Granty z NCN w konkursach OPUS 22 i SONATA 17 rozstrzygnięte

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że granty w konkursach z Narodowego Centrum Nauki otrzymali:

 

Grant w konkursie OPUS 22 otrzymał:

Tomasz Oleksy na realizację projektu „Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do środowiska i przywiązania do miejsca”.  Wartość finansowania: 1 005 164,00 zł. Opis projektu

 

Granty w konkursie SONATA 17 otrzymały:

Oliwia Maciantowicz na realizację projektu: „Czy negatywne emocje wzmacniają czy hamują agresję? Rola negatywnej emocjonalności w narcystycznej złości i agresji: badania korelacyjne, narracyjne i eksperymentalne”. Wartość finansowania: 611 342,00 zł. Opis projektu

Anna Wnuk na realizację projektu: „Emocje a zmieniające się miejsca: konsekwencje zmian klimatu dla dobrostanu i zachowań prośrodowiskowych”. Wartość finansowania: 850 442,00 zł. Opis projektu

 

Więcej informacji o konkursach TUTAJ

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 25 maja 2022