3 października na Uniwersytecie Warszawskim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
26 września 2022
Zgodnie z decyzją prof. Alojzego Z. Nowaka, Rektora UW, 3 października jest na Uniwersytecie Warszawskim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

3 października – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 


VIII Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka „Dziecko w kryzysie 2020-2022”
24 września 2022
 
Serdecznie zapraszamy na VIII Konferencję Psychologii Klinicznej Dziecka „Dziecko w kryzysie 2020-2022”.
 
Organizatorami konferencji są Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka PTP.
 
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniach 18 i 19 listopada 2022.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i zgłaszania wystąpień w formie referatów lub plakatów.
 
Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące następujących zagadnień:
1. Psychiczne i somatyczne konsekwencje doświadczania kryzysu.
2. Dzieci i ich rodzice w obliczu kryzysu.
3. Doświadczenia szpitalne dzieci i ich rodziców w czasach Covid-19.
4. Psycholog wobec dzieci i rodzin – uchodźców.
5. Psycholog i psychiatra w kryzysie?
 
Szczegółowe informacje będą ukazywały się na stronie: KONFERENCJA „DZIECKO W KRYZYSIE 2020-2022”
Wydarzenie Facebook: VIII Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka

Ogłoszenie o pracę: doktorant-stypendysta prowadzący badania ankietowe
23 września 2022

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko:

 

doktorant-stypendysta prowadzący badania ankietowe

 

w projekcie badawczym pt. „Elastyczna regulacja emocji – interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych strategii regulacji emocji”

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30.09.2022.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.


Zniżka czesnego na rok akademicki 2022/2023 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

 1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

 1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.
 2. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do Sekcji Studenckiej).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2022 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 24 października 2022 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2022/2023 należy uiścić do dnia 30.09.2022 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 oraz graduacja roku akademickiego 2021/2022
14 września 2022

 

Dziekan Wydziału Psychologii

dr. hab. Kamil Imbir

ma zaszczyt zaprosić 

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 oraz graduację roku akademickiego 2021/2022.

 

Uroczystość odbędzie się 22 września 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 

w Auditorium Maximum UW, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

 

Wykład inauguracyjny pt.

„Psychologiczna perspektywa rozumienia przyczyn zaburzeń poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii”

wygłosi

dr Rafał Styła.


26. Festiwal Nauki
11 września 2022
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 26. Festiwal Nauki w Warszawie! Tradycyjnie, jak co roku, naukowcy z Wydziału Psychologii UW przygotowali wystąpienia dla wszystkich zainteresowanych psychologicznymi aspektami otaczającego nas świata.
Spotkania odbędą się w dniach 24-25 września w siedzibie Wydziału przy ul. Stawki 5/7.
 
Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki. Festiwal daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy. Festiwal przedstawia wiele dziedzin nauki. Dbamy o dostosowany do różnych grup odbiorców format spotkań. Przedstawiamy naukę w przystępny sposób: spotkania prowadzą osoby, które poza dorobkiem naukowym cechuje także zdolność objaśniania złożonych kwestii w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ

SOBOTA
24 września 2022

 • 11:40 – 12:25
  SKĄD SIĘ BIORĄ NIERÓWNOŚCI? (wykład)

  prof. Joanna Tyrowicz, dr Magdalena Smyk-Szymańska

  Jest więcej facetów o imieniu John wśród prezesów spółek na giełdzie nowojorskiej, niż wszystkich kobiet razem wziętych. Ale także naruszanie płacy minimalnej jest częstsze wobec kobiet, a za godzinę pracy kobiety dostają między 75 i 80 groszy, na każdą złotówkę zapłaconą mężczyźnie. Nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami nie mają wiele twarzy i wiele przyczyn, wiele z nich psychologicznych — ale mimo wszystko (a może właśnie z tego powodu) wiele osób podważa w ogóle ich występowanie. Nie trzeba się spierać, można odwołać się do nauki. Na wykładzie uczestnicy odbęda podróż przez dekady, kontynenty i segmenty rynku pracy, by zapoznać się z bieżącym stanem nauki na temat nierówności między kobietami i mężczyznami oraz skutecznymi sposobami eliminowania tych nierówności.

 • 12:40 – 14:10
  POLACY I UCHODŹCY. DLACZEGO (TYM RAZEM) POMAGALIŚMY? (wykład)
  dr Paulina Górska
  Wywołany atakiem Rosji na Ukrainę kryzys uchodźczy spotkał się z szybką i masową reakcją Polaków. W pomoc uciekającym przed wojną Ukrainkom i Ukraińcom włączyły się miliony osób. Oprócz przekazywania pomocy rzeczowej czy wpłacania pieniędzy na konta organizacji pomocowych, angażowaliśmy się w bardziej bezpośrednie formy pomocy takie jak oferowanie noclegu czy transportu. Co stało za tym nieoczekiwanym zrywem? Współczucie? Niechęć do Rosjan? Chęć zatarcia niekorzystnego wrażenia, jakie na arenie międzynarodowej wywołało nieprzyjęcie przez Polskę uchodźców w 2015 roku? Dlaczego tak chętnie pomagaliśmy uchodźcom z Ukrainy, podczas gdy jeszcze kilka tygodni wcześniej los uchodźców znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej był nam obojętny? Odpowiedzi na te pytania poszukamy, korzystając z najnowszych teorii psychologicznych oraz danych sondażowych zebranych na przełomie marca i kwietnia 2022 r.
 • 14:20 – 15:05
  SKĄD SIĘ BIORĄ NIERÓWNOŚCI PŁACOWE? – WARSZTAT EKSPERYMENTALNY (warsztat)

