Praktycznie rzecz biorąc – informacje od koordynatora ds. praktyk zawodowych

Co zrobić z dokumentami dotyczącymi praktyk – porozumienia, zaświadczenia?
 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Naprzeciwko portierni ustawiliśmy skrzynkę podawczą:
 
 
 
Prosimy o wrzucanie do niej wszelkich dokumentów związanych z praktykami. Skrzynka jest regularnie sprawdzana.
 
ODBIÓR DOKUMENTÓW:
Zapraszamy do pokoju nr 211 w czwartki w godz. 12.00 – 15.00 po wcześniejszym umówieniu się poprzez email:
 
                                                                                     

Data publikacji: 14 października 2022