Rejestracja na lektoraty semestr letni 2022/23
26 stycznia 2023

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni powinni zarejestrować się samodzielnie, chyba że wydział zwróci się do Szkoły Języków Obcych UW z prośbą o ich automatyczne przerejestrowanie. Jeśli student nie dysponuje już żetonami, powinien uiścić opłatę za kolejny semestr lektoratu.

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania

na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie:

27.01-30.01.2023  

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami

oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:
02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

 Rejestracja zawsze rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

  1.  Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

  1.  Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 9.01-27.02.2023

pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
  2. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  3. Studentom, którzy nie będą zapisani na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
  4. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Studenci studiów zaocznych mogą w pełni korzystać z pełnej oferty lektoratów, mają do dyspozycji, tak jak każdy student UW, 240 żetonów lektoratowych.
  5. W przypadku e-lektoratów student może uczestniczyć w kursie na każdym poziomie tylko raz!
  6. W przypadku problemów z rejestracją studenci mogą skorzystać z pomocy Sekretariatu ds. studenckich Szkoły Języków Obcych UW (student.szjo@uw.edu.pl) lub Biura Innowacji Dydaktycznych UW (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Naukowcy z Wydziału Psychologii współtwórcami numeru specjalnego Philosophical Transactions B
17 stycznia 2023

“Concepts in interaction: social engagement and inner experiences” – numer specjalny Philosophical Transactions B pod red. prof. Joanny Rączaszek-Leonardi, Anny Borghi, Andreasa Roepstorffa i Albertyny Osińskiej

 

26.12.2022 ukazał się numer specjalny czasopisma Philosophical Transactions of the Royal Society B pod tytułem „Concepts in interaction: social engagement and inner experiences”. Profesor Rączaszek-Leonardi, wraz z Prof Anną Borghi z Uniwersytetu Roma la Sapienza jest pomysłodawczynią i – wraz z Albertyną Osińską i Andreasem Roepstorffem – współredaktorką wydania. Jeden z artykułów w numerze specjalnym jest autorstwa Joanny Rączaszek-Leonardi i Juliana Zubka (“Is love an abstract concept? A view of concepts from an interaction-based perspective”). Cały numer składa się z 22 artykułów, poświęconych roli interakcji społecznej w powstawaniu i funkcjonowaniu pojęć, których autorkami i autorami są najważniejsi badacze pojęć z całego świata.

Numer specjalny został zredagowany przez czteroosobowy zespół: prof. Rączaszek-Leonardi oraz dr Albertynę Osińską z Wydziału Psychologii UW, prof. Annę Borghi z Roma La Sapienza i prof. Andreasa Roepstorffa z Aarhus University, współpracujących razem w grancie TRAINCREASE (Horyzont 2020). Czasopismo Philosophical Transactions of the Royal Society B to jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism w naukach społecznych. 

[Philosophical Transactions is the world’s first and longest-running scientific journal. It was launched in March 1665] – ze strony czasopisma

Projekt Traincrease ma na celu zwiększenie doskonałości naukowej na UW oraz rozpoznawalności uczelni na świecie dzięki współpracy z trzema renomowanymi uczelniami partnerskimi: duńskim Aarhus University, włoskim uniwersytetem Roma La Sapienza oraz angielskim The University of Manchester.

 

Link do wydania

 

Projekt Traincrease jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 952324.

 

Flaga Unii Europejskiej Logo Horizon 2020

 

Poznanie w dobie systemów hybrydowych człowiek-komputer:

Twinning Projekt Traincrease w ramach Horizon2020 

 

From Social Interaction to Abstract Concepts and Words

(Rola interakcji społecznych w wyłanianiu i używaniu abstrakcyjnych pojęć i słów)

 

