Głosowanie w sprawie kandydatki na prodziekana ds. naukowych Wydziału Psychologii UW

Szanowni Państwo,
 

w związku z rezygnacją prof. dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi z funkcji prodziekana ds. naukowych potrzebna jest opinia Kolegium Elektorów Wydziału w sprawie kandydatury prof. dr hab. Emili Łojek na to stanowisko. Zgodnie z Regulaminem Wydziału Psychologii, kandydaci/kandydatki na prodziekanów przed zatwierdzeniem przez Rektora powinni uzyskać pozytywną opinię Kolegium Elektorów Wydziału.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej ogłaszam więc termin głosowania w sprawie kandydatki na prodziekana ds. naukowych. 
Głosowanie odbędzie się w dniach 7. kwietnia 2022 (od godziny 12.00) – 8. kwietnia 2022 (do godz. 11.59), za pomocą systemu Ankieter.
 
W głosowaniu biorą udział Elektorzy i Elektorki Wydziału. Uprawnione osoby (należące do Kolegium Elektorów Wydziału) otrzymają link do głosowania na swoją skrzynkę mailową.
Do ważności głosowania konieczne jest kworum.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Wojnarowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Data publikacji: 30 marca 2022