KONKURS na stanowisko asystenta badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher) / Call for applications for a position of a research assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza 
KONKURS
na stanowisko asystenta badawczego
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
 
 
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje aplikacje na stanowisko Asystenta Badawczego (Early Stage Researcher) w wymiarze jednego pełnego etatu naukowego w Katedrze Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki na okres maksymalnie czterech miesięcy.
 
Stanowisko jest częścią projektu SAPIENS, realizowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Program Horyzont 2020), którego celem jest zbadanie, w jaki sposób dynamika wczesnych interakcji społecznych wspiera rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Więcej informacji o projekcie i stanowisku znajduje się na stronie projektu SAPIENS: www.sapiens-itn.eu.
 
Kandydat, który zostanie zatrudniony na ww. stanowisku, podejmie pracę w kwietniu 2023 roku. Kandydat musi mieć tytuł magistra i może być już doktorantem. W ramach projektu badacz będzie analizował przygotowane dane EEG dokumentujące dynamikę interakcji pomiędzy niemowlęciem a jego rodzicem (opiekunem). Celem projektu będzie przygotowanie raportu (z możliwością opublikowania artykułu), w jaki sposób koordynacja motoryczna i wokalna pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem wpływa na późniejszy rozwój poznawczy, emocjonalny i językowy dziecka.
 
Termin składania dokumentów: 6 marca 2023 r., do godz. 12:00.
 
 

 
Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw,
invites applications for a position of
research assistant
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
 
 
The Faculty of Psychology, University of Warsaw is accepting applications for a full-time Research Assistant (Early Stage Researcher) position at the Cognitive Psychology and Neurocognition Unit for a period of a maximum of four months.
 
The position is part of SAPIENS, a pan-European Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (EU Horizon 2020 Programme), which aims to investigate how the dynamics of early social exchanges support the development of the social brain. For more information about the project and the position, see: www.sapiens-itn.eu.
 
The candidate’s employment will begin in April of 2023. The candidate employed for this position has a Master’s degree and can already be enrolled in a Ph.D. programme. The candidate will investigate motor and vocal coordination between infants and their caregivers. The project will involve longitudinal dense-sampling data collected throughout the first years of a child’s life. Preprocessed EEG data and auditory data recordings will be analysed to establish how motor and vocal coordination shape a child’s cognitive, emotional, and language development. A report and potential article will be written based on the analysed data.
 
Application deadline: 6 March, 12:00 pm
 

Data publikacji: 01 lutego 2023