Koleżeńska grupa wsparcia dla studentów z Ukrainy
22 marca 2022
Drogie_dzy Studentki_ci z Ukrainy!
 
Pragniemy serdecznie zaprosić Was na pierwsze spotkanie koleżeńskiej grupy wsparcia organizowanej na Wydziale Psychologii UW. Grupa zostanie poprowadzona przez psychologów z naszego Wydziału i będzie odbywać się cyklicznie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Spotkanie będzie okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami i emocjami z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz do zapewnienia sobie wzajemnego wsparcia w tych trudnych czasach kryzysu wojennego.
Podczas grupy ustalimy wspólnie kiedy i jak często mają odbywać się spotkania.
 
Prosimy o zapisywanie się pod linkiem: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeq9Nx3eFE…/viewform…
 
Aby zapewnić bezpieczną atmosferę do wypowiedzi limit miejsc wynosi 15 osób, ale prosimy wszystkich chętnych o dopisywanie się do listy – jeśli zapotrzebowanie będzie większe postaramy się zorganizować więcej sesji.
Do zobaczenia!
 
Niedziela, 27.03 | godz. 13:00
Wydział Psychologii UW – ul. Stawki 5/7
 
———————————————————-
 
Дорогі студенти і студентки з України.
Запрошуємо Вас на першу зустріч психологічної групи підтримки організованої на факультеті психології Варшавського Університету. Групу будуть проводити психологи з нашого факультету. Зустрічі будуть циклічними, участь у них безкоштовна.
Це хороша можливість поділитись власним досвідом, емоціями і переживаннями з людьми, які знаходяться в подібній ситуації а також щоб нав’язаєм себе підтримувати в цій важкій для всіх нас ситуації.
На першій зустрічі разом вирішимо як часто будемо зустрічатись. Просимо про реєстрацію онлайн за посиланням : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeq9Nx3eFE…/viewform…
Щоб забезпечити комфортні умови буде введений ліміт 15 осіб. Але пропонуємо реєструватись всім охочим, якщо буде потреба, то буде створено кілька груп.
До зустрічі!
Неділя 27.03 година 13.00
Факультет психології УВ – вул. Stawki 5/7

Oferta pracy: specjalista ds. promocji i komunikacji
16 marca 2022

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

poszukuje kandydatek i kandydatów do pracy na stanowisku

specjalisty ds. promocji i komunikacji

Wymiar etatu: 1/1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (po 3 miesięcznym okresie próbnym), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony lub rekrutacja wewnętrzna. 

Opis zadań:

 • Monitorowanie wydarzeń z życia Wydziału i Uniwersytetu oraz komunikowanie odpowiednimi kanałami informacji na ich temat wewnątrz Wydziału (np. strona www, newsletter), jak i na zewnątrz (np. profil Facebook). 
 • Współpraca z innymi jednostkami Uczelni, dziennikarzami oraz wydziałowym Zespołem ds. Promocji Nauki w zakresie promocji nauki.
 • Wspieranie pracowników w zakresie promocji ich dokonań i inicjatyw.
 • Opracowywanie strategii i schematów komunikacji wewnętrznej (intranet, mailing, funkcyjne adresy mailowe) we współpracy z Sekcją IT.
 • Planowanie​​ i​​ realizacja​​ działań​​ dotyczących​​ promocji​​ Wydziału​​ -​​ tworzenie​​ harmonogramu​​ działań, kosztorysów,​​ przygotowanie​​ budżetu​​ i​​ rozliczanie​​ wydatków.
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych we współpracy z dostawcami zewnętrznymi oraz dbanie o spójną identyfikację wizualną Wydziału.

Oczekiwane kompetencje: 

 • Umiejętność wyszukiwania, organizowania i przekazywania informacji.
 • Doskonała znajomość języka polskiego i tzw. lekkie pióro.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Doświadczenie w zarządzaniu treścią na stronach internetowych lub gotowość nauki w tym zakresie.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia prowadzenia mediów społecznościowych.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu prostych grafik na potrzeby mediów społecznościowych lub gotowość nauki w tym zakresie.
 • Wykształcenie wyższe (preferowane w naukach społecznych).
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Proaktywność w szukaniu rozwiązań. 
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość środowiska Uczelni i zainteresowania w zakresie psychologii – mile widziane. 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW (chętnie od 1.05.2022).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 27.03.2022  r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: PROMOCJA i KOMUNIKACJA). 

Proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. W ramach procesu rekrutacyjnego kandydaci będą proszeni o wykonanie jednego lub kilku krótkich zadań rekrutacyjnych. 


Program im. Janiny Pietrzak. Konkurs na stanowisko asystenta w ramach programu IDUB / Janina Pietrzak Fellowship. Call for the position of assistant under the IDUB Programme

↓ English version below

Jesteś badaczką / badaczem, któremu wojna uniemożliwiła realizację prac badawczych? Już teraz możesz kontynuować swoją pracę na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski (w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy) zaprasza do składania zgłoszeń w konkursie, który dotyczy wszystkich badaczy reprezentujących nauki społeczne. W sposób szczególny zachęcamy te osoby, których prace badawcze są powiązane z tematyką Priorytetowego Obszaru Badawczego V a zwłaszcza działań Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-3-3/) i Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-3-5/).

Oferujemy możliwość bardzo szybkiego rozpoczęcia pracy i realizacji własnych zamierzeń badawczych, wsparcie metodologiczne, dostęp do nowoczesnej aparatury i całej infrastruktury UW oraz współpracę ze środowiskiem badaczy społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje tutaj:

WIĘCEJ INFORMACJI >>

Ти – науковий дослідник(-ця), якому(-ій) війна унеможливлює здійснювати наукову роботу? Уже зараз Ти маєш можливість продовжити її у Варшавському  університеті (UW).

Варшавський університет (у рамках програми «Ініціатива досконалості – дослідницький університет») запрошує подати заявку на участь у конкурсі для науковців суспільних наук. Особливо заохочуємо осіб, чия дослідницька робота пов’язана з Пріоритетним науковим напрямком V (link), зокрема з діяльністю Центру досконалості в суспільних науках (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/i-3-3/) і Центральноєвропейським соціальним  опитуванням (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/ii-3-5/).

Ми надаємо можливість швидко розпочати роботу і реалізовувати власні наукові прагнення,  методичну підтримку, доступ до сучасної техніки і всієї  інфраструктури UW, а також можливість працювати в середовищі дослідників суспільних наук Варшавського університету.

Уся необхідна інформація тут:

MORE INFORMATION (ENG) >>


The Dean of the Faculty of Psychology at the University of Warsaw hereby announces a call for the position of assistant under the “Excellence Initiative – Research University” (IDUB) Programme.

Closing date for applications: 17.04.2022

MORE INFORMATION (ENG) >>


About Janina Pietrzak Fellowship

Dr. Janina Pietrzak was born in Warsaw in 1974. As a child she emigrated from communist Poland to Canada, where she graduated from Lisgar Collegiate Institute, and later moved to Poland, where she studied psychology at the University of Warsaw. Janina “Jasia” Pietrzak received her PhD from the Columbia University in New York, and subsequently became an Assistant Professor of Psychology at the University of Warsaw. She was a highly respected researcher and a devoted mentor for many students interested in social psychology of intergroup relations and social cognition. Jasia’s work was always focused on the most pressing social issues, such as status-based rejection, sex roles, racism, gender inequalities and conflict resolution. She was a pioneer of research on sexism in Poland, and her concepts of maternity-focused sexist beliefs inspired much of empirical studies on the topic in our region. Jasia was also an active organizer of scientific life. Together with German colleagues she organized a series of Warsaw-Jena Seminars in Intergroup Relations. She was also instrumental for establishing the Center for Research on Prejudice at the University of Warsaw and building the English language study program at the University of Warsaw (Warsaw International Studies in Psychology). Janina Pietrzak passed away on March 3, 2020.

Janina Pietrzak Fellowship is intended to support young researchers from the area of social sciences who had to emigrate for political or safety reasons. Its aim is to increase research potential of the University of Warsaw by providing international scholars an opportunity to join existing research teams in Poland. It is also a unique chance for international scholars to develop long-standing connections with University of Warsaw that would continue after their return to home countries.


Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji (pełny etat badawczo-dydaktyczny) / Call for applications for a position of assistant professor in the field of health and rehabilitation psychology (1 full research/teaching position)

↓ English below

 

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta
w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji
(pełny etat badawczo-dydaktyczny)

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w wysoko punktowanych czasopismach z wykazów ministerialnych (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 30 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 100 pkt.),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w obszarze badań nad spektrum autyzmu,
 • doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu grantów badawczych
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Termin składania dokumentów: 9 maja 2022 r. do godz. 12:00

 

SZCZEGÓŁY >> 

Formularz dla kandydatów >>

Zasady i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim >>


Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of
assistant professor
in the field of health and rehabilitation psychology

(1 full research/teaching position)

Candidates are required to have:

 • PhD in psychology or in a related field,
 • published during the last four years at least two articles in journals with a high number of points according to the Polish Ministry publication index (an article published till 2018 at least 30 points according to the “old” Ministry list; an article published later at least 100 points according to the “new” Ministry list),
 • documented research experience in the field of studies on autism spectrum,
 • experience in obtaining and conducting research grants,
 • documented teaching experience in the field of health and rehabilitation psychology,
 • documented international experience,
 • fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, dated 20 July 2018 (Dz. U. 2021, item 478 with amendments).

Application deadline: 9 May 2022, 12:00 

 

DETAILS >>

Form for candidates >>

Rules and procedures for holding a competition for the position of an academic teacher at the University of Warsaw >>


Konkurs na stanowisko adiunkta (pełny etat badawczo-dydaktyczny) / Call for applications for a position of assistant professor (1 full research/teaching position)

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta
(pełny etat badawczo-dydaktyczny)

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub kognitywistyki lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w wysoko punktowanych czasopismach z wykazów ministerialnych (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 30 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 100 pkt.),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie psychologii lub kognitywistyki,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii lub kognitywistyki,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Mile widziane:

 • doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu grantów badawczych.

Termin składania dokumentów: 9 maja 2022 r. do godz. 12:00

 

SZCZEGÓŁY >>

Formularz dla kandydatów >>

Zasady i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim >>

 


Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of
assistant professor
(1 full research/teaching position)

Candidates are required to have:

 • PhD in psychology or in cognitive science or in a related field,
 • published during the last four years at least two articles in journals with a high number of points according to the Polish Ministry publication index (an article published till 2018 at least 30 points according to the “old” Ministry list; an article published later at least 100 points according to the “new” Ministry list),
 • documented research experience in the field of psychology or cognitive science,
 • documented teaching experience in the field of psychology of cognitive science,
 • documented international experience,
 • fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, dated 20 July 2018 ( U. 2021 poz. 478 with amendments).

Additionally, a good candidate will have:

 • experience in obtaining and conducting research grants.

Application deadline: 9 May 2022, 12:00 

 

DETAILS >>

Form for candidates >>

Rules and procedures for holding a competition for the position of an academic teacher at the University of Warsaw >>


Spotkanie „Dzieci z Ukrainy. Jak dobrze być z nimi w szkole?”
15 marca 2022

Zapraszamy serdecznie na spotkania dla osób towarzyszących dzieciom ukraińskim w polskich szkołach. Spotkania odbywają się online, w każdą środę od godz. 18.00 do 19.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – wsparcia potrzebują zarówno studenci, jak i nauczyciele oraz wolontariusze bez przygotowania psychologiczno/pedagogicznego. Spotkania będziemy zaczynać prezentacją na określony temat, a potem pozostawimy przestrzeń na pytania i dyskusję.

Pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się już w najbliższą środę, 16.03, o 18.00. Dr Karolina Małek wygłosi wykład: „Uczniowie z Ukrainy. Jak dobrze być z nimi w szkole?”.

Link do spotkań: https://us02web.zoom.us/j/81757743647?pwd=NjlaNXRhd2dkUWVjMjEzbElKaklwZz09

Zapraszamy serdecznie!

Koordynator: dr hab. Anna Cierpka

Mail: anna.cierpka@psych.uw.edu.pl