Contrastive explanations—a contribution to the framework for social design of explainable AI
28 listopada 2022
Human interactivity and Language Lab & Traincrease Seminar, online, 1.12.2022, 15:30.
 
Our Guest will be Prof. Katharina Rohlfing, Paderborn University, with the lecture:
 
Contrastive explanations—a contribution to the framework for social design of explainable AI 
(research within the framework of a German Collaborative Center)
 
We will hold the meeting virtually at the link: https://uw-edu-pl.zoom.us/my/hill.uw
 
Please find the abstract and an introductory paper linked below. During the meeting Prof. Rohlfing will present her research in the context of the explainability in AI problem and we will have a chance to discuss both this topic and the ideas on how to make our research connected to societal issues, while keeping them quite basic in nature.
 
Abstract
Technological advancements in machine learning affecting humans’ lives on the one hand and also regulatory initiatives fostering transparency in algorithmic decision making on the other hand drive a recent surge of interest in explainable AI (XAI). Explainability is discussed as a solution to sociotechnical challenges such as intelligent software providing incomprehensible decisions or big data enabling fast learning but becoming too complex to fully comprehend and judge its achievements. With explainable AI, more insights into the functions, decisions, and usefulness of algorithms are expected. If an explanation is successful, it results in an understanding. Current XAI research is centering around one-way interaction from which solutions to achieve understanding are derived. In the presentation, I will point to an important resource for achieving understanding that has been overlooked so far: the interaction with the addressee. The A05 project of the TRR 318 gives insights into how the cognitive processes should be considered in the design of interaction with the addressee.
 
 

Relevant paper, which will facilitate participation in the discussion: https://pub.uni-bielefeld.de/download/2949334/2957341/Rohlfing-etal-2021-TCDS.pdf

 
Prof. Katharina Rohlfing is a renowned researcher in the domain of language development and human-robot interaction. She received her MA in Linguistics, Philosophy and Media Studies from the University of Paderborn and her Ph.D. in Linguistics from the Bielefeld University, Germany and worked as a DAAD and DFG Fellow at the San Diego State University, the University of Chicago and Northwestern University. From 2008 to 2015, she headed  the Emergentist Semantics Group within the Center of Excellence Cognitive Interaction Technology, Bielefeld University. She is currently Professor of Psycholinguistics at Paderborn University, where she is a head of SprachSpielLabor and Spokeswoman for and Project Leader in the Transregional Collaborative Research Centre 318 „Constructing Explainability”.
 
 

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2022
23 listopada 2022

Aktualności – informacje o zmianach w ofercie, przedmiotów, grup (LINK)

 

 

 

Harmonogram rejestracji

Zasady rejestracji

 1. Wszystkie zapisy odbywają się poprzez rejestrację w USOSweb.
 2. W ramach rejestracji można zapisać się do limitu określonego dla danej grupy, nie jest możliwe dopisanie ponad limit.
 3. W trakcie trwania rejestracji prowadzący mogą w dowolnym momencie zdecydować o zmianie limitu w danej grupie.
 4. Do grup, poza rejestracją, nie będą dodawane indywidualne osoby (np. przez zgłoszenie mailem). Dopisanie do zapełnionej grupy możliwe jest wyłącznie pod warunkiem podniesienia limitu. Dodane miejsca nie są dedykowane konkretnej osobie, są dostępne dla wszystkich posiadających dostęp do rejestracji.

 

Informacje organizacyjne dot. terminów

1 seria zapisów na OBLIGATORY zostanie podzielona na 2 części:
2-7.12, (start 20:00)
9-11.12, (start 20:00)
Obydwie części w ramach 1 serii będą objęte dedykacjami

1 seria zapisów na FAKULTETY zostanie podzielona na 3 części:
2-4.12, limit wyboru do 2 przedmiotów (start 21:00)
5-7.12, limit wyboru do 4 przedmiotów (start 21:00)
9-11.12, limit wyboru do 6 przedmiotów (start 21:00)
W seriach 2-4 rejestracji na FAKULTETY nie będzie limitu dostępnych rejestracji.

