Powołano zespół pełnomocniczki ds. równego traktowania
14 marca 2022

Informujemy, że w marcu Dziekan Wydziału Psychologii UW powołał dr Paulinę Górską na pełnomocniczkę ds. równego traktowania.

Powstał także zespół, który ma wspierać pełnomocniczkę w wypełnianiu jej zadań, w składzie:

 • dr Julia Barlińska
 • dr Szymon Chrząstowski
 • dr hab. Anna Cierpka
 • dr Ewa Dryll
 • Sonia Grzywacz
 • dr Jerzy Wojciechowski

Do zadań wydziałowej pełnomocniczki ds. równości:

 • współpracują z władzami jednostki oraz Rzecznikiem akademickim ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) i Głównym specjalistą_Główną specjalistką ds. równouprawnienia UW w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i in. oraz kształtowania atmosfery równości i poszanowania dla różnorodności, dbania o równościową atmosferę w życiu codziennym wydziału;
 • co roku przekazują studentkom_tom i pracownikom_com na początku roku akademickiego informacje o systemie wsparcia na wydziale oraz na uniwersytecie oraz informację o kursach i szkoleniach równościowych;
 • zbierają informacje na temat dobrych praktyk równościowych w jednostce, informacje o badaniach oraz statystykach i przekazują je do Głównego specjalisty_Głównej specjalistki ds. równouprawnienia UW i Rzecznika akademickiego studenckich i pracowniczych (Ombudsman);
 • upowszechniają dobre praktyki na wydziale;
 • upowszechniają uniwersyteckie działania równościowe i zbliżone (np. antymobbingowe) na poziomie jednostki;
 • są punktem konsultacyjnym i kontaktowym w sprawach dyskryminacji w jednostce organizacyjnej;
 • współpracują z Główną Specjalistką_Głównym specjalistą ds. równouprawnienia oraz z Rzecznikiem akademickim ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsmanem);
 • uczestniczą w szkoleniach i uniwersyteckich sieciach kontaktów z swoimi odpowiednikami w innych jednostkach. Działania sieci są koordynowane przez Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) i Główną specjalistkę_Głównego specjalistę ds. równouprawnienia UW

Kontakt: paulina.gorska@psych.uw.edu.pl

 

http://rownowazni.uw.edu.pl/


Wspierające spotkania online „Uważność i współczucie w kryzysie. Jak zadbać o siebie i innych”
10 marca 2022

Zapraszamy na wspierające spotkania online pt.: „Uważność i współczucie w kryzysie. Jak zadbać o siebie i innych”.

Podczas nich będziemy medytować i wykonywać praktyki uważności skupione na:

 • rozwijaniu uważności i powiązanych z nim jakości, takich jak spokój i zrównoważenie, tak istotnych w obecnym czasie;
 • umiejętnym byciu z trudnymi emocjami;
 • rozwijaniu zdolności do kojenia i wzbudzania życzliwości i współczucia w stosunku do siebie i własnych zmagań, jak i w stosunku do innych ludzi.

Ponadto będziemy również rozmawiać o tym, co przeżywamy.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie na platformie ZOOM w środy o godz. 19.30, zaczynając od 16 marca. Adresatami są wolontariusze, jak i wszystkie inne osoby, które chciałyby poprzez rozwijanie uważności i współczucia zadbać o siebie i pomóc innym w tych trudnych czasach.

Link do spotkań: https://us02web.zoom.us/j/82022623141

Wstęp wolny!

Każde spotkanie będzie się składać ze wstępu oraz medytacji, a następnie wspólnej rozmowy. Pierwsza część będzie nagrywana i publikowana później na kanale YouTube Wydziału.

Spotkania poprowadzi nauczyciel uważności i terapeuta dr hab. n. med. Paweł Holas, prof. ucz. 

 

WYDARZENIE NA FACEBOOKU >>

 


Bezpłatny program szkoleniowy Profilaktyka i Terapia Uzależnień Behawioralnych
08 marca 2022

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym Profilaktyka i Terapia Uzależnień Behawioralnych.

Projekt – na podstawie umowy Fundacji Praesterno z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  – jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz ze środków własnych Fundacji Praesterno.