  prof. Joanna Tyrowicz, dr Magdalena Smyk-Szymańska

  Nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami mają mają więcej niż jedną przyczynę, ale wiele z nich ma charakter ukrytych głęboko w zwojach naszych mózgów uproszczeń. Jedni mają ich więcej, inni mniej. Uproszczenia różnią się też skalą tego, jak trudno z nimi walczyć. W trakcie warsztatów każdy będzie mógł zbadać, które stereotypy zamieszkują jego zwoje. Uczestników zapoznamy ze źródłami tych stereotypów i skutecznymi sposobami ograniczania ich wpływu na kobiety i mężczyzn. Uczestnicy warsztatu na własnej skórze, w eksperymentach ekonomicznych będą mieli okazję sprawdzić czy sami są wolni uproszczeń czy przekonań, które stoją na przeszkodzie wyrównania płac. UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą telefonu komórkowego z dostępem do Internetu – urządzenie umożliwi wzięcie udziału w eksperymencie.

 

NIEDZIELA
25 września 2022

 • 10:00 – 11:00
  CZY MOŻNA WYROSNĄĆ Z ADHD? FAKTY I MITY NA TEMAT NEURORÓŻNORODNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH (wykład)
  dr Anna Anzulewicz
  W potocznym ujęciu zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniem koncentracji uwagi (ADHD) jest trudnością, która dotyka dzieci. Niestety, ADHD nie kończy wraz z wejściem w dorosłość, a dorosłe życie osób mierzących się z objawami typowymi dla ADHD jest pełne wyzwań i trudnych doświadczeń, których osoby neurotypowe (o typowo rozwijających się mózgach) nie doświadczają. Objawy ADHD, takie jak podatność na rozproszenie uwagi, impulsywność, dezorganizacja wpływają na wszystkie aspekty życia – pracę, zdrowie, jak również relacje z innymi osobami. Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują osoby z ADHD jest kluczem do tego, by skutecznie wspierać je w codziennym życiu. Podczas wystąpienia opowiem o trudnościach, z jakimi mierzą się osoby z ADHD, a także o strategiach przezwyciężania tych trudności. Rozwieję też najczęściej pojawiające się mity na temat ADHD i wskażę, w jaki sposób możemy wspierać osoby neuroróżnorodne w lepszym funkcjonowaniu w świecie, który nie jest dostosowany do ich potrzeb.

  • Wykład dostępny również w formie zdalnej na platformie Zoom.  
    
   Identyfikator spotkania: 937 4456 5016
    

   Kod dostępu: Festiwal

 • 11:20 – 12:50
  KIEDY GRANIE W GRY KOMPUTEROWE STAJE SIĘ PROBLEMEM? GRANICA MIĘDZY PRZYJEMNOŚCIĄ A UZALEŻNIENIEM (wykład)
  mgr Piotr Grajewski
  Popularność gier komputerowych rośnie. Często słyszy się już nawet o profesjonalnych graczach utrzymujących się z grania. Dodatkowo pojawiły się pierwsze szkoły o profilu e-sportowym. Większa liczba graczy zwiększa również szanse na wystąpienie u nich negatywnych konsekwencji psychologicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rewizji 11 Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) przyjęła nową jednostkę nozologiczną – zaburzenie gamingowe (gaming disorder). Po raz pierwszy zatem zaburzenie polegające na problemowym graniu w gry zostało uznane jako zaburzenie psychiczne. Problemowe granie w gry, które często postrzegane jest stereotypowo, stało się istotnym problemem społecznym. Podczas wykładu słuchacze zostaną wprowadzeni w tematykę związaną z grami komputerowymi. Wykład przybliży słuchaczom podstawowe zagadnienia związane z nadmiernym graniem w gry – czynnikami ryzyka, objawami oraz metodami terapeutycznymi. Przedstawiony zostanie również świat gier z uwzględnieniem ich podstawowych mechanik i rodzajów. Materiał pozwoli lepiej poznać gry komputerowe oraz możliwe konsekwencje psychologiczne. 
 • 13:00 – 14:00
  POSTAWY, EMOCJE I ZACHOWANIA POLAKÓW W PIERWSZYCH TYGODNIACH WOJNY W UKRAINIE (wykład)
  mgr Maria Babińska
  |W początkowych tygodniach rosyjskiej inwazji w Ukrainie Polacy masowo ruszyli z pomocą ukraińskim uchodźcom. Jedni pomagali przekazując dary rzeczowe, inni przyjmując do siebie osoby uciekające przed wojną. Wielu z nas, w pierwszych tygodniach wojny odczuwało również lęk i niepokój. W obliczu inwazji u naszych sąsiadów zastanawialiśmy się czy przyszłość naszego narodu jest również zagrożona. Aby uchwycić w czasie ten bezprecedensowy moment przeprowadziliśmy badanie w którym trzykrotnie pytaliśmy Polaków co aktualnie myślą i czują w związku z wojną na Ukrainie. Czy postawy, emocje i zachowania Polaków zmieniały się w czasie? Czy sytuacja w Ukrainie doprowadziła do zbliżenia się obu narodów, czy może przeciwnie – wzrostu nastrojów antyuchodźczych i postrzeganych zagrożeń? Czy wspólna historia Polaków i Ukraińców bardziej ich zbliża czy może oddala? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu.
 
 
Pełen program Festiwalu dostępny na stronie festiwalnauki.edu.pl/program