W ramach terminów określonych w harmonogramie, serie 2-4 rejestracji na przedmioty obligatoryjne, specjalizacje i fakultety zostaną podzielone na części, zapisy będą dostępne piątek-czwartek.
(przykładowo: II seria zaplanowana na 16.12-8.01 zostanie podzielona na 16-22.12, 23-29.12, 30.12-8.01)

Wszystkie zmiany w ofercie (dodanie przedmiotu, dodanie grupy, dodanie miejsc w grupie) będą pojawiały się w USOSweb w piątek rano – tak aby były dostępne na moment rozpoczęcia kolejnej części serii.
Rejestracje będą wznawiane w godzinach:
20:00 (obligatory), 20:15 (specjalizacje) 20:30 (fakultety)

Grupy zdalne przedmiotów obligatoryjnych

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w odniesieniu do części kursów obligatoryjnych zaplanowane zostały zdalne warianty tych zajęć. W rejestracji na bloki jest to grupa oznaczona jako Z1
Rozwiązanie to zostało wdrożone głównie z myślą o studentach, którzy z uwagi na obiektywne uwarunkowania, mają obecnie ograniczone możliwości udziału w zajęciach stacjonarnych (np. problemy zdrowotne; wyjazd w ramach programu wymiany studenckiej; równoległe studia na innym kierunku).
Warunkiem umożliwiającym zaliczenie przedmiotu jest swobodny dostęp do Internetu oraz włączenie kamery i mikrofonu podczas danych zajęć zdalnych.

Kryteria naboru na fakultety

W trakcie rejestracji na przedmioty fakultatywne konieczne jest zweryfikowanie w sylabusach kursu informacji Założenia (opisowe) – Kryteria naboru. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na lata studiów, dla których przeznaczony jest dany kurs.
W przypadku niespełniania podanych kryteriów, wpis z grupy może być bezpowrotnie usunięty przez prowadzących, takie miejsce wraca do puli dostępnych w rejestracji.

Przedmioty specjalizacyjne

W trakcie 1 serii zapisów na przedmioty danej specjalizacji dostęp posiadają wyłącznie studenci przyjęci na daną specjalizację.
W trakcie 2 serii zapisów, dostęp do przedmiotów posiadają wyłącznie studenci nie zapisani na jedną ze specjalizacji. W poniedziałek będzie widoczna w USOSweb rejestracja 2500-PL-PS-2022L-SP, prosimy o sprawdzenie czy jest ona dostępna. Przedmioty pojawią się w niej przed rozpoczęciem II serii zapisów.

 

 

 

 

Rejestracja na bloki zajęć obligatoryjnych II i III roku

25.11-27.11.2022

rozpoczęcie:
20:00 – II rok
20:30 – III rok

 

BLOKI – rozpiska grup bloków oraz przypisanych do nich przedmiotów

 

Do rejestracji na przedmioty II i III roku zostały dopisane odpowiednio, wszystkie osoby wpisane na program SJ-PS i NWJ-PS, aktywne, na etapie PS-PL-2 / PS-PL-3, oraz osoby aktywne na program SJ-PRK-PS-MISH oraz SJ-MSMP


ODWOŁANE WYSTĄPIENIE – „Dynamika procesów związanych z tożsamością społeczną a pomaganie uchodźcom wojennym z Ukrainy”
16 listopada 2022
Z przykrością informujemy o odwołaniu wystąpienia prof. Małgorzaty Kossowskiej 25.11 w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca. 
 
Seminarium zostanie przełożone, a o nowym terminie poinformujemy również mailowo. 
Przepraszamy za niedogodność.
—–
Szanowni Państwo,

 
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Dynamika procesów związanych z tożsamością społeczną a pomaganie uchodźcom wojennym z Ukrainy” wygłosi prof. Małgorzata Kossowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roli dyskutanta gościć będziemy dr. hab. prof. UW Michała Bilewicza.
 
Seminarium odbędzie się 25 listopada 2022 r. (piątek) w godz. 12.00-13.30 na platformie Zoom – link do spotkania.