Cała edycja odbędzie się online za pośrednictwem aplikacji ZOOM i obejmie sześć sesji, każda po 8 godzin lekcyjnych, w grupie sobotniej lub niedzielnej.

Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów wydziałów/kierunków psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych z całej Polski.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i zapisy na stronie https://uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl.

 

 


Warsztaty z technik uczenia maszynowego dla studentów i pracowników naukowych UW

W dniach 26 marca oraz 2 kwietnia na Wydziale Fizyki odbędą się kolejne Warsztaty z technik uczenia maszynowego dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowane przez Centrum Uczenia Maszynowego UW. Centrum zostało powołane do życia w ramach programu IDUB. Warsztaty są skierowane do osób które pragną zapoznać się z podstawami uczenia maszynowego. Na chwilę obecną Warsztaty są planowane w formie zdalnej, a limit uczestników wynosi 50 osób. Zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie Warsztatów: https://center4ml.idub.uw.edu.pl/workshop_2022_1/

Ta sesja warsztatów będzie prowadzona w całości w języku angielskim.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację przez formularz dostępny na stronie Warsztatów.


Programy Fulbrighta − nabór wniosków
07 marca 2022

Rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy. 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej USA, który w zeszłym roku obchodził 75-lecie istnienia. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek. Do tego grona należy m.in. nowo powołany ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski.

Program wymiany akademickiej między Polską a Stanami Zjednoczonymi: 

 • Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 tys. dol, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia.

 • Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.

 • Fulbright Senior Award 2023-24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Zgłoszenia przyjmowane są ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.

 • Fulbright STEM Impact Award 2022-23 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich lub naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Nabór wniosków trwa do 27 maja.

Stypendium Fulbrighta obejmuje m.in.: podstawowy plan opieki zdrowotnej (ASPE) przez cały okres trwania stypendium oraz dodatkowe ubezpieczenie w ramach polisy Allianz Open Business Travel; kompleksowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie; przygotowanie do wyjazdu i opiekę w trakcie stypendium oraz wsparcie dla osób wyjeżdżających z rodziną i osób z niepełnosprawnościami. 

Szczegółowe informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach znajdują się na stronie: https://en.fulbright.edu.pl/fulbright-grants-for-polish-citizens-call-for-applications/ 


Konkurs na stypendium naukowe na realizację pracy magisterskiej w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
03 marca 2022

↓ English version below

Konkurs na stypendium naukowe na realizację pracy magisterskiej w drugim pakiecie badawczym (WP2) projektu pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 • Stanowisko: Stypendysta (magistrant)
 • Dyscyplina naukowa: Psychologia, neuronauka poznawczo-rozwojowa
 • Słowa kluczowe: Psychologia rozwojowa, wielojęzyczność, wczesne przyswajanie języka
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): Stypendium
 • Wymiar zatrudnienia: Min. 20 h tygodniowo
 • Liczba stypendiów: 1
 • Wynagrodzenie: 3500 zł
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2022 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres pobierania stypendium: 18 miesięcy
 • Jednostka UW: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tytuł projektu: Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 Marca 2022, godz. 12.00 czasu warszawskiego (CEST)

Więcej informacji >> 


Competition for a scholarship for MA student in the second work package (WP2) of the project entitled “Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children” (PolkaNorski)

Applications are invited for the competition for a scholarship for MA student in the second work package (WP2) of the project entitled “Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children” (PolkaNorski) founded by Norwegian Financial Mechanism for the period 2014-2021 (No of agreement with the National Science Centre in Poland UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 • Position: MA student
 • Scientific discipline: Psychology, Developmental cognitive neuroscience
 • Key words: Developmental psychology, multilingualism, early language acquisition
 • Type of employment (contract of employment, scholarship): Scholarship
 • Working pattern/ Hours: At least 20 h per week
 • Number of scholarships: 1
 • Salary: PLN 3500 per month
 • Position starts on: April 1st, 2022 or as soon as possible hereafter
 • Period of scholarship: 18 months
 • Department at UW: Faculty of Psychology University of Warsaw
 • Project title: Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children

Closing date for applications: March 14th, 2022; 12.00 pm CEST

More information >>