami oraz moralnością.

Seminarium odbędzie się 8 lutego (w środę) w godzinach 12:00-13:30, w formie online. Link do google meet zostanie przesłany w przyszłym tygodniu.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim. Poniżej tytuł i streszczenie wystąpienia oraz bio prelegentki.

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie wydarzenia na Facebooku.

 

***

 

Dear all,

we would like to invite you to the next open seminar of the Centre for Research on Prejudice. Our guest speaker will be Karolina Koszałkowska, a PhD student at the Institute of Psychology at the University of Łódź, studying disparagement humor, prejudice and morality.

The seminar will take place on February 8, at 12-13.30, in an online format.
I will distribute the link to google meet next week.

The seminar will be held in English. The title, abstract of the talk and the bio of the speaker are included below.

Pozdrawiam / Kind regards,

Saja Toruńczyk-Ruiz

******

Disparagement humor, prejudice, and morality

Karolina Koszałkowska (University of Lodz), Thomas E. Ford (Western Carolina University), Andrew R. Olah (Kansas State University)

 

Abstract:

There are many reasons for and consequences of using humor in social settings. Most importantly, some of us may believe that jokes that are racist, sexist, homophobic, religion-disparaging, or otherwise offensive can reinforce prejudice and stereotypes and therefore have negative social consequences. Because of that potential social threat associated with humor, a recent line of research investigates how one’s moral convictions (primarily moral foundations) can shape appreciation of disparagement humor, i.e., humor that belittles and derogates specific individuals, social groups, or ideologies. In this presentation, we provide the theoretical background for how and why people might evaluate certain humor/people using that sort of humor as immoral, as well as discuss the existing and planned studies in the area.

Bio:

Karolina Koszałkowska is a PhD candidate at the Institute of Psychology, University of Lodz, Poland. She has recently finalized writing her thesis entitled “Dark Triad traits and proactive and reactive aggression within the social emotional information processing model in young adults” under the supervision of prof. Grażyna Poraj. Karolina’s research interests concern social psychology, particularly aggression, prejudice, morality, and the social psychology of humor. She is most interested in how different types of humor relate to political & gender identities and one’s sense of right and wrong.


Ogłoszenie o pracę: porządkowa/wy
03 lutego 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

porządkowej/wego

 

Wymiar etatu: 1/1, praca zmianowa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (po 3 miesięcznym okresie próbnym), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony lub rekrutacja wewnętrzna.

 

Oferta ważna do 21 lutego 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną znajduje się TUTAJ

 


KONKURS na stanowisko asystenta badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher) / Call for applications for a position of a research assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
01 lutego 2023

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza 
KONKURS
na stanowisko asystenta badawczego
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
 
 
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje aplikacje na stanowisko Asystenta Badawczego (Early Stage Researcher) w wymiarze jednego pełnego etatu naukowego w Katedrze Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki na okres maksymalnie czterech miesięcy.
 
Stanowisko jest częścią projektu SAPIENS, realizowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Program Horyzont 2020), którego celem jest zbadanie, w jaki sposób dynamika wczesnych interakcji społecznych wspiera rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Więcej informacji o projekcie i stanowisku znajduje się na stronie projektu SAPIENS: www.sapiens-itn.eu.
 
Kandydat, który zostanie zatrudniony na ww. stanowisku, podejmie pracę w kwietniu 2023 roku. Kandydat musi mieć tytuł magistra i może być już doktorantem. W ramach projektu badacz będzie analizował przygotowane dane EEG dokumentujące dynamikę interakcji pomiędzy niemowlęciem a jego rodzicem (opiekunem). Celem projektu będzie przygotowanie raportu (z możliwością opublikowania artykułu), w jaki sposób koordynacja motoryczna i wokalna pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem wpływa na późniejszy rozwój poznawczy, emocjonalny i językowy dziecka.
 
Termin składania dokumentów: 6 marca 2023 r., do godz. 12:00.
 
SZCZEGÓŁY
Formularz dla kandydatów
Zasady i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 

 
Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw,
invites applications for a position of
research assistant
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
 
 
The Faculty of Psychology, University of Warsaw is accepting applications for a full-time Research Assistant (Early Stage Researcher) position at the Cognitive Psychology and Neurocognition Unit for a period of a maximum of four months.
 
The position is part of SAPIENS, a pan-European Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (EU Horizon 2020 Programme), which aims to investigate how the dynamics of early social exchanges support the development of the social brain. For more information about the project and the position, see: www.sapiens-itn.eu.
 
The candidate’s employment will begin in April of 2023. The candidate employed for this position has a Master’s degree and can already be enrolled in a Ph.D. programme. The candidate will investigate motor and vocal coordination between infants and their caregivers. The project will involve longitudinal dense-sampling data collected throughout the first years of a child’s life. Preprocessed EEG data and auditory data recordings will be analysed to establish how motor and vocal coordination shape a child’s cognitive, emotional, and language development. A report and potential article will be written based on the analysed data.
 
Application deadline: 6 March, 12:00 pm
 
DETAILS
Form for candidates
Rules and procedures for holding a competition for the position of an academic teacher at the University of Warsaw