Identyfikator spotkania: 978 8006 3568

Kod dostępu: 533999
 

W razie pytań, prosimy o kontakt z dr Anną Wnuk anna.wnuk@psych.uw.edu.pl.

 

Poniżej znajduje się abstrakt wystąpienia:

Dynamika procesów związanych z tożsamością społeczną a pomaganie uchodźcom wojennym z Ukrainy Małgorzata Kossowska, Jolanta Perek-Białas, Mateusz Blukacz, Paulina Szwed, Ewa Szumowska, Aneta Czernatowicz-Kukuczka (Jagiellonian Interdisciplinary Centre for Research on Behavior in Crisis)
 

Procesy kształtujące pomaganie vs. niepomaganie uchodźcom wojennym są przedmiotem analiz psychologicznych od wielu lat. Rzadko jednak uwzględnia się w tych pracach podejście wskazujące na rolę tożsamości społecznej. W naszym badaniu skupiliśmy się na ukazaniu jak procesy związane z tożsamością społeczną, tj. prospektywny lęk (przed wrogością Rosji wobec kraju pomagającego), bliskość i grupowe normy pomagania kształtują pomaganie uchodźcom wojennym. Założyliśmy, że czynniki te konstytuują poczucie wspólnego losu i ta wspólność („we-ness”) sprzyja pomaganiu. Spodziewaliśmy się jednak, że wpływ lęku na pomaganie będzie z czasem malał, ale przewidywaliśmy, że postrzegana bliskość i norma pomagania nadal będą przewidywać zbiorowe wysiłki na rzecz pomocy. Aby uchwycić tę dynamikę przeprowadziliśmy czterofalowe badanie panelowe (N = 603; w odstępie dwóch i czterech tygodni w marcu i kwietniu 2022 roku). Kontekstem dla niego był kryzys uchodźczy w Polsce związany z inwazją Rosji na Ukrainę. Uczestników badania pytaliśmy o ich działania pomocowe w ciągu tygodnia poprzedzającego badanie; odpowiadali oni również na pytania dotyczące prospektywnego lęku, bliskości wobec uchodźców z Ukrainy oraz grupowych norm pomagania. Wyniki pokazały, że gotowość do pomocy uchodźcom wojennym maleje wraz z upływem czasu. Zaobserwowaliśmy również, że lęk prospektywny przewiduje pomaganie w pierwszej fali, ale wraz z upływem czasu jego wpływ na pomaganie również maleje. Poczucie bliskości wobec uchodźców i normy wspólnotowe dotyczące pomagania osobno przyczyniają się do utrzymania pomagania, kompensując w ten sposób zmniejszanie się roli lęku. Wyniki badania pokazują znaczenie roli procesów tożsamości społecznej dla pomagania uchodźcom wojennym i mogą być wykorzystane do rozszerzenia i udoskonalenia reakcji na inne, niż ten związany z wojną w Ukrainie, kryzysy humanitarne.


Workshop on Stress Management for UW Students
15 listopada 2022

Welcome Point invites UW long-time students for a super useful psychological workshop on how to manage everyday life pressure.

The training takes place on 5th December, 9:30 am – 4:30 pm, on Faculty of Modern Languages.

 

Who can participate?

 • 2nd and 3rd year BA (undergraduate/1-cycle) students,
 • all MA (post-graduate/2-cycle) students,
 • 4th and 5th year long-cycle students.

 

This workshop will help students:

 • to explore what kind of situations are triggering stress for them,
 • how to recognize stress early, what the triggers are and how to reduce stress level;
 • find the tools of self-awareness and organize themselves better;
 • the training includes the elements of confidence boosting, self- and time management.
 • The language of instruction: English

 

The registration is open till Monday, 28th November, 10.00 am via the registration link

In case of any doubts, please email: welcome.event@uw.edu.pl

                                                                                 


Ogłoszenie o pracę: student/studentka do współpracy przy wykonywaniu badań w projekcie

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

student/studentka do współpracy przy wykonywaniu badań

w projekcie CHANSE NCN pt. “Doświadczanie czasu w erze cyfrowej Europy” TIMED

 

Oferta ważna do 24 listopada 2022 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną


Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne – zaproszenie

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” pt. „O neuroróżnorodności”, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada 2022 r. o godz. 18.00 w BUW. Będzie to rozmowa wokół książki Doroty Kotas pt. „Cukry” (Wydawnictwo Cyranka, Warszawa 2021) z udziałem Autorki i dr. Mateusza Płatosa z Wydziału Psychologii UW. Spotkanie poprowadzi Anna Karczewska.

