Psychology of Language and Communication z dofinansowaniem w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych

W 2022 r., działające przy naszym Wydziale czasopismo naukowe Psychology of Language and Communication otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację programu rozwojowego. Planowane koszty projektu wynoszą 61000 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa wynosi 39833 zł. Program będzie realizowany do grudnia 2024 r.

Okładka czasopisma

 

Środki z programu zostaną przeznaczone na uaktualnienie infrastruktury czasopisma oraz wdrożenie nowych rozwiązań. Dzięki dofinansowaniu zapewniony zostanie dalszy dostęp do systemu Editorial System, który gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo pracy redakcji. Zakupiony zostanie także dostęp do programów komputerowych do składu artykułów. Przewidziane są także dodatkowe działania promocyjne czasopisma w internecie.

Czasopismo Psychology of Language and Communication reprezentuje szeroki profil tematyczny uwzględniający wiele dziedzin, dyscyplin i metodologii z obszaru języka i komunikacji. Publikujemy artykuły podejmujące takie zagadnienia jak: używanie i rozumienie języka, poznawcze i społeczne podstawy języka, rozwój językowy, dwu- i wielojęzyczność, zaburzenia językowe i zaburzenia kompetencji komunikacyjnej, komunikacja w Internecie i mediach społecznościowych, analiza dyskursu, badania korpusowe, czy społeczna percepcja języka.

Psychology of Language and Communication publikuje w modelu Diamond Open Access publikacja w czasopiśmie i dostęp do jego zbiorów są w pełni darmowe

Dzięki swoim wysokim standardom publikacyjnym oraz rzetelnej i transparentnej działalności, Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Psychology of Language and Communication 100 punktów na tzw. liście ministerialnej.

 

Zapraszamy do zgłaszania artykułów!


Data publikacji: 16 stycznia 2023