Jako że inteligentna robotyka już teraz odgrywa rolę w naszym codziennym życiu, ważne jest, by wziąć pod uwagę projektowanie mieszanych systemów człowiek-komputer lub interakcji człowiek-maszyna. Jednakże niektóre ambitne zadania, takie jak próba przełożenia abstrakcyjnych pojęć na obliczenia sztucznych systemów, polegają na głębokiej interdyscyplinarnej konwergencji. Twórcy finansowanego przez UE projektu TRAINCREASE będą promować interdyscyplinarne badania naukowe w tej powstającej dziedzinie, a także pogłębiać zrozumienie powstawania i używania abstrakcyjnych pojęć i słów w interakcjach międzyludzkich oraz ich zastosowanie we współpracy człowiek-maszyna. Projekt zainicjuje współpracę, która zwiększy potencjał Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w zakresie badań naukowych i rozwoju poprzez współpracę z Uniwersytetem w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz duńskim Uniwersytetem w Aarhus. Wspólne działania zaowocują wzrostem umiejętności badawczych oraz wzrostem reputacji i rozpoznawalności UW.


On December, 26th, 2022, a new special issue “Concepts in interaction: social engagement and inner experiences”, edited and co-authored by researchers from the Faculty of Psychology, University of Warsaw, has been published in journal Philosophical Transactions of the Royal Society B

 

The special issue was edited by prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (Human Interactivity and Language Lab, Faculty of Psychology, UW), dr Albertyna Osińska (Faculty of Psychology, UW), prof. Anna Borghi (Ballab, Roma La Sapienza) and prof. Andreas Roepstorff (Aarhus University).

The special issue consists of 22 papers by the most prominent researchers on concepts in the world. Prof. Rączaszek-Leonardi, with Prof. Anna Borghi, was also the originator of the special issue, as well as a co-author (with dr Julian Zubek (HILL, Faculty of Psychology, UW) of one of the papers: “Is love an abstract concept? A view of concepts from an interaction-based perspective”

The concept of concepts is notoriously difficult but omnipresent in psychological and social sciences and the issue focuses on the integration of novel theories and methods for studying their social underpinning  and role.

The journal, Philosophical Transactions of the Royal Society B, is one of the most important periodicals in social sciences, with its first issue published as early as in 1665. 

The editors of the special issue, as well as several authors, collaborate together within TRAINCREASE grant, funded by EU within Horizon2020 Twinning programme. 

This project is aimed at developing and nurturing a sustainable collaboration in a new, cross-national and cross-disciplinary network, with the University of Warsaw (Poland), University of Manchester (UK), La Sapienza University of Rome (Italy) and Aarhus University (Denmark) in order to strengthen the highly interdisciplinary field of research on the emergence, understanding and use of abstract concepts and words in human interaction and its application to human-machine collaboration.

 

Publication available here

 

Traincrease project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952324.

 

Flaga Unii Europejskiej Logo Horizon 2020

 

 

Human-centred computing Traincrease Project:

Horizon2020 Twinning Grant

 

From Social Interaction to Abstract Concepts and Words

 

With smart robotics already playing a role in our daily lives, it is important to consider the design of mixed human–computer systems or human–machine interactions. However, some ambitious tasks such as the attempt to translate abstract concepts into computing systems rely on deep interdisciplinary convergence. The EU-funded TRAINCREASE project will promote the interdisciplinary research in this emerging field, boosting understanding and use of abstract concepts and words in human interaction and their application to human–machine collaboration. The project will initiate a twinning collaboration that will improve the R&I potential of the University of Warsaw (UW) through the cooperation with the University of Manchester, UK, the Sapienza University of Rome, Italy, and Aarhus University in Denmark. Joint activities will result in increased research skills and enhanced UW reputation and visibility.


Demon Aktywizmu – Mieczysław Choynowski prekursor polskiej psychometrii – książka

Demon Aktywizmu – Mieczysław Choynowski prekursor polskiej psychometrii – okładka książki

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z publikacją poświęconą osobie i dokonaniom Mieczysława Choynowskiego pod redakcją prof. dr hab. Maryli Goszczyńskiej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

 

Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa.

