Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Profesora Jana Strelaua w Bytowie
31 maja 2022
Wczoraj w Bytowie, rodzinnym mieście Profesora Jana Strelaua, miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Jego pamięci. Tablica została umieszczona na budynku przy ul. Drzymały 4, gdzie Profesor Strelau mieszkał.
 
Jan Strelau urodził się w 1931 roku w Wolnym Mieście Gdańsk. Jednak dzieciństwo i młodość spędził w Tczewie. W 1947 rozpoczął naukę w szkole średniej w Bytowie. Był harcerzem i instruktorem harcerskim.
 
Profesor Jan Strelau był wybitną postacią światowej psychologii różnic indywidualnych oraz twórcą oryginalnej koncepcji temperamentu, znanej pod nazwą regulacyjnej teorii temperamentu (RTT). W trakcie swej ponad 50. letniej pracy naukowej opublikował blisko 300 prac naukowych, w tym ponad 20 monografii wydanych w najlepszych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jego prace były inspiracją dla międzynarodowego środowiska psychologicznego, a dzięki nim polska myśl psychologiczna znalazła trwałe miejsce w światowym dorobku naukowym.
Profesor zmarł 4 sierpnia 2020 w wieku 89 lat.
 
 
 

14. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” 7-8 czerwca 2022
30 maja 2022

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” zaprasza na 14. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w formule online. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ramowy program konferencji

Wydział Psychologii UW objął konferencję honorowym patronatem.

 


Spotkania informacyjne na temat legalizacji pobytu w Polsce

W dniach 2 i 9 czerwca Welcome Point UW zaprasza na spotkania informacyjne online dotyczące legalizacji pobytu w Polsce. 

Spotkania poprowadzi Pan dr Łukasz Wieczorek, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW do spraw legalizacji pobytu studentów zagranicznych. 

Szczegóły wydarzenia oraz odnośniki do formularzy rejestracyjnych dostępne są w zaproszeniu, a także na stronie WP.


Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Psychologii w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych 
26 maja 2022
Szanowni Państwo,
 
w związku ze zmianami w ekipie dziekańskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału.
Prof. dr hab. Emilia Łojek, do tej pory posiadająca mandat „z wyboru” pozostaje, jako Prodziekanka w Radzie, zwalnia się jednak
Jej dotychczasowy mandat. 
 
Od środy 25.05.22 do poniedziałku 30 maja 2022 r. do godziny 12.00 wyborcy z grupy profesorów, profesorów uczelni
i doktorów habilitowanych mogą zgłaszać swoich kandydatów / kandydatki do Rady Wydziału. 
 
Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami odbędzie się w dniach 2 -3 czerwca 2022, w godzinach 12.00 pierwszego dnia do godziny 11.59 drugiego dnia.
 
Głosowanie odbędzie się za pomocą Ankietera. 
 
Osoby uprawnione do głosowania otrzymały w mailu link do formularza, w którym mogą zgłaszać kandydatów / kandydatki.
Mailem prześlemy również linki do głosowania. 

Rejestracja na seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne 2022/23

Targi tutorów: 30.05.2022-6.06.2022

Terminy spotkań w ramach targów

Rejestracja na seminaria magisterskie i prace roczne będzie trwała do 30.09.2022

 

Zasady rejestracji:
– rejestracje odbywają się poprzez zgłoszenia przez promotorów/tutorów


Granty z NCN w konkursach OPUS 22 i SONATA 17 rozstrzygnięte
25 maja 2022

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że granty w konkursach z Narodowego Centrum Nauki otrzymali:

 

Grant w konkursie OPUS 22 otrzymał:

Tomasz Oleksy na realizację projektu „Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do środowiska i przywiązania do miejsca”.  Wartość finansowania: 1 005 164,00 zł. Opis projektu

 

Granty w konkursie SONATA 17 otrzymały:

Oliwia Maciantowicz na realizację projektu: „Czy negatywne emocje wzmacniają czy hamują agresję? Rola negatywnej emocjonalności w narcystycznej złości i agresji: badania korelacyjne, narracyjne i eksperymentalne”. Wartość finansowania: 611 342,00 zł. Opis projektu

Anna Wnuk na realizację projektu: „Emocje a zmieniające się miejsca: konsekwencje zmian klimatu dla dobrostanu i zachowań prośrodowiskowych”. Wartość finansowania: 850 442,00 zł. Opis projektu

 

Więcej informacji o konkursach TUTAJ

Serdecznie gratulujemy!