Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta/ki – stypendysty/ki

Ogłoszenie

na zatrudnienie doktoranta/ki – stypendysty/ki

w grancie OPUS NCN pt. „Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do środowiska i przywiązania do miejsca kierowanym przez dr Tomasza Oleksego
(nr grantu 2021/43/B/HS6/03357)

 

OGŁOSZENIE


Data publikacji: 23 czerwca 2022