 

“Młodszy kolega i uczeń S. I. Witkiewicza, mentor S. Lema, artysta plastyk, pionier polskiej psychometrii i twórca Pracowni Psychometrycznej PAN, zwykle pamiętany (jeśli w ogóle) tylko z tej ostatniej racji: dr Mieczysław Choynowski jest tytułowym „demonem aktywizmu” i tym samym bohaterem zbioru opracowań biograficznych. Ten bardzo niezależny i zaskakująco pracowity człowiek życie miał ponadprzeciętnie ciekawe, co wcale nie o każdej nietuzinkowej postaci da się powiedzieć. Książka ukazuje postać, dokonania i życiową drogę M. Choynowskiego z wielu punktów widzenia, również dlatego wydaje się interesująca”

dr hab. Michał Chruszczewski


Badanie zdalnej komunikacji – publikacja w Entropy oraz animacja popularnonaukowa
16 stycznia 2023

 

Zapraszamy do obejrzenia animacji, która w popularnonaukowej formie przedstawia wnioski z badania przeprowadzonego na naszym wydziale dotyczącego jakości komunikacji. Zespół z Human Interactivity and Language Lab, kierowany przez dr. Juliana Zubka, przeanalizował różnice w dynamice ruchów w rozmowach na żywo oraz tych prowadzonych online, żeby przyjrzeć się bliżej zjawisku określanemu jako zoom fatigue, czyli zmęczenie wywołane zdalnymi spotkaniami. Wyniki zostały opublikowane w 2022 roku w czasopiśmie Entropy, a dzięki pomocy wydawcy mogły ukazać się także w formie ogólnodostępnego wideo.

 

Jednym z głównych wniosków z badania było to, że w przypadku rozmów zdalnych ruchy uczestników są mniej skoordynowane ze sobą niż w przypadku spotkań na żywo. Jednocześnie zaobserwowano, że w trakcie spotkań online badani wykonywali wyraźniejsze i bardziej przerysowane gesty głową (takie jak np. potakiwanie), co jak przypuszczają autorzy artykułu wiąże się z poczuciem, że odbiór ze strony rozmówcy jest utrudniony i mniej naturalny w porównaniu do spotkań na żywo. 

 

Więcej o metodologii badania oraz wnioskach znajdą Państwo w tej animacji oraz w tym artykule.

 

Strona internetowa Human Interactivity and Language Lab

Twitter

Facebook


Ogłoszenie o pracę: stypendysta/ka w grancie Sonata NCN

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

stypendysty/ki

w grancie SONATA NCN pt. „Poczucie własności miejsca a przywiązanie do miejsca: odmienne konsekwencje dla otwartości wobec obcych i zachowań prośrodowiskowych”

 

Oferta ważna do 25 stycznia 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną


Psychology of Language and Communication z dofinansowaniem w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych

W 2022 r., działające przy naszym Wydziale czasopismo naukowe Psychology of Language and Communication otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację programu rozwojowego. Planowane koszty projektu wynoszą 61000 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa wynosi 39833 zł. Program będzie realizowany do grudnia 2024 r.

Okładka czasopisma

 

Środki z programu zostaną przeznaczone na uaktualnienie infrastruktury czasopisma oraz wdrożenie nowych rozwiązań. Dzięki dofinansowaniu zapewniony zostanie dalszy dostęp do systemu Editorial System, który gwarantuje przejrzystość i bezpieczeństwo pracy redakcji. Zakupiony zostanie także dostęp do programów komputerowych do składu artykułów. Przewidziane są także dodatkowe działania promocyjne czasopisma w internecie.

Czasopismo Psychology of Language and Communication reprezentuje szeroki profil tematyczny uwzględniający wiele dziedzin, dyscyplin i metodologii z obszaru języka i komunikacji. Publikujemy artykuły podejmujące takie zagadnienia jak: używanie i rozumienie języka, poznawcze i społeczne podstawy języka, rozwój językowy, dwu- i wielojęzyczność, zaburzenia językowe i zaburzenia kompetencji komunikacyjnej, komunikacja w Internecie i mediach społecznościowych, analiza dyskursu, badania korpusowe, czy społeczna percepcja języka.

Psychology of Language and Communication publikuje w modelu Diamond Open Access publikacja w czasopiśmie i dostęp do jego zbiorów są w pełni darmowe

Dzięki swoim wysokim standardom publikacyjnym oraz rzetelnej i transparentnej działalności, Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Psychology of Language and Communication 100 punktów na tzw. liście ministerialnej.

 

Zapraszamy do zgłaszania artykułów!