Odeszła Doktor Anna Ciechanowicz

 

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w piątek 15 lipca 2022 roku odeszła Doktor Anna Ciechanowicz – wieloletnia pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nasza niezapomniana Koleżanka.

 

Dr Anna Ciechanowicz była związana z Zespołem Psychologii Klinicznej Dziecka Profesor Haliny Spionek, a następnie Zespołem Psycholingwistyki kierowanym przez Profesor Idę Kurcz. Pod kierunkiem Profesor I. Kurcz przygotowała doktorat o ewolucji struktury skojarzeniowej pól semantycznych wyrazów u dzieci w wieku od 2 do 15 lat. 

 

Dr Anna Ciechanowicz pozostanie w naszej pamięci jako wybitna specjalistka z dziedziny psychometrii. Była współtwórczynią obecnego Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a przez wiele lat pełniła rolę dyrektorki Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dr Ciechanowicz stworzyła i adaptowała wiele kluczowych narzędzi do diagnozy psychologicznej. Jej prace przyczyniły się do wyznaczenia najwyższych standardów dla testów psychologicznych. Była także redaktorką, współredaktorką i tłumaczką wielu monografii, podręczników i serii wydawniczych książek z zakresu psychologii. Swoją wiedzą i doświadczeniem służyła całemu środowisku psychologicznemu.


Data publikacji: 27 lipca 2022