[Seminarium RNDP] Czy osoby z tendencją do odwlekania spraw na później uczą się na swoich błędach?
31 marca 2022
Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się w przyszły wtorek, start o godzinie 14:00. Naszym gościem będzie dr Marek Wypych z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, który wygłosi wystąpienie pt. Czy osoby z tendencją do odwlekania spraw na później uczą się na swoich błędach? 
 
Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/87874217048
 
Streszczenie wystąpienia:

Prokrastynacja to odwlekanie ważnych spraw na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Badacze szacują, że z problemem tym boryka się około 15-20% populacji ogólnej, co czyni prokrastynację jednym z najczęściej występujących zaburzeń samoregulacji. Na początku seminarium opowiem pokrótce, co wiadomo o prokrastynacji z wcześniejszych badań. Następnie przedstawię wyniki naszych badań wskazujące na deficyty w przetwarzaniu błędów oraz w uczeniu się na karach u osób z tendencją do odwlekania spraw na później. Przedstawię też argumenty, że deficyty w uczeniu się na karach mogą stanowić jeden z transdiagnostycznych mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń samoregulacji. Na koniec zastanowimy się, czy dotychczasowa wiedza pomoże opracowywać lepsze metody terapii lub radzenia sobie z prokrastynacją.

Dr Marek Wypych – pracuję jako adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie samoregulacji i jej zaburzeń. W swoich badaniach skupiam m.in. na prokrastynacji, którą uważam za reprezentatywne, niekliniczne zaburzenie samoregulacji. W Pracowni Obrazowania Mózgu prowadzimy też badania dotyczące wielu innych aspektów funkcjonowania ludzkiego mózgu wykorzystując metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

 


Głosowanie w sprawie kandydatki na prodziekana ds. naukowych Wydziału Psychologii UW
30 marca 2022
Szanowni Państwo,
 

w związku z rezygnacją prof. dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi z funkcji prodziekana ds. naukowych potrzebna jest opinia Kolegium Elektorów Wydziału w sprawie kandydatury prof. dr hab. Emili Łojek na to stanowisko. Zgodnie z Regulaminem Wydziału Psychologii, kandydaci/kandydatki na prodziekanów przed zatwierdzeniem przez Rektora powinni uzyskać pozytywną opinię Kolegium Elektorów Wydziału.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej ogłaszam więc termin głosowania w sprawie kandydatki na prodziekana ds. naukowych. 
Głosowanie odbędzie się w dniach 7. kwietnia 2022 (od godziny 12.00) – 8. kwietnia 2022 (do godz. 11.59), za pomocą systemu Ankieter.
 
W głosowaniu biorą udział Elektorzy i Elektorki Wydziału. Uprawnione osoby (należące do Kolegium Elektorów Wydziału) otrzymają link do głosowania na swoją skrzynkę mailową.
Do ważności głosowania konieczne jest kworum.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Wojnarowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Studencie, zapisz się do panelu badawczego UW!
29 marca 2022

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Wydział Psychologii UW uruchamia Panel Badawczy będący nową możliwością zdobywania ECTS w ramach praktyk studenckich. Każdy kto zarejestruje się w Panelu Badawczym będzie uczestniczyć w różnego rodzaju badaniach prowadzonych przez pracowników Wydziału. Będą to zarówno badania on-line jak i badania prowadzone stacjonarnie w różnych laboratoriach naszego Wydziału. Uczestnictwo w odpowiedniej liczbie badań będzie równoznaczne z uzyskaniem 1 ECTS, a w niektórych badaniach może być oferowana dodatkowa gratyfikacja.

Aby uzyskać 1 ECTS konieczne będzie zebranie odpowiedniej liczby punktów w systemie Panelu Badawczego. Za uczestnictwo w badaniach wymagających poświęcenia więcej czasu będzie przyznawana większa liczba punktów. Każdy będzie mógł samodzielnie wybierać w jakich badaniach chce uczestniczyć na podstawie dostępnych w Panelu informacji o rodzaju aktualnie dostępnych badań i liczbie przyznawanych za nie punktów. W badaniach w ramach Panelu Badawczego będzie można uczestniczyć od momentu zarejestrowania się przez cały czas trwania studiów. Punkty zebrane w bieżącym roku akademickim przejdą na rok kolejny.

Zapraszamy do zarejestrowania się w Panelu Badawczym na stronie: https://uw.sona-systems.com. Instrukcja pomocna w rejestracji znajduje się pod tym linkiem. W razie pytań prosimy o kontakt email: panel@uw.edu.pl.

 


Rekomendacja Komitetu Psychologii PAN dla studiów na Wydziale Psychologii UW
28 marca 2022
Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadził w lutym 2022 roku ewaluację jednostek prowadzących edukację wyższą na kierunku psychologia. Ewaluacja została przeprowadzona z myślą o osobach rozważających podjęcie studiów psychologicznych w październiku 2022. Wśród kierunków rekomendowanych maturzystom i ich rodzicom znajdują się studia na Wydziale Psychologii UW.
 
Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Komitetu Psychologii PAN zawartymi w pełnym raporcie (odnośnik poniżej) z procesu ewaluacji.
 
Raport

Dr Agnieszka Pluta laureatką Fulbright Senior Award 2022-23
23 marca 2022

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Pluta została laureatką Fulbright Senior Award 2022-2023.

Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło >> 


[Seminarium RNDP] Skuteczność i mechanizmy interwencji online opartych na uważności w zaburzeniach emocjonalnych. Lekcja z pandemii Covid-19
22 marca 2022
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Naukowego RNDP, które odbędzie się online za tydzień 29 marca o godzinie 14:00.
 
Wystąpienie pt. „Skuteczność i mechanizmy interwencji online opartych na uważności w zaburzeniach emocjonalnych. Lekcja z pandemii Covid-19″ zaprezentuje dr hab. Paweł Holas, prof. ucz.
 
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/82838895351
 
 
Streszczenie wystąpienia:
 

Mimo postępów w wiedzy naukowej, kluczowe wyzwania stojące przed opieką zdrowotną w dziedzinie zdrowia psychicznego pozostają te same: niewystarczający dostęp do specjalistów oraz brak czasu lub środków finansowych na psychoterapię stacjonarną. Pewną odpowiedzią na te wyzwania są rozwijane od niedawna Internetowe interwencje terapeutyczne (IIT) –  specjalnie opracowane programy wspierające zdrowie psychiczne dostarczane za pośrednictwem przenośnych urządzeń mobilnych lub komputera. 

W wystąpieniu tym chciałbym podzielić się:
– Wynikami serii badań dotyczących oceny roli potencjalnych mechanizmów terapeutycznego działania treningu uważności (unikanie doświadczania, współczucie do siebie i (de)fuzja poznawcza)) w zaburzeń emocjonalnych związanych z pandemią Covid-19 i nieadaptacyjnych sposobach radzenia z nimi; oraz
– Wynikami badań RCT nad skutecznością i mechanizmami działania zmodyfikowanego treningu uważności online (e-terapia poznawcza oparta na uważności, e-MBCT) u osób z podwyższonym dystresem w populacji ogólnej (badanie nr 1) oraz w zaburzeniach emocjonalnych związanych z Pandemią Covid-19 (badanie nr 2), ze szczególnym naciskiem na zaburzenia adaptacyjne.

Ich wyniki są obiecujące, sugerują bowiem skuteczność e-MBCT i wskazują na mechanizmy pośredniczące jego efekty.