Zniżka czesnego na rok akademicki 2022/2023 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

  1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

  1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.
  2. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do Sekcji Studenckiej).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2022 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 24 października 2022 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2022/2023 należy uiścić do dnia 30.09.2022 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Data publikacji: 23 września 2022