VIII Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka „Dziecko w kryzysie 2020-2022”

VIII Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka „Dziecko w kryzysie 2020-2022”
 
Serdecznie zapraszamy na VIII Konferencję Psychologii Klinicznej Dziecka „Dziecko w kryzysie 2020-2022”.
 
Organizatorami konferencji są Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka PTP.
 
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniach 18 i 19 listopada 2022.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania wystąpień w formie referatów lub plakatów.
 
Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące następujących zagadnień:
1. Psychiczne i somatyczne konsekwencje doświadczania kryzysu.
2. Dzieci i ich rodzice w obliczu kryzysu.
3. Doświadczenia szpitalne dzieci i ich rodziców w czasach Covid-19.
4. Psycholog wobec dzieci i rodzin – uchodźców.
5. Psycholog i psychiatra w kryzysie?
 
Szczegółowe informacje będą ukazywały się na stronie: KONFERENCJA „DZIECKO W KRYZYSIE 2020-2022”

Data publikacji: 24 września 2022