Nowy skład prezydium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia UW

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. został wybrany przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia UW na przewodniczącego. Wyboru dokonano na posiedzeniu w dn. 4 października w obecności prorektora ds. badań prof. dra hab. Zygmunta Lalaka. Zastępczyniami przewodniczącego zostały dr hab. Małgorzata Gambin oraz dr Dorota Kobylińska. Gratulujemy!


Data publikacji: 05 października 2022