VIII Ogólnopolska Konferencja Zaburzeń Osobowości 23.04.2022

W imieniu SKN Dialog zapraszamy na VIII Ogólnopolską Konferencję Zaburzeń Osobowości. Tegoroczna edycja poświęcona będzie osobowości paranoicznej. Wydarzenie odbędzie się zdalnie dnia 23 kwietnia 2022 roku. Wydział Psychologii UW objął konferencję patronatem.
 
Z uwagi na chęć podzielenia się problematyką zaburzeń osobowości z większą liczbą osób, w tym roku organizatorzy zrezygnowali z pobierania opłaty rejestracyjnej – liczba miejsc jest jednak ograniczona. Niebawem na wydarzeniu na Facebooku dostępne będą formularze rejestracyjne.
 
Podczas konferencji wystąpią m. in.:
 
Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz – psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz całościowego kursu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, obecnie w trakcie certyfikacji. Pracuje w Centrum Terapii Dialog prowadząc terapię indywidualną i grupową osób z zaburzeniami nerwicowymi, afektywnymi i zaburzeniami osobowości. Wykłada w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor).
 
dr Magdalena Grabowska: psycholożka i seksuolożka; pracownica Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka licznych artykułów naukowych i trzech monografii w obszarze rozwoju seksualnego; współautorka podręczników adresowanych do studentów psychologii i medycyny. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, członkini Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną w nurcie poznawczo-behawioralnym.
 
Mgr Jędrzej Kosewski: Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalności terapia rodzin i małżeństw. Ukończył szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 201) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikat terapeuty i superwizora terapii schematu wydany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST). Uczestniczył też w stażu szkoleniowym w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, poświęconym różnym formom pracy terapeutycznej z młodzieżą. Doświadczenie kliniczne w terapii problemów z lękiem, złością i depresją zdobył na oddziale nerwic oraz w praktyce prywatnej. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się też szkoleniami z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu, głównie dla profesjonalistów.
 
Regulamin wydarzenia:
bit.ly/36w3MgW 

Data publikacji: 13 kwietnia 2022