[Seminarium RNDP] Perspektywa czasowa jako mechanizm samoregulacji: Zarys teorii temporalnej regulacji emocji
02 marca 2022
Zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, które odbędzie się we wtorek 8 marca o 14:00. Wystąpienie pt. Perspektywa czasowa jako mechanizm samoregulacji: Zarys teorii temporalnej regulacji emocji wygłosi prof. Maciej Stolarski Katedry Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej.
 
Wystąpienie odbędzie się online. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87065046617
 
Poniżej znajduje się streszczenie wystąpienia:
 

Perspektywa czasowa, zwłaszcza przyszłościowa, była dotychczas ujmowana głównie jako fenomen poznawczy i/lub mechanizm motywacyjny. W ramach wystąpienia postaram się przedstawić to zjawisko z nieco szerszej perspektywy, koncentrując się na regulacyjnym znaczeniu mentalnych podróży w czasie dla rozmaitych zjawisk afektywnych.

Wychodząc od głównych założeń lewinowskiej teorii pola psychologicznego, przedstawię argumenty za ujmowaniem zjawiska perspektywy czasowej jako jednego z mechanizmów, umożliwiających świadomą i celową regulację stanów emocjonalnych. W swoich rozważaniach odwołam się m.in. do teorii regulacji emocji Jamesa Grossa, a także do autorskiej koncepcji temporalnego metapoznania, którą rozwijam wspólnie z Joanną Witowską oraz Geraldem Matthewsem.

Przytoczę szereg wyników empirycznych, wskazujących na istotną rolę perspektywy czasowej  jako mechanizmu pozwalającego na wzmocnienie emocji pożądanych („pozytywnych”) i poczucia szczęścia oraz redukcję niepożądanych stanów afektywnych (emocji i nastrojów „negatywnych”).

Możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy przedstawię na przykładzie modelu perspektyw czasowych w sporcie oraz najnowszych wyników badań empirycznych, mających na celu jego weryfikację.


Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta – stypendysty

Ogłoszenie

na zatrudnienie doktoranta – stypendysty

w ramach grantu OPUS 21 Narodowego Centrum Nauki pt.

„Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z

samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością”)

(nr grantu 2021/41/B/HS6/00117)

 

Szczegóły w załączonych dokumentach:

Ogłoszenie doktoranci

Klauzula-informacyjna-doktoranci 


Rekrutacja do programu Ambasadorzy Kariery UE na rok akademicki 2022/2023
01 marca 2022

Biuro Karier UW ogłasza rekrutację do programu Ambasadorzy Kariery UE na rok akademicki 2022/2023.

Program jest skierowany do osób zainteresowanych zapoznaniem się z możliwościami pracy w strukturach Unii Europejskiej oraz promocją ścieżek kariery wśród społeczności studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnictwo w programie umożliwia podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi, promowanie zatrudnienia w strukturach UE, nawiązania relacji z ambasadorami z kraju i zagranicy, zdobycia doświadczenia w otoczeniu międzynarodowym oraz rozwinięcia kompetencji miękkich. Zakwalifikowany student lub studentka będzie miał(a) okazję poznać specyfikę i współpracować z przedstawicielami instytucji europejskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 marca, o godz. 23.59. Zgłoszenia należy przesyłać na adres biurokarier@adm.uw.edu.pl. W temacie należy umieścić „Aplikacja – Ambasador karier UE”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • CV (w języku polskim i angielskim, w formacie Europass),
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • potwierdzenia znajomości języków obcych (certyfikat zdanego egzaminu językowego lub potwierdzenie studiowania w deklarowanym języku obcym).

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/ambasador-karier-w-ue/.