Cukry – z uwagi na podobieństwo doświadczeń między mną a autorką – mogę traktować nieobiektywnie. Podobnie jak Dorota jestem osobą nieneurotypową i jedyne, o czym marzę w kontekście tej książki, to to, by przeczytali ją wszyscy, którzy chcą zrozumieć inność. 

Natalia Fiedorczuk

To jest książka o kimś innym. Można się z niej dowiedzieć, jak jest w środku czyjejś głowy i czy to miłe miejsce, czy raczej ponura nora. Jest też o tym, czy zaćmienie słońca może trwać przez całe życie i gdzie znikają wszystkie papużki faliste. Jak wyglądał Jezus zanim został gwiazdą, czy lepiej jest mieszkać w igloo niż w rodzinnym domu, i co zostaje po nocnym pożarze. Bohaterka jest dziewczyną i dostała diagnozę: „zespół Aspergera”. Ale co to właściwie oznacza?

       (z notki wydawniczej)

 

O uczestnikach spotkania:

Dorota Kotas – pisarka, urodzona w Garwolinie w roku 1994. Studiowała filologię polską i animację kultury w Instytucie Kultury Polskiej oraz socjologię stosowaną i antropologię społeczną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Za swoją pierwszą książkę pt. „Pustostany” (2019) otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii proza, Nagrodę Conrada oraz nominację do Nagrody im. Witolda Gombrowicza. W kwietniu 2021 roku nakładem wydawnictwa Cyranka ukazała się jej druga książka pt. „Cukry”. W 2021 roku otrzymała stypendium im. Bogny Olszewskiej, w ramach którego współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz TR Warszawa w obszarze neuroróżnorodności. Obecnie jest stypendystką miasta st. Warszawy w kategorii literatura. Jest osobą neuroatypową. Mieszka w Warszawie ze swoją partnerką i zwierzętami. 

 

Mateusz Płatos – psycholog, doktor nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Prowadzi badania nad doświadczeniami osób w spektrum autyzmu w bliskich relacjach, nowoczesnymi metodami wsparcia tej grupy, a także społecznymi aspektami neuroróżnorodności. Doświadczenie zdobywał m.in. w Center for Autism Research and Treatment na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Redaktor i współautor raportu „Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce” (2016).

 

Anna Karczewska – promotorka kultury i czytania. Prowadzi autorską audycję o książkach „Albo poczytam” w Radio Kampus. Pomysłodawczyni inicjatywy Książki Kupuję Kameralnie i kobiecych klubów czytelniczych Books&Boobs, prowadząca spotkania z pisarkami i pisarzami. Na co dzień pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym, mieszka w Warszawie.

 

 

 

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki, podejmujący ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazujący na możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka.

Nazywamy te spotkania biblioterapeutycznymi, ponieważ rozmawiamy o ważnych tematach – takich jak depresja, neuroróżnorodność, uzależnienia (alkohol, narkotyki, seks, media), zaburzenia odżywiania, transpłciowość – za pomocą literatury. W spotkaniach wezmą udział autorki i autorzy książek oraz badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny socjologii, psychologii, w tym psychoterapii, biblioterapii.

 

 

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy)

Wsparcie merytoryczne: Wydział Psychologii UW

Wsparcie promocyjne: Ombudsman UW, Centrum Pomocy Psychologicznej UW, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW, Biuro Promocji UW, Koordynator ds. artystycznych UW, Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Fundacja Synapsis, Wydawnictwo Cyranka

Patronaty medialne: Radio Kampus, Forum